Mediálne centrum

Predstavenie novej stratégie Mercedes-Benz – cieľom je štrukturálne vyššia ziskovosť

Vydané 6. 10. 2020

  • Dnes bola na virtuálnej konferencii investorov a analytikov predstavená nová stratégia pre segment osobných motorových vozidiel Mercedes-Benz.
  • Nová strategická orientácia je zameraná na posilnenie postavenia značky Mercedes-Benz ako výrobcu luxusných produktov, hodnotnejšie portfólio produktov, ako aj výhodnejší produktový mix, výrazný rast podznačiek AMG, Maybach, G a EQ, ako aj zrýchlený vývoj elektrických pohonov a softvéru pre vozidlá.
  • Mercedes-Benz potvrdzuje svoj bezhraničný zámer elektrifikovať všetky produkty a segmenty, predstavuje samostatne vyvinuté elektrické architektúry a oznamuje množstvo nových akumulátorových elektrických vozidiel.
  • Bol oznámený príchod štyroch nových vozidiel na samostatnej elektrickej platforme EVA od roku 2021.
  • Plánuje sa predstavenie elektrických vozidiel AMG, Maybach a G.
  • Vo vývoji sa nachádza nová platforma MMA Electric first pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej triedy.
  • Rozšírené plány znižovania nákladov by mali znížiť hmotné investície, náklady v oblasti výskumu a vývoja, ako aj fixné náklady a mali by zlepšiť priemyselnú stopu.
  • Posilnené finančné ciele: zníženie prahu ziskovosti, zameranie na ziskovosť a výraznú mieru konverzie peňažných operácií.

Stuttgart – Značka Mercedes-Benz nanovo predstavila strategické zameranie na ziskový rast v segmente luxusných značiek a usiluje sa o dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti elektrických pohonov a softvéru pre vozidlá. „V uplynulých rokoch sme veľa vecí urobili správne: dizajn, vývoj produktov, omladenie značky Mercedes-Benz a zvýšenie odbytu. Týmto krokom sme značku Mercedes-Benz znovu dostali na vrchol. Pri premene úspešného odbytu na nárasty ziskovosti sme však ešte nevyužili celý potenciál. Preto sme nanovo upravili našu stratégiu a uviedli sme ju do života. Chceme vyrábať najžiadanejšie vozidlá na svete. Rozhodujúcim faktorom je, či využijeme našu výhodu, ktorou je postavenie ako luxusnej značky, a vytvoríme ekonomickú hodnotu, zvýšime postavenie nášho portfólia produktov a zlepšíme náš produktový mix. Rozvinieme celý potenciál našich jedinečných podznačiek AMG, Maybach, G a EQ. Stratégia je zameraná na činnosti, ktoré sú zásadné pre dosiahnutie úspechu: elektrické vozidlá na samostatných platformách a vlastný softvér pre vozidlá. Budeme sa venovať štrukturálnym nákladom a chceme dosiahnuť silnú a trvalo udržateľnú ziskovosť,“ uviedol Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG, na virtuálnej konferencii investorov a analytikov Mercedes-Benz Strategy Update 6. októbra 2020.
„Prostredníctvom tejto novej stratégie potvrdzujeme náš jasný zámer, ktorým je elektrifikácia celého nášho portfólia produktov a dosiahnutie úplnej CO2 neutrality v našom biznise v súlade s cieľom, ktorý sme formulovali v rámci stratégie Ambition2039,“ dodal Källenius. Nová stratégia Mercedes-Benz je rozsiahly program, ktorého cieľom je technologické a finančné posilnenie spoločnosti. Stratégia je založená na šiestich pilieroch:

Myslenie a konanie ako luxusná značka
Luxus bol odjakživa pevnou súčasťou značky Mercedes-Benz. V budúcnosti sa značka bude ešte intenzívnejšie zameriavať na luxus. Ten bude neoddeliteľnou súčasťou všetkých produktov, interakcií so zákazníkmi a digitálnych technológií. Mercedes-Benz nanovo nastaví produktové portfólio a komunikáciu značky, ako aj predajnú sieť tak, aby sa dosiahol presvedčivý dojem z luxusu – ten bude elektrický, poháňaný softvérom a trvalo udržateľný.

Zameranie na ziskový rast
Mercedes-Benz zavedie opatrenia na nové smerovanie a zlepšenie stratégie značky. So zameraním na optimálnu rovnováhu mixu objemu, ceny a odbytových kanálov by sa mali zabezpečiť zlepšené krycie príspevky aktuálneho a budúceho portfólia produktov. Zdroje pre vývoj a výdavky by zároveň mali smerovať do najziskovejších segmentov značky, čím by sa mala dosiahnuť vyššia štrukturálna ziskovosť.

Rozšírenie zákazníckej základne rastom podznačiek
Podľa Interbrand je Mercedes-Benz celosvetovo najcennejšou značkou luxusných automobilov. Táto značka ostane vedúcou hviezdou. Okrem toho má Mercedes-Benz k dispozícii výnimočné podznačky: AMG, Maybach, G a EQ. Prostredníctvom novej stratégie by tieto podznačky mali dosiahnuť ďalšiu úroveň a mal by sa zrýchliť ich vývoj. Cieľ je pritom jasný – rozvinúť plný potenciál týchto podznačiek a dosiahnuť zásadný rast zisku pred zdanením a úrokmi.

Podznačka AMG je vďaka elektrifikácii svojho portfólia produktov od roku 2021 pripravená na prechod na ďalšiu úroveň. V nasledujúcom roku by sa malo investovať do prepojenia podznačky s Formulou 1, čím sa ešte viac zohľadní jej identita ako značky orientovanej na vysokovýkonné vozidlá. Podznačka Maybach sa sústreďuje na globálne príležitosti rastu, chce zdvojnásobiť odbyt a aj ona chce ponúkať elektrické modely. Dopyt po legendárnom konštrukčnom rade G už teraz presahuje dostupnú výrobnú kapacitu – aj tento konštrukčný rad by mal dosahovať rast a mal by byť elektrifikovaný. Značka EQ sa novými špičkovými produktmi, ktoré sa zakladajú na samostatne vyvinutých elektrických platformách, orientuje na nové skupiny zákazníkov.

Zintenzívnenie lojality zákazníkov a zvýšenie opakujúcich sa obratov
Mercedes-Benz chce vybudovať a upevniť dlhodobý vzťah so zákazníkmi. Ambíciou musí byť vlastniť a mať rád vozidlo značky Mercedes-Benz a ostať verný značke ako jej spokojný zákazník. Preto chce Mercedes-Benz dosiahnuť ešte intenzívnejšiu lojálnosť zákazníkov, a tým generovať opakujúce sa príjmy – napríklad prostredníctvom služieb a náhradných dielov, ako aj častejších bezdrôtových aktualizácii (over the air updates, OTA) a predplatených služieb. Flotila osobných motorových vozidiel značky Mercedes-Benz bude do roku 2025 obsahovať celkom 20 miliónov prepojených vozidiel, z čoho vyplývajú výrazné potenciály pre obrat.

Vedúce postavenie v oblasti elektrických pohonov a softvéru pre vozidlá
Značka Mercedes-Benz sa usiluje o dosiahnutie vedúcej pozície v oblasti elektrických pohonov a softvéru pre vozidlá. Na tento účel už uviedla ambiciózne ciele, pokiaľ ide o vývoj produktov, a rozhodla sa pre urýchlené uvedenie nových technológií na trh. V rámci stratégie Electric First spoločnosť oznámila štyri nové elektrické vozidlá, ktoré sa budú zakladať na budúcej architektúre elektrických vozidiel (electric vehicle architecture, EVA). Luxusný sedan EQS bude prvým modelom na tejto novej samostatnej platforme a na trh sa dostane v roku 2021 s elektrickým dojazdom viac ako 700 km (WLTP). Nasledovať budú modely EQE, EQS-SUV a EQE-SUV. Okrem toho sa budú elektrifikovať vozidlá AMG, Maybach a G. Na základe druhej novonavrhnutej elektrickej platformy pre vozidlá, teda modulárnej architektúry Mercedes-Benz (MMA) pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej triedy, bude portfólio elektrických vozidiel od roku 2025 doplnené o ďalšie modely.

Mercedes-Benz prerozdelí ešte viac zdrojov pre vývoj produktov a expertízu v oblasti elektrických pohonov a zainvestuje do nových technológií, ako aj koncepcií na zvýšenie dojazdu a efektívnosti. Nasledujúca generácia elektromotorov bude vyvinutá in-house a bude obsahovať pokrokové meniče a vysokonapäťovú technológiu. Spoločnosť podniká veľké kroky v rámci akumulátorovej technológie – výskumom a vývojom, ako aj strategickou spoluprácou s partnermi ako CATL, Farasis a Sila Nano. Nové materiály a výrobné procesy zvyšujú dojazd a znižujú čas nabíjania aj náklady.

Prostredníctvom technologického programu Vision EQXX značka Mercedes-Benz oznamuje ďalší krok vo vývoji elektrických vozidiel. Cieľom je elektrické vozidlo s maximálnou efektívnosťou a dojazdom. Značka Mercedes-Benz poverila oddelenie vývoja rozšírením hraníc dojazdu a efektívnosti, o čo sa má postarať tím v Stuttgarte presahujúci rámec funkcií a disciplín. Tento tím bude podporovaný odborníkmi britskej skupiny Mercedes-Benz F1 HPP, ktorí prinesú svoje odborné vedomosti o elektrických motoroch a rýchlosť vývoja, ktorá je inšpirovaná motoristickým športom. Inovácie vyplývajúce z tohto technologického programu sa rýchlo dostanú do sériových vozidiel.

V oblasti softvéru pre vozidlá sa značka Mercedes-Benz orientuje na vlastnícky operačný systém MB.OS. Tento systém sa vyvíja in-house a na trh by mal prísť v roku 2024. Vďaka tomuto systému má Mercedes-Benz centrálnu kontrolu nad všetkými doménami vozidiel ako aj nad zákazníckymi rozhraniami. Vývoj vlastného softvéru umožňuje častejšie a pravidelnejšie aktualizácie. Softvér sa vyvíja pre všetky rozšíriteľné platformy, vďaka čomu ostanú budúce náklady na vývoj pod kontrolou.

„Značka Mercedes-Benz sa neusiluje o nič iné, než o dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti elektrickej mobility a digitalizácie prostredníctvom inteligentnej stratégie platforiem a softvérového prístupu,“ uviedol Markus Schäfer, člen správnej rady Daimler AG a Mercedes Benz AG, zodpovedný za koncernový výskum Daimler a Mercedes-Benz Cars COO. „Kráčame po našej vlastnej ceste Mercedes. Našim zákazníkom v oblasti elektrických vozidiel ponúkame intuitívny a luxusný zážitok. Na to využívame naše vlastné oddelenie vývoja a strategické partnerstvá. Od roku 2025 chceme pre všetky architektúry prostredníctvom vyšších rovnocenných podielov, presne dávkovaných investícií a naďalej klesajúcich nákladov na akumulátory dosiahnuť vyššie krycie príspevky. Kým podiel elektrifikovaných a plnoelektrických vozidiel do roku 2030 dosiahne viac ako 50 % celosvetového odbytu, investície do spaľovacích motorov budú rýchlo klesať a počet týchto variantov sa do roku 2030 zníži o 70 percent.“

Zníženie nákladov a zlepšenie priemyselnej stopy
Mercedes-Benz zlepší svoju ziskovosť a peňažný tok. Okrem toho budú zavedené opatrenia pre budúcnosť a zrýchlený prechod na elektrický pohon. Udalosti v roku 2020 nám ukázali, že prah ziskovosti je príliš vysoko a so zreteľom na budúce výzvy súvisiace s transformáciou sú potrebné ďalšie opatrenia. Preto značka Mercedes-Benz urobí ďalšie významné kroky na zníženie nákladov a zlepšenie priemyselnej stopy do roku 2025.

Celkovo by sa fixné náklady mali znížiť o viac ako 20 percent v porovnaní so skutočnými hodnotami z roku 2019 prostredníctvom úpravy kapacít a nižších nákladov na personál. Aj hmotné investície a výdavky na výskum a vývoj by sa do roku 2025 mali znížiť o 20 % v porovnaní s rokom 2019. Variabilné náklady by sa v porovnaní s rokom 2019 mali každý rok znižovať o 1 % do roku 2025. Sem patria ciele šetrenia pri materiálových nákladoch, ktoré sa zvýšili a ich časové rozmedzie sa predĺžilo. Tento cieľ bude kompenzovať efekt vyššieho podielu elektrických vozidiel.

Nová stratégia Mercedes-Benz a finančné ciele
Prostredníctvom novej orientácie je nová stratégia Mercedes-Benz zameraná na zlepšenie ekonomických ukazovateľov: výhodnejším produktovým mixom a lepšou cenotvorbou, zlepšeným produktovým portfóliom a rastom opakujúcich sa obratov. Tento vývoj by v kombinácii s podstatnými vylepšujúcimi opatreniami pri nákladoch a priemyselnej stope mal viesť k štrukturálne vyššej úrovni ziskovosti. Do roku 2025 sa Mercedes-Benz AG usiluje o ziskovosť (Return on Sales – RoS) v strednom až vysokom jednocifernom percentuálnom rozsahu, ktorá by sa mala dosiahnuť aj za nevýhodných podmienok. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť dvojciferný výnos v silnom trhovom prostredí.

„Vydali sme sa na cestu ziskového rastu. Okrem toho sme zaviedli rozsiahle opatrenia na dosiahnutie správneho rozmeru našich aktivít a našej spoločnosti ako celku a na zníženie prahu ziskovosti. Všetky opatrenia sú zamerané na posilnenie konkurencieschopnosti nášho podniku, reakciu na výzvy, ktoré súvisia s transformáciou, a na dosiahnutie vysokej úrovne ziskovosti, a to dokonca aj za nevýhodných rámcových podmienok – s výrazným potenciálom rastu pri výhodných trhových podmienkach,“ uviedol Harald Wilhelm, člen správnej rady Daimler AG, zodpovedný za financie a kontroling/Daimler Mobility, a člen správnej rady Mercedes-Benz AG, zodpovedný za financie a kontroling.

„Základom úspechu našej novej stratégie je náš vysokokvalifikovaný a motivovaný tím. Všetci v Mercedes-Benz sme rozhodnutí, že primeraným spôsobom presadíme naše vlastné ambície: budeme vyrábať najžiadanejšie automobily na svete. To je naše poslanie, to chceme ponúknuť našim zákazníkom. V oblasti technológií urobíme ďalší veľký skok vpred. Budeme investovať tam, kde tieto investície rozhodne prispejú k úspechu, budeme rásť inteligentnejšie a nanovo nastavíme našu priemyselnú stopu. Týmto spôsobom vytvoríme predpoklady pre zvýšenie ziskovosti a zlepšenie hodnoty pre akcionárov,“ uviedol Källenius.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto stránke: media.mercedes-benz.com/mbsu

Na fotografiách:
1/ Zľava doprava: Harald Wilhelm, CFO spoločnosti Mercedes-Benz AG, Ola Källenius, CEO spoločnosti Mercedes-Benz AG, a Markus Schäfer, COO spoločnosti Mercedes-Benz AG, na virtuálnej online konferencii pre investorov a analytikov pod názvom »Mercedes-Benz Strategy Update«.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4511x2931px, 2.85 MB)

Fotografia 2 (5172x2847px, 4.51 MB)

Fotografia 3 (5472x3648px, 6.74 MB)

Fotografia 4 (5472x3648px, 6.29 MB)

Fotografia 5 (5472x3093px, 5.5 MB)

Fotografia 6 (5087x2991px, 4.46 MB)

Fotografia 7 (4875x2742px, 3.82 MB)

Fotografia 8 (5472x3648px, 6.26 MB)

Fotografia 9 (5208x2930px, 4.78 MB)

Fotografia 10 (5058x2845px, 4.03 MB)

Fotografia 11 (4662x2622px, 3.74 MB)

Fotografia 12 (1196x1770px, 851.94 kB)

Fotografia 13 (5463x3073px, 3.55 MB)

Fotografia 14 (5344x3006px, 3.22 MB)

Fotografia 15 (5366x3018px, 3.72 MB)

Fotografia 16 (5463x3073px, 4.08 MB)

Fotografia 17 (3287x4930px, 3.11 MB)

Fotografia 18 (2823x4234px, 2.47 MB)

Fotografia 19 (3103x4654px, 3.67 MB)

Fotografia 20 (2832x4248px, 3.05 MB)

Fotografia 21 (3167x4751px, 4.31 MB)

Fotografia 22 (3118x4677px, 3.27 MB)