Mediálne centrum

Polročné rekordy odbytu a obratu Daimleru s pokračovaním

Vydané 9. 8. 2017

  • Odbyt koncernu s 822 500 kusmi (+8 %) je výrazne vyšší ako v predchádzajúcom roku
  • Zvýšenie obratu o 7 % na 41,2 mld. eur
  • EBIT koncernu výrazne vzrástol na 3,7 mld. eur (v predchádzajúcom roku 3,3 mld. eur)
  • Hospodársky výsledok koncernu vo výške 2,5 mld. eur (v predchádzajúcom roku 2,5 mld. eur)
  • Voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti v prvom polroku na úrovni 3,0 mld. eur (v predchádzajúcom roku 2,1 mld. eur)
  • Za celkový rok 2017 sa očakáva výrazný nárast odbytu a obratu
  • Očakáva sa výrazný nárast parametra EBIT nad úroveň v predchádzajúcom roku
  • Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars: „Máme za sebou vynikajúci druhý štvrťrok. Naša stratégia zaberá. Určili sme si ambiciózne ciele. A tieto ciele dosahujeme – odbytom a ziskovosťou.“
  • Bodo Uebber, v predstavenstve Daimler AG zodpovedný za financie a kontroling a Daimler Financial Services: „Úspešne siahame po príležitostiach na rast a dôsledne využívame obchodné potenciály, ako aj príležitosti spojené s digitalizáciou. Finančnú silu, ktorá je potrebná pre tento kurz rastu, máme.“

Spoločnosť Daimler AG (na burze pod skratkou DAI) v prvom polroku 2017 pokračovala na ceste rastu ziskov a v druhom štvrťroku dosiahla rekordný odbyt a obrat. Celosvetový odbyt osobných a úžitkových motorových vozidiel v mesiacoch apríl až jún dosiahol hodnotu 822 500 predaných kusov (+8 %), čím koncern Daimler opäť dosiahol rekordný odbyt koncernu. K doteraz najvyššiemu odbytu prispeli všetky automobilové divízie, najmä rekordný odbyt divízie Mercedes-Benz Cars (595 200 vozidiel, +9 %) a divízie MercedesOdbyt koncernu-Benz Vans (103 400 vozidiel, +4 %), ako aj nárast odbytu divízie Daimler Trucks (116 400 vozidiel, +8 %). dosiahol v druhom štvrťroku rekordnú hodnotu vo výške 41,2 mld. eur a prekročil tak vlaňajšiu hodnotu o 7 %. Prírastok obratu po očistení vplyvov spôsobených zmenami výmenného kurzu predstavoval 5 %.

Koncern Daimler dosiahol v druhom štvrťroku 2017 parameter EBIT vo výške 3.746 mil. eur a dokázal tak výrazne prekročiť hodnotu 3.258 mil. eur z predchádzajúceho roka o 15 %. Hospodársky výsledok koncernu sa mierne zlepšil a dosahuje hodnotu 2.507 mil. eur (v predchádzajúcom roku 2.452 mil. eur). Podiel akcionárov spoločnosti Daimler AG na hospodárskom výsledku koncernu predstavoval 2.439 mil. eur; (v predchádzajúcom roku 2.429 mil. eur); z čoho vyplýva výnosnosť na jednu akciu vo výške 2,28 eur (v predchádzajúcom roku 2,27 eur).

„Máme za sebou vynikajúci druhý štvrťrok. Stabilná hlavná obchodná činnosť je najlepším základom pre úspešné zavedenie nových obchodných modelov orientovaných na strategické okruhy CASE,“ povedal Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars. Skratka CASE predstavuje strategické piliere, teda zosieťovanie (Connected), autonómne jazdenie (Autonomous), flexibilné používanie (Shared & Services) a elektrické typy pohonov (Electric), ktoré koncern Daimler inteligentne spája. „Naša stratégia zaberá. Určili sme si ambiciózne ciele. A tieto ciele dosahujeme – odbytom a ziskovosťou. Postupne optimalizujeme efektívnosť celého podniku. Premena koncernu Daimler je v plnom prúde. Máme k dispozícii všetko potrebné: priestor na realizáciu investícií a voľnosť v oblasti inovácií.“

K výraznému zvýšeniu hospodárskeho výsledku divízie Mercedes-Benz Cars v druhom štvrťroku 2017 prispel pozitívny vývoj odbytu novej
Triedy E a modelov SUV. Na vlaňajšom štvrťroku sa okrem toho prejavili osobitné vplyvy. Vo výsledku divízie Daimler Trucks sa prejavujú výdavky na opatrenia v oblasti služieb zákazníkom divízie Mercedes-Benz Trucks, a preto aj napriek zvýšeniu efektívnosti nedokázal dosiahnuť úroveň z vlaňajšieho štvrťroka. Divízie Mercedes-Benz Vans a Daimler Buses dosiahli vysokú úroveň EBIT, ktorá však nedosahuje výsledky z predchádzajúceho roka. V automobilovej divízii operatívny výnos s hodnotou 9,2 % (v predchádzajúcom roku 8,3 %) znovu presiahol cieľovú úroveň. Divízia Daimler Financial Services v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zvýšila parameter EBIT. Vplyvy výmenných kurzov sa vo všetkých divíziách premietli na operatívny výsledok pozitívne.

„Úspešne siahame po príležitostiach na rast a dôsledne využívame nové obchodné potenciály, ako aj príležitosti spojené s digitalizáciou,“ povedal Bodo Uebber, v predstavenstve Daimler AG zodpovedný za financie & kontroling a Daimler Financial Services. „V budúcnosti preto budeme viac a v rozsiahlej miere investovať, aby sa v tomto aj nasledujúcom roku z dnešného pohľadu ešte výraznejšie zvýšili vecné investície a výdavky na výskum a vývoj. Máme finančnú silu, ktorá je na to potrebná.“

Voľný peňažný tok a čistá likvidita

Voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti v prvom polroku 2017 predstavoval 3,0 mld. eur (v predchádzajúcom roku 2,1 mld. eur). Tento nárast bol podmienený najmä pozitívnym vývojom činnosti, ako aj vývojom pracovného kapitálu. Tok platobných prostriedkov vo výške 0,4 mld. eur je výsledkom vyplatenia dividendov Bejing Benz Automotive Co. (BBAC). Predaj nehnuteľností zo strany Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation v prevádzke Kawasaki v Japonsku priniesol prísun platobných prostriedkov vo výške 0,3 mld. eur. Protichodné vplyvy vyplývajú z nárastu investícií do nehmotného majetku a hmotných investícií, ako aj z nákupu podielu v spoločnosti LSH Auto International Limited.

Od 31. decembra 2016 poklesla čistá likvidita priemyselnej činnosti z 19,7 mld. eur na 18,4 mld. eur. Vyplácanie dividend akcionárom spoločnosti Daimler AG, ako aj vplyvy výmenných kurzov v konkrétnom termíne spôsobili pokles čistej likvidity, ktorý sa však čiastočne podarilo kompenzovať pozitívnym voľným peňažným tokom.

„Na základe našej hospodárskej sily sa refinancujeme na medzinárodných peňažných a kapitálových trhoch za atraktívnych podmienok,“ povedal Bodo Uebber. „Prostriedky používame na účely našich automobilových finančných služieb, prostredníctvom ktorých môžeme pripraviť atraktívne ponuky pre zákazníkov, autorizovaných obchodníkov a správcov vozidlových parkov, čím zase môžeme dodatočne podporiť kurz rastu.“

V prvom polroku 2017 získal koncern Daimler likvidné prostriedky z emisie dlhopisov vo výške 10,7 mld. eur (v predchádzajúcom roku 12,6 mld. eur). V júni vydala spoločnosť Daimler AG na európskom kapitálovom trhu dlhopisy s viacerými tranžami s objemom 4,1 mld. eur a lehotami do 20 rokov. Okrem toho spoločnosť Daimler Finance North America LLC na začiatku mája vydala na americkom kapitálovom trhu osemmesačné, ako aj trojročné a päťročné dlhopisy s celkovým objemom 2,0 mld. dolárov.

Zamestnanci

Na konci druhého štvrťroka 2017 bolo v koncerne na celom svete zamestnaných 290 867 (koniec roka 2016: 282 488; druhý štvrťrok 2016: 286 860) zamestnancov. Z toho 174 909 zamestnancov (koniec roka 2016: 170 034 zamestnancov) pracovalo v Nemecku a 23 705 zamestnancov (koniec roka 2016: 21 857 zamestnancov)
v USA. V konsolidovaných dcérskych spoločnostiach v Číne pracovalo na konci júna 3 944 zamestnancov (koniec roka 2016: 3 696 zamestnancov).

Výsledky jednotlivých divízií

Druhý štvrťrok bol štvrťrokom s doteraz najvyšším odbytom v histórii divízie Mercedes-Benz Cars. Na celom svete sa od apríla do júna predalo 595 200 vozidiel značky Mercedes-Benz a smart (+9 %). Rekordné hodnoty odbytu sa v Európe (+6 %) okrem iných trhov dosiahli vo Veľkej Británii, Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku a Švédsku, ale aj v Číne vrátane Hongkongu (+28 %). V Nemecku sa predaj zvýšil o 2 %, v Južnej Kórei o 42 % a v Austrálii o 22 %. V USA sa odbyt v predchádzajúcom štvrťroku pohyboval pod úrovňou z predchádzajúceho roka (-10 %), zatiaľ čo predaj v iných štátoch NAFTA rástol (+8 % v Kanade a +57 % v Mexiku).

Obrat vzrástol o 7 % na 23,6 mld. eur. V druhom štvrťroku 2017 EBIT divízie s hodnotou 2 404 mil. eur výrazne presiahol úroveň predchádzajúceho roka 1 410 mil. eur. Ziskovosť dosiahla 10,2 % (v predchádzajúcom roku 6,4 %). Pozitívny vývoj odbytu novej Triedy E a modelov SUV, ako aj priaznivý vývoj zmenového kurzu mali pozitívny vplyv na EBIT. Protichodné vplyvy vznikli prípravnými platbami na nové technológie a vozidlá. V druhom štvrťroku predchádzajúceho roka sa v podstatnej miere prejavoval najmä vplyv výdavkov súvisiacich s airbagmi Takata (440 mil. eur) a výdavkov vyplývajúcich z hodnotenia zásob (284 mil. eur).

Odbyt divízie Daimler Trucks na úrovni 116 400 nákladných motorových vozidiel (v predchádzajúcom roku 108 300 nákladných motorových vozidiel) prevyšoval odbyt z predchádzajúceho roku. V regióne EU30 (Európska únia, Švajčiarsko a Nórsko) dosiahol odbyt v segmente nákladných motorových vozidiel úroveň 20 400 kusov, čím sa dostal na úroveň z predchádzajúceho roka. V Nemecku dosiahol odbyt nákladných motorových vozidiel hodnotu 8 100 kusov (v predchádzajúcom roku 8 300 kusov), čím mierne zaostal za odbytom v predchádzajúcom roku. Vplyvom podmienok na trhu sa predaj v Turecku vyvíjal záporne, keď dosiahol úroveň 2 900 nákladných motorových vozidiel (v predchádzajúcom roku 3 100 nákladných motorových vozidiel). V regióne NAFTA došlo k miernemu nárastu odbytu na 42 300 kusov (v predchádzajúcom roku 40 600 kusov). Odbyt v Latinskej Amerike presiahol úroveň z vlaňajšieho štvrťroku. Zatiaľ čo predaj v Argentíne výrazne rástol, odbyt v Brazílii dosiahol úroveň 2 900 nákladných motorových vozidiel (v predchádzajúcom roku 3 000 nákladných motorových vozidiel), čím sa pohyboval mierne pod nízkou úrovňou z predchádzajúceho roku. V Ázii predaj výrazne prevyšoval hodnoty z predchádzajúceho roku. Podstatný vplyv na takýto nárast mal výrazný nárast odbytu v Indonézii na úroveň 9 800 nákladných motorových vozidiel (v predchádzajúcom roku 5 600 nákladných motorových vozidiel). V Japonsku dosiahol odbyt úroveň 10 200 nákladných motorových vozidiel (v predchádzajúcom roku 11 000 nákladných motorových vozidiel), a teda nepresiahol úroveň z predchádzajúceho roka. Aj v Indii sa predaj s hodnotou 3 600 kusov (v predchádzajúcom roku 3 900 kusov) nedostal nad úroveň z predchádzajúceho roka. Odbyt nákladných motorových vozidiel značky Auman prostredníctvom spoločného podniku BFDA v Číne výrazne posilnil a dosiahol úroveň 28 600 kusov (v predchádzajúcom roku 21 300 kusov). Na Blízkom a Strednom východe došlo k výraznému nárastu predaja na úroveň 6 400 vozidiel (v predchádzajúcom roku 3 900 vozidiel).

Obrat dosiahol hodnotu 9,0 mld. eur (v predchádzajúcom roku 8,7 mld. eur). Tento obchodný segment dosiahol v druhom štvrťroku 2017 EBIT vo výške 543 mil. eur (v predchádzajúcom roku 621 mil. eur) a tento výsledok výrazne zaostáva za úrovňou v predchádzajúcom roku. Ziskovosť dosiahla 6,0 % (v predchádzajúcom roku 7,2 %). Výdavky na opatrenia v rámci služieb pre zákazníkov divízie Mercedes-Benz Trucks zaťažili EBIT. Na výsledku sa pozitívne prejavili zlepšenia efektívnosti.

Divízia Mercedes-Benz Vans zvýšila svoj odbyt vo vykazovanom štvrťroku 2017 o 4 % na rekordnú hodnotu 103 400 kusov. Odbyt v regióne EU30 vzrástol o 1 %. Vysoké rasty zaznamenal segment transportérov v Rakúsku (+25 %), Poľsku (+16 %) a Nórsku (+12 %). Na dôležitom nemeckom trhu dosiahol tento segment úroveň 27 400 kusov (v predchádzajúcom roku 26 800 kusov), čím zopakoval veľmi úspešný druhý štvrťrok a mierne prekonal výsledky z predchádzajúceho roku. Pozitívny bol aj vývoj v regióne NAFTA, kde došlo k zvýšeniu o 3 %. Aj odbyt v Latinskej Amerike v druhom štvrťroku 2017 vzrástol (+31 %), k čomu prispelo aj výrazné ozdravenie trhu v Argentíne. Divízia Mercedes-Benz Vans pokračovala vo zlepšovaní svojej pozície a zaznamenala nárast o 49 %, čím prešla štvrťrokom s doteraz najvyšším odbytom.

Obrat v porovnaní s vlaňajším štvrťrokom mierne klesol o 3% na 3,3 mld. eur. Táto divízia dosiahla v druhom štvrťroku 2017 EBIT vo výške 358 mil. eur, ktorý je výrazne pod vysokou vlaňajšou hodnotou 401 mil. eur. Ziskovosť klesla na 10,8 % v porovnaní s 11,7 % v predchádzajúcom roku. Pre vyššie výdavky spojené s prípravnými platbami na nové technológie a vozidlá, ako aj pre ukončenie zmluvnej výroby nebolo možné dosiahnuť vlaňajší výsledok, a to aj napriek nižším nákladom na záruky.

Odbyt divízie Daimler Buses vzrástol v druhom štvrťroku 2017 o 8 % na 7 500 kusov. V regióne EU30 predala divízia Daimler Buses 2 200 kompletných autobusov a podvozkov značiek Mercedes-Benz a Setra (-2 %). Na domovskom trhu v Nemecku sa odbyt podarilo zlepšiť pri naďalej neohrozenom prvenstve na trhu o 12 %. Situácia na tureckom trhu je v súčasnosti ťažká, a preto sa predaj dosahujúci úroveň 140 kusov (v predchádzajúcom roku 300 kusov) pohybuje výrazne pod úrovňou z predchádzajúceho roku. Aj napriek trvale ťažkej situácii na brazílskom trhu dosiahol odbyt v Latinskej Amerike (bez Mexika) vo vykazovanom období spolu 3 400 kusov šasi v predchádzajúcom roku 3 000 kusov šasi), čím sa pohybuje výrazne nad úrovňou predchádzajúceho roku. Odbyt divízie Daimler Buses v Mexiku sa v druhom štvrťroku s hodnotou 1 000 kusov (v predchádzajúcom roku 600 kusov) výrazne zvýšil v porovnaní s odbytom vo vlaňajšom roku, zatiaľ čo sa v Ázii predalo spolu 400 kusov (v predchádzajúcom roku 500 kusov).

Obrat s hodnotou 1,2 mld. eur (v predchádzajúcom roku 1,1 mld. eur) mierne presiahol úroveň z predchádzajúceho roku. Divízia Daimler Buses dosiahla v druhom štvrťroku 2017 EBIT vo výške 64 mil. eur, čo je v porovnaní s veľmi vysokou hodnotou 88 mil. eur z predchádzajúceho roku výrazne horší výsledok. Výsledná ziskovosť dosiahla 5,5 % (v predchádzajúcom roku 7,8 %). Horšie výsledky spôsobené poklesom odbytu v Turecku a nárastom nákladov vyvolaných infláciou v Latinskej Amerike sa nepodarilo úplne vyrovnať ďalším zvýšením efektivity.

Divízia Daimler Financial Services opäť dokázala zvýšiť počet nových zmlúv v druhom štvrťroku 2017: na celom svete bolo uzatvorených 477 000 nových zmlúv o poskytnutí lízingu a zmlúv o financovaní v hodnote 17,9 mld. eur, čo je o 16 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Objem zmlúv dosiahol ku koncu júna hodnotu 134,2 mld. eur, a tým aj úroveň konca roka 2016. Po očistení zmien výmenných kurzov objem zmlúv vzrástol o 5 %. Poisťovací segment divízie Daimler Financial Services sprostredkoval vo vykazovanom štvrťroku 519 000 zmlúv (+20 %). Počet zákazníkov služby car2go na celom svete vzrástol v druhom štvrťroku na 2,6 milióna. Flotila sa rozšírila o deväť nových modelov vozidiel (okrem iného aj o Mercedes-Benz Triedy B electric drive). Ku koncu júna dosahoval počet registrovaných zákazníkov služieb mobility koncernu Daimler 13,7 mil., čo je viac ako dvojnásobok počtu zákazníkov pred rokom.

Parameter EBIT tejto divízie dosiahol v druhom štvrťroku roku 2017 hodnotu 522 mil. eur, čo je lepší výsledok ako hodnota 479 mil. eur z predchádzajúceho roka. Ziskovosť dosiahla 18,8 % (v predchádzajúcom roku 19,3 %). Rozhodujúcim faktorom pre zlepšenie výsledkov bol rastúci objem zmlúv a súčasne zlepšovanie situácie s nákladmi na pokrytie rizika. Opačne sa prejavovali vyššie úroky.

Prevod operatívnych výsledkov divízií na EBIT koncernu zahŕňa vecné súvislosti podliehajúce centrálnej zodpovednosti, ako aj vplyvy na výsledok odvíjajúci sa od eliminácie interných transakcií medzi divíziami v rámci koncernu. Z vecných súvislostí podliehajúcich centrálnej zodpovednosti vyplývajú v druhom štvrťroku 2017 výdavky vo výške 152 mil. eur (v predchádzajúcom roku výnos vo výške 237 mil. eur). Minuloročný štvrťrok bol pritom zaťažený výdavkami vo výške 400 mil. eur, ktoré súviseli s právnymi konaniami. V minuloročnom štvrťroku sa pozitívne prejavil vklad podielov koncernu Daimler na spoločnostiach Renault S.A. a Nissan Motor Company Ltd. vo výške 605 mil. eur do penzijného programu. Z eliminácie interných transakcií v rámci koncernu vyplynuli v druhom štvrťroku 2017 výnosy vo výške 7 mil. eur (v predchádzajúcom roku 22 mil. eur).

Investície do budúcnosti
Hmotné investície vo výške 26,5 mld. eur (v predchádzajúcom roku 26,4 mld. eur) dosiahli úroveň z predchádzajúceho roka. V prvých šiestich mesiacoch roku 2017 bolo na celom svete investovaných 2,7 mld. eur najmä vo výrobných a montážnych prevádzkach do nových výrobkov a technológií, rozšírenia kapacít a do modernizačných opatrení. Na nemecké závody pripadli vecné investície vo výške 1,8 mld. eur (v predchádzajúcom roku 1,7 mld. eur).

Výdavky na výskum a vývoj koncernu Daimler dosiahli v prvom polroku 4,3 mld. eur (v predchádzajúcom roku 3,6 mld. eur). Vo veľmi veľkej miere sa zohľadňujú prípravné platby za mobilitu budúcnosti, nové modely vozidiel, efektívnejšie typy pohonov, ako aj zintenzívňovanie modulovej stratégie divízie Mercedes-Benz Cars. Divízia Daimler Trucks investovala predovšetkým do znižovania emisií, alternatívnych pohonných technológií a technológií budúcnosti, ako aj do produktov a technológií, najmä pre trhy v Latinskej Amerike a Číne.

Prognóza trhov

K začiatku druhej polovice roka sú konjunktúrne prognózy svetového hospodárstva naďalej priaznivé, takže rýchlosť globálneho rastu by sa tento rok mohla skutočne mierne zvýšiť. Aktuálne prognózy rastu pre celkový rok 2017 sa pohybujú na hornej hranici rozpätia približne 3 %.

Celosvetový dopyt po osobných motorových vozidlách by sa podľa aktuálneho odhadu mohol v roku 2017 zvýšiť o 1 – 2 %, vychádzajúc z vysokej úrovne. Znamenalo by to rast svetového trhu už ôsmy rok po sebe. Pre čínsky celkový trh osobných motorových vozidiel sa pritom očakáva už iba mierny nárast, po tom, ako boli v tomto roku znížené daňové stimuly pre osobné motorové vozidlá s malými motormi. Americký trh osobných motorových vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel sa síce naďalej nachádza na vysokej úrovni, predpokladá sa však, že mierne poklesne pod hodnotu z predchádzajúceho roka. Pre európsky trh osobných motorových vozidiel sa vychádza z celkového mierneho nárastu. Dopyt v západnej Európe by pritom po silnom zotavení predchádzajúcich rokov mal už iba mierne prekročiť úroveň roka 2016. V Rusku možno počítať s citeľným nárastom z nízkej úrovne. Pre japonský trh Daimler počíta s miernym nárastom, pre dopyt v Indii s výrazným rastom.

Na trhu nákladných motorových vozidiel v regióne NAFTA sa po vlaňajšom cyklickom poklese musí počítať s postupným obnovovaním dopytu v priebehu roka. V priebehu celého roka by nákup v hmotnostných triedach 6 – 8 napriek tomu mohol mierne zaostávať za hodnotami z predchádzajúceho roka. V segmente ťažkých nákladných motorových vozidiel (trieda 8) sa predpokladá pomalší vývoj.

V regióne EU30 Daimler očakáva, že dopyt by sa mohol približne udržať na solídnej vlaňajšej úrovni. Na brazílskom trhu možno vychádzať z toho, že predajné čísla, vychádzajúc z mimoriadne slabej vlaňajšej úrovne, ešte raz mierne poklesnú. V Turecku možno po dramatickom poklese predchádzajúceho roka očakávať ďalší výrazný pokles. Ruský trh by sa mal výrazne zotaviť. Pre spoločnosť najdôležitejšie ázijské trhy by sa v roku 2017 mohli vyvíjať nejednotne. V Japonsku je po solídnej úrovni dopytu po ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných automobiloch pravdepodobný stabilný vývoj trhu. Indonézsky celkový trh nákladných motorových vozidiel by sa po viacerých rokoch s výraznými poklesmi trhu mohol pohybovať výrazne nad vlaňajšou úrovňou. V ďalšej časti roka by reforma dane z obratu v Indii (daň z tovaru a služieb), ktorá vstúpi do platnosti v polovici roka, mala dodať o čosi viac dynamiky trhu stredne ťažkých a ťažkých nákladných motorových vozidiel. Pre celkový rok sa predpokladá mierny trhový nárast. V Číne možno počítať s normalizáciou dopytu v ďalšej časti roka. Napriek tomu by trh v celkovom roku mohol výrazne presahovať úroveň z predchádzajúceho roka.

Pre rok 2017 v regióne EU30 koncern Daimler očakáva mierny rast trhu, a to nielen v segmente stredne veľkých a veľkých transportérov, ale aj v segmente malých transportérov. Dopyt po veľkých transportéroch v USA zrejme ostane do značnej miery stabilný. Naproti tomu trh pre veľké transportéry v Latinskej Amerike, vychádzajúc z veľmi nízkej úrovne, by sa v roku 2017 mal opäť výrazne oživiť. V Číne sa počíta so stabilným dopytom na adresovanom trhu.

V prípade autobusov v regióne EU30 Daimler očakáva objem trhu, ktorý mierne prekročí úroveň predchádzajúceho roka. Vývoj trhu v Latinskej Amerike bude aj naďalej ovplyvnený ťažkou hospodárskou situáciou, najmä hospodárskou situáciou v Brazílii. Po výrazných poklesoch predchádzajúcich rokoch spoločnosť vychádza z toho, že dno prepadu bolo dosiahnuté v roku 2016. Najmä v Brazílii sa pre rok 2017 počíta s výrazným zotavením na naďalej veľmi nízkej úrovni.

Prognóza divízií

Na základe uvedených predpokladov o vývoji dôležitých trhov a aktuálnych odhadov divízií spoločnosť počíta s tým, že odbyt koncernu v roku 2017 bude možné celkovo výrazne zvýšiť.

Divízia Mercedes-Benz Cars v druhom štvrťroku 2017 pokračovala v úspechoch z predchádzajúcich štvrťrokov a dosiahla najvyšší polročný odbyt v histórii firmy. V celkovom roku 2017 divízia zvýši svoj odbyt ešte výraznejšie. Svoj podiel na tom bude mať najmä nová rodina vozidiel Triedy E, ktorá sa skompletizuje v septembri po uvedení Triedy E kabriolet na trh. Okrem toho bude od júla k dispozícii vylepšená a výrazne modernizovaná Trieda S sedan. Presne v čase 50-ročného výročia existencie značky Mercedes-AMG z Affalterbachu, ktorá sa orientuje na športové vozidlá a výkon, sa od septembra budú na trh uvádzať modely GLC 63 4MATIC+ a GLC 63 S 4MATIC+ ako SUV a Coupé. Ďalšie odbytové stimuly sa očakávajú od nových plne elektrických modelov značky smart. Potešenie z jazdy na elektrický pohon štvrtej generácie ponúka nielen smart fortwo kupé a smart forfour, ale pri jazde s otvorenou sklápacou strechou aj smart fortwo kabriolet. Značka smart je teda prvý výrobca, ktorý ponúka plne elektrický kabriolet.

Divízia Daimler Trucks v roku 2017 počíta s celkovým odbytom, ktorý mierne presiahne úroveň z predchádzajúceho roka. Segment nákladných motorových vozidiel v regióne NAFTA počíta s tým, že si dokáže udržať stabilnú pozíciu na trhu a dosiahne odbyt, ktorý mierne presiahne úroveň z predchádzajúceho roka. K tomu prispeje aj nový Freightliner Cascadia, vlajková loď na severoamerickom trhu. V regióne EU30 divízia Daimler Trucks očakáva, že sa predaje budú pohybovať na úrovni predchádzajúceho roka. V Japonsku, kde v uplynulom štvrťroku bola predstavená najnovšia generácia ťažkého nákladného motorového vozidla FUSO Super Great, sa počíta s predajom na podobnej úrovni ako v predchádzajúcom roku. V Brazílii by sa odbyt mohol udržať približne na veľmi nízkej úrovni roku 2016. V Indonézii a Indii by predaj mal prevyšovať predaj v predchádzajúcom roku.

Divízia Mercedes-Benz Vans plánuje pre rok 2017 výrazný nárast odbytu. Aj v regióne EU30 sa v segmente transportérov počíta s výrazným nárastom. V rámci divíznej stratégie »Mercedes-Benz Vans goes global« bolo veľkopriestorové vozidlo Trieda V a Vito v roku 2016 zavedené aj v Číne, v najväčšom automobilovom trhu na svete. To prinesie ďalšie oživenie dopytu. Divízia Mercedes-Benz Vans okrem toho ku koncu roka vstúpi s Triedou X do segmentu stredne veľkých pikapov a dlhodobo tým ešte posilní celosvetový odbyt.

Divízia Daimler Buses vychádza z toho, že si dokáže udržať prvenstvo na svojich klasických kľúčových trhoch v prípade autobusov nad 8 t s novými vysokokvalitnými produktmi pripravenými na budúcnosť. Pre rok 2017 sa v kategórii autobusov počíta celkovo s výrazným zvýšením odbytu. Divízia pritom predpokladá mierny rast odbytu v regióne EU30. Po významnom poklese v roku 2016 očakáva divízia Daimler Buses v Brazílii pre rok 2017 výrazné zotavenie na naďalej veľmi nízkej úrovni. Pre Mexiko sa teraz predpokladá výrazne záporný vývoj odbytu.

Daimler Financial Services očakáva pre rok 2017 výrazný nárast nových zmlúv a ďalší rast objemu zmlúv. Pre tento vývoj je naďalej určujúci dobrý vývoj odbytu automobilových divízií, najmä divízie Mercedes-Benz Cars. Okrem toho otvára divízia nové trhové potenciály najmä v Ázii a využíva nové a digitálne možnosti kontaktu so zákazníkmi, predovšetkým cieleným ďalším vývojom distribučných kanálov online. V oblasti inovatívnych služieb mobility naďalej vidíme dobré šance na rast.

Prognóza koncernu Daimler

Daimler vychádza z toho, že odbyt koncernu sa v roku 2017 výrazne zvýši. Na základe výrazného zvýšenia odbytu predpokladajú divízie Mercedes-Benz Cars, Daimler Buses a Daimler Financial Services výrazne vyššie tržby, divízia Mercedes-Benz Vans zase predpokladá mierny nárast obratu. Spoločnosť pre divíziu Daimler Trucks počíta s miernym nárastom obratu nad úroveň z predchádzajúceho roka. Z pohľadu regiónov sa najväčšie prírastky očakávajú v Ázii a Európe.

Na základe očakávaného vývoja trhu a aktuálnych odhadov divízií Daimler počíta s tým, že EBIT koncernu sa v roku 2017 výrazne zvýši.

Jednotlivé divízie majú v prípade EBIT-u na rok 2017 nasledujúce očakávania:
– Mercedes-Benz Cars: výrazne nad vlaňajšou úrovňou,
– Daimler Trucks: na úrovni z predchádzajúceho roka,
– Mercedes-Benz Vans: na úrovni z predchádzajúceho roka,
– Daimler Buses: mierne nad vlaňajšou úrovňou a
– Daimler Financial Services: mierne nad úrovňou predchádzajúceho roka.

Očakávaný vývoj výsledku v automobilových divíziách sa aj v roku 2017 pozitívne premietne do voľného peňažného toku v priemyselnej činnosti. Napriek opäť zvýšeným prípravným platbám na nové výrobky a technológie by voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti mal ležať mierne nad úrovňou predchádzajúceho roka a prekonať tak výplatu dividend v roku 2017.

Na dosiahnutie náročných cieľov rastu sa v roku 2017 ešte výraznejšie zvýšia už teraz veľmi vysoké hmotné investície (v predchádzajúcom roku 5,9 mld. eur). Divízie Mercedes-Benz Cars a Daimler Trucks v roku 2017 investujú najmä do nasledujúcich generácií aktuálnych produktov, do nových produktov, globálnych projektov komponentov a optimalizácie celosvetovej výrobnej siete.

Aj v prípade platieb na výskum a vývoj Daimler očakáva rozsahy výrazne nad úrovňou predchádzajúceho roka vo výške 7,6 mld. eur. K podstatným individuálnym projektom divízie Mercedes-Benz Cars patria nasledujúce modely Triedy S a Triedy C. Okrem toho sa bude investovať do efektívnejších motorov, vozidiel s alternatívnym pohonom a pohonných systémov, autonómneho jazdenia a konektivity. Pre divíziu Daimler Trucks sú stredobodom pozornosti aktivity v oblasti efektívneho využívania palív, alternatívnych technológií pohonu a budúcich technológií, ako aj výdavky na individuálne prispôsobené produkty a technológie, najmä pre Latinskú Ameriku a Čínu.

V súvislosti s ďalším zvýšením efektívnosti v rámci strednodobo a dlhodobo nastaveného programu na štrukturálne zlepšenie obchodných procesov vychádza Daimler z toho, že náročné rastové ciele bude možné dosiahnuť iba s mierne rastúcim stavom zamestnancov.

Dôležité udalosti

Za prítomnosti spolkovej kancelárky Dr. Angely Merkelovej a čínskeho ministerského predsedu Li Keqianga spoločnosť Daimler AG a jej čínsky partner BAIC Group 1. júna 2017 podpísali rámcovú dohodu o ďalšom prehlbovaní strategickej spolupráce prostredníctvom investícií do vozidiel s alternatívnymi typmi pohonov v Číne. Súčasťou investičnej dohody je plánovaná akvizícia menšinového podielu na Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. (BJEV), dcérskej spoločnosti skupiny BAIC Group, s cieľom posilniť strategickú spoluprácu s BAIC v oblasti vozidiel s alternatívnymi typmi pohonov. Čína je už dnes najväčším trhom elektrických vozidiel na svete.

Piateho júla 2017 koncern Daimler a skupina BAIC Group, znovu za prítomnosti spolkovej kancelárky Dr. Angely Merkelovej a čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, oznámili rámcovú dohodu o ďalšom prehlbovaní spolupráce v rámci spoločného nemecko-čínskeho výrobného podniku Beijing Benz Automotive Co. (BBAC). Obidve spoločnosti sa dohodli, že spoločne
investujú približne 5 mld. RMB (po prepočte 655 mil. eur) do výroby akumulátorových elektrických vozidiel značky Mercedes-Benz v miestnej výrobnej prevádzke BBAC v Pekingu. Daimler a BAIC Motor do roku 2020 v rámci tejto strategickej rámcovej dohody pripravia lokálnu výrobu akumulátorových elektrických vozidiel, ako aj výstavbu prevádzky na výrobu akumulátorov a poskytnú kapacity pre výskum a vývoj.

Koncern Daimler do globálneho spojenectva orientovaného na výrobu akumulátorov investuje celkovo približne 1 mld. eur. K týmto investíciám patrí aj výstavba druhej fabriky na výrobu akumulátorov v rámci dcérskej spoločnosti ACCUMOTIVE v meste Kamenz (Sasko) s investičnou hodnotou približne 500 mil. eur. V polovici mája bol na tomto mieste položený základný kameň jednej z najväčších a najmodernejších fabrík na výrobu akumulátorov na svete. Po mestách Kamenz a Peking sa ďalšia výroba akumulátorov nasťahuje aj do závodu Mercedes-Benz Untertürkheim.

Prostredníctvom investícií vo výške 250 mil. eur značka Mercedes-Benz v júni položila základný kameň pre nový závod na výrobu osobných motorových vozidiel v Rusku. Nový závod na výrobu osobných motorových vozidiel v moskovskom regióne by mal spustiť miestnu výrobu v roku 2019. Výroba sa začína Triedou E sedan, po ktorej bude nasledovať viacero modelov SUV. Koncern Daimler týmto spôsobom posilňuje svoje priemyselné pôsobenie v Rusku, ktoré sa doteraz orientovalo na výrobu úžitkových vozidiel. V moskovskom regióne vznikne viac ako 1 000 pracovných miest.

S rozsiahlymi zmenami prichádza v júli na trh nová Trieda S značky Mercedes-Benz. K najzaujímavejším prvkom patrí úplne nová, vysokoefektívna paleta motorov s radom nových technológií umožňujúcich elektrifikáciu hnacieho ústrojenstva. Inteligentné jazdenie s novou Triedou S, ktorá je nepochybne špičkou v prémiovom segmente, je ďalší krok smerom k autonómnemu jazdeniu. Vlajková loď značky Mercedes-Benz aj v roku 2016 obhájila pozíciu najpredávanejšieho luxusného sedanu na svete. Od roku 2013 sa predalo oveľa viac ako 300 000 sedanov.

Predstavenstvo spoločnosti Daimler v júli schválilo komplexný plán budúcnosti pre dieselové typy pohonov. Táto iniciatíva zahŕňa masívne rozšírenie už prebiehajúcich dobrovoľných servisných opatrení na vozidlách, ktoré už boli odovzdané zákazníkom, a rýchle uvedenie rodiny úplne novovyvinutých dieselových motorov na trh. Daimler v tejto súvislosti v treťom štvrťroku 2017 počíta s výdavkami vo výške približne 0,2 mld. eur.

Daimler a Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) v júni prvýkrát spoločne zaviedli technológiu blockchain na zobrazovanie finančnej transakcie. Výrobca automobilov a finančný inštitút tým súbežne s potrebným regulačným procesom úspešne otestovali inovatívnu technológiu pre procesy na kapitálovom trhu. Koncern Daimler prostredníctvom LBBW požiadal o dlhopisovú pôžičku vo výške 100 mil. eur na dobu jedného roka v krajských sporiteľniach Esslingen-Nürtingen, Ludwigsburg a Ostalb, ako aj LBBW. Celá transakcia bola prezentovaná digitálne prostredníctvom technológie blockchain v spolupráci s dcérskou IT spoločnosťou TSS (Daimler) a Targens (LBBW) – od iniciácie cez žiadosť, udelenie a uzavretie zmluvy až po vyplatenie úrokov a potvrdenie o splatení.

Spoločnosti Daimler AG a Lei Shing Hong Ltd. prehlbujú svoju dlhoročnú a úspešnú spoluprácu s podielom koncernu Daimler na LSH Auto International Limited. Koncern Daimler v máji získal 15-percentný menšinový podiel na spoločnosti, ktorá je zodpovedná za maloobchodnú činnosť skupiny Lei Shing Hong Group v rámci značky Mercedes-Benz. Transakcia prebehla so súhlasom príslušných úradov na ochranu hospodárskej súťaže.

Spoločne s T-Systems a DKV EURO SERVICE koncern Daimler v apríli založil spoločný podnik Toll4Europe. Príchod spoločnosti Toll4Europe na belgický a nemecký trh je naplánovaný na rok 2018. Po týchto trhoch bude v krátkom čase nasledovaťFrancúzsko, Rakúsko a ďalšie krajiny. Cieľom je ponúknuť prevádzku na úhradu mýta typu one-stop-shop pre nákladné motorové vozidlá, v ktorej možno uhradiť mýto kdekoľvek v Európe prostredníctvom palubnej jednotky a odpočtu.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (438x328px, 36.94 kB)