Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Slávnostné otvorenie továrne Factory 56 a spustenie výroby novej Triedy S: S továrňou Factory 56 predstavuje Mercedes-Benz budúcnosť výroby

Vydané 9. 9. 2020

Sindelfingen. Flexibilne, digitálne, efektívne a trvalo udržateľne: závod Factory 56 stelesňuje budúcnosť výroby značky Mercedes-Benz a určuje nové štandardy na výrobu vozidiel. S investíciou vo výške približne 730 miliónov eur je fabrika vo výrobnom závode Mercedes-Benz v Sindelfingene jasným záväzkom voči Nemecku ako miestu na podnikanie. Mercedes-Benz investuje v lokalite Sindelfingen približne 2,1 miliardy eur. Spoločnosť zároveň zvyšuje v továrni Factory 56 efektivitu o 25 percent v porovnaní s predchádzajúcou výrobou Triedy S. Výroba v závode Factory 56 sa vyznačuje maximálnou flexibilitou: týka sa to počtu vyrobených modelov, objemu výroby, ako aj toku materiálov. Nové modely – od kompaktných vozidiel až po vozidlá kategórie SUV, od konvenčných cez hybridné dobíjateľné zo siete až po elektrické pohony – možno integrovať do sériovej výroby už za pár dní. Výrobu možno rýchlo a flexibilne prispôsobiť aktuálnym požiadavkám trhu. V súlade s plánom Ambícia 2039 bude továreň Factory 56 fabrikou s nulovou uhlíkovou stopou – kompletne neutrálnou z hľadiska produkcie emisií CO₂ a s výrazne zníženou spotrebou energie. Toto je okrem iného možné vďaka inovatívnej energetickej koncepcii závodu s fotovoltickým zariadením, sieti s jednosmerným prúdom a zásobníkom energie na báze opätovne použitých akumulátorov vozidiel. V celej hale boli dôsledne a celoplošne implementované inovatívne technológie a procesy, ktoré čo najlepšie podporujú zamestnancov pri ich každodenných úlohách. Vzor koncepcie závodu Factory 56 sa bude postupne implementovať do všetkých závodov Mercedes-Benz na výrobu osobných motorových vozidiel na celom svete.

„So závodom Factory 56 sa nám podarilo úspešne spojiť flexibilitu, efektívnosť, digitalizáciu a trvalú udržateľnosť. Profitujú z toho ľudia, ktorí v závode pracujú, lokalita, spoločnosť a samozrejme aj naši zákazníci. Továreň Factory 56 tak udáva smer budúcej výroby vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz, ktorá sa bude niesť v duchu šetrenia prírodných zdrojov, prepojenia a flexibility. Transformáciu nášho priemyslu totiž vnímame ako komplexnú úlohu, ktorej súčasťou je okrem produktov aj celý hodnotový reťazec,“ povedal Ola Källenius, predseda predstavenstva spoločností Daimler AG a Mercedes-Benz AG.

Továreň Factory 56 bola otvorená v súlade so všetkými ochrannými opatreniami týkajúcimi sa pandémie COVID-19. Medzi hosťami boli okrem vysokých predstaviteľov spoločností Daimler AG a Mercedes-Benz AG aj Winfried Kretschmann, ministerský predseda Bádenska-Württemberska, Steffen Bilger, parlamentný štátny tajomník Ministerstva pre dopravu a digitálnu infraštruktúru, ako aj Roland Bernhard, krajinský správca okresu Böblingen či Bernd Vöhringer, primátor mesta Sindelfingen.

„Továreň Factory 56 nie je iba míľnikom v histórii spoločnosti Daimler, ale aj dôležitým záväzkom voči Bádensku-Württembersku ako miestu mobility. Továreň predstavuje najnovšie štandardy – či už v prípade výroby alebo samotných produktov. Digitalizácia a dekarbonizácia sú mottom novej továrne. Žiaden iný produkt nestelesňuje toto motto tak presne ako plnoelektrické EQS, ktoré sa tu bude vyrábať," uviedol Winfried Kretschmann, ministerský predseda Bádenska-Württemberska.

Mercedes-Benz investoval v lokalite Sindelfingen od roku 2014 približne 2,1 miliardy eur, aby vytvoril miestne centrálne úseky a postavil základy závodu na výrobu osobných motorových vozidiel pripraveného na budúcnosť. Z toho pripadá približne 730 miliónov eur na samotnú továreň Factory 56, ktorá je súčasťou výrobného závodu Mercedes-Benz v Sindelfingene. Investície sú jasným záväzkom voči Nemecku ako miestu na podnikanie a dlhodobo zabezpečujú pracovné miesta v regióne. Továreň Factory 56 zároveň dosahuje vyššiu efektivitu o približne 25 percent v porovnaní s predchádzajúcou výrobou Triedy S. Vyššia efektivita sa dosahuje optimalizáciou celého hodnotového reťazca.

Maximálna flexibilita vďaka inovatívnemu systému montáže

Najdôležitejšou vlastnosťou továrne Factory 56 je maximálna flexibilita. Všetky montážne kroky pre vozidlá rôznych tvarov karosérie a druhu pohonu sa v továrni Factory 56 uskutočňujú na jednej úrovni – od konvenčných až po plnoelektrické pohony. Ako prvá zíde z výrobnej linky továrne Factory 56 nová generácia sedanu a dlhej verzie Triedy S od značky Mercedes-Benz. Neskôr sa tu bude úplne flexibilne a na rovnakej linke vyrábať aj Mercedes-Maybach Triedy S či model EQS, teda prvý plnoelektrický člen novej rodiny Triedy S. Hala je navrhnutá tak, aby bola stopercentne flexibilná, aby sa v závislosti od dopytu mohli všetky modelové rady od značky Mercedes-Benz integrovať v čo najkratšom čase do prebiehajúcej výroby – od vozidiel nižšej strednej triedy až po vozidlá kategórie SUV.

Systém montáže budúcnosti vytvára flexibilnejšiu štruktúru celej výroby. Dve tzv. TecLines slúžia na zabránenie vzniku fixných bodov pri montáži, čo zvyšuje flexibilitu celej haly. Spájajú všetky komplexné techniky zariadenia na jednom mieste. Tým sa ešte viac uľahčujú prestavby vo zvyšných častiach haly potrebné napríklad na integráciu nových modelov. V TecLines sú klasické výrobné pásy nahradené prepravnými systémami bez vodiča. Na integráciu nového produktu a s tým spojenej novej techniky zariadenia stačí zmeniť dráhu prepravného systému bez vodiča (FTF). Celkovo sa v továrni Factory 56 používa viac ako 400 FTF.

Tzv „Fullflex Marriage“ predstavuje nový štandard pre svadbu vozidla, pri ktorej sa spája karoséria s pohonom. Svadba v továrni Factory 56 sa skladá z viacerých modulárnych staníc. Vďaka tomu možno predchádzať veľkým prestavbám a teda aj dlhším prerušeniam výroby.

Inteligentná výroba sa stáva realitou

V továrni Factory 56 sa realizuje vízia inteligentnej výroby vozidiel divízie Mercedes-Benz Cars. Jadrom všetkých aktivít v oblasti digitalizácie je digitálny ekosystém MO360, ktorý sa vo svojom celom rozsahu po prvýkrát použije práve v továrni Factory 56. Súčasťou ekosystému MO360 je rodina softvérových aplikácií, ktoré spájajú spoločné rozhrania a jednotné používateľské rozhrania a ktoré podporujú celosvetovú výrobu vozidiel divízie Mercedes-Benz Cars. MO360 integruje informácie z najdôležitejších výrobných procesov a IT systémov z viac ako 30 závodov na výrobu osobných motorových vozidiel Mercedes-Benz z celého sveta a spája dôležité softvérové aplikácie. Významným spôsobom napríklad optimalizuje riadenie výroby založené na parametroch. Zároveň v reálnom čase poskytuje každému zamestnancovi individuálne informácie a pracovné pokyny prispôsobené potrebám konkrétneho zamestnanca. Ďalšie časti ekosystému MO360 sa už teraz používajú vo viac ako 30 závodoch na celom svete. MO360 spája nástroje zabezpečenia efektivity a kvality do jednej funkčnej jednotky pre maximálnu transparentnosť vo vysoko digitalizovanej výrobe vozidiel.

V továrni Factory 56 tvorí nová digitálna infraštruktúra s výkonnými sieťami WLAN a mobilnou telefónnou sieťou 5G dôležitý základ úplnej digitalizácie. Využívajú sa tu vysokomoderné technológie Priemyslu 4.0 – od inteligentných zariadení až po algoritmi Big Data. Digitálne výrobné technológie by sa mohli implementovať celoplošne. Továreň Factory 56 je pritom navrhnutá ako kompletne bezpapierová: vďaka digitálnej lokalizácii každého jedného vozidla na linke prostredníctvom lokalizačného systému sa budú zamestnancom zobrazovať na koncových zariadeniach a obrazovkách v reálnom čase relevantné údaje o konkrétnom vozidle na linke. Týmto spôsobom možno ročne ušetriť približne 10 ton papiera.

Stroje a zariadenia v celej hale sú navzájom prepojené, pričom väčšina z nich je už teraz kompatibilná s internetom vecí (IoT). 360-stupňové prepojenie nie je súčasťou iba samotnej továrne Factory 56, ale aj výrobných hál v rámci celého hodnotového reťazca: digitálne technológie, ako virtuálna či rozšírená realita, boli použité už pri vývoji, resp. plánovaní továrne Factory 56 a vďaka nim je flexibilnejšia a efektívnejšia aj sériová výroba. Pri spolupráca s dodávateľmi a poskytovateľmi prepravných služieb sa využívajú výhody sledovania a stopovania, čím sa umožňuje digitálne sledovanie toku materiálov po celom svete.

Komplexne premyslená a trvalo udržateľná výroba

Rovnako dôsledne ako v prípade digitalizácie sa v továrni Factory 56 presadzuje aj téma trvalej udržateľnosti, ktorá sa považuje za rovnako dôležitú. Okrem výroby šetrnej k životnému prostrediu a zdrojom sem patrí aj sociálna a spoločenská zodpovednosť, ktorá je nadradená hospodárskej činnosti. Továreň Factory 56 významne prispieva k cieľom koncernu v oblasti trvalej udržateľnosti.

Šetrenie zdrojov a znižovanie spotreby energie sú hlavnými piliermi. Továreň Factory 56 je od začiatku CO2 neutrálna a tým pádom sa stáva fabrikou s nulovou uhlíkovou stopou. Celkovo je spotreba energie v továrni Factory 56 znížená o štvrtinu v porovnaní s ostatnými montážnymi halami. Na streche továrne Factory 56 sa nachádza fotovoltický systém, ktorý dodáva hale zelenú elektrinu z vlastnej výroby. Touto elektrinou možno pokryť okolo 30 percent ročnej spotreby energie továrne Factory 56. Časť elektriny prúdi do inovatívnej jednosmernej siete, ktorá v budúcnosti zlepší energetickú efektivitu haly v aktívnej prevádzke. Budú sa ňou poháňať napríklad technické systémy budovy, ako ventilačné zariadenia. K tejto sieti jednosmerného prúdu je pripojený aj stacionárny akumulátor energie, ktorý je založený na akumulátoroch vozidla. So svojou celkovou kapacitou 1 400 kWh slúži na priebežné ukladanie elektriny zo solárnej energie z fotovoltického zariadenia. Moderné osvetlenie so svetelnými diódami a inovatívnou architektúrou Blue-Sky, ktoré zamestnancom umožňuje pracovať za denného svetla, tvorí príjemnú pracovnú atmosféru a zároveň šetrí energiu.

Okrem posudzovania energetickej bilancie a bilancie CO2 zahŕňa trvalo udržateľný prístup značky Mercedes-Benz aj ďalšie ekologické aspekty. Približne 40 % strešnej plochy bude pokrytých zeleňou. Týmto spôsobom sa vykompenzuje utesnenie podlahovej plochy a zachytávaním dažďovej vody sa zároveň dosiahne aj lepšia klíma v hale. Pri zachytávaní dažďovej vody sa využíva nový systém, ktorý oddeľuje dažďovú vodu od znečistenej vody. Dočasným ukladaním dažďovej vody odbremení továreň Factory 56 priľahlé povodia a podporí sa tým vznik nových zelených plôch.

Hlavná budova továrne Factory 56 je architektonickým a trvalo udržateľným skvostom. V betónovej fasáde je použitý recyklovaný betón, ktorý je vyrobený z vybúraného materiálu. Vďaka tomu sa pri stavbe továrne Factory 56 podarilo nielen šetriť zdroje, ale aj opätovne využiť odpadové produkty trvalo udržateľným spôsobom.

V neposlednom rade je továreň Factory 56 jasným záväzkom spoločnosti voči tradičnej lokalite v Sindelfingene. Vďaka rozsiahlej investícii, ktorá je súčasťou vízie budúcnosti, prispieva Mercedes-Benz významným spôsobom k zabezpečeniu budúcnosti a pracovných miest vo výrobnom závode v Sindelfingene, čím posilňuje celý región. Už od založenia závodu pred viac ako 100 rokmi bola spoločnosť Daimler viac než len zamestnávateľom a angažovala sa v oblasti kultúrneho a spoločenského života v regióne. Závod Mercedes-Benz v Sindelfingene je susedom, partnerom a súčasťou rozmanitého života v meste.

Zameranie na ľudí

Sociálna a spoločenská zodpovednosť roly zamestnávateľa sa odráža aj v samotnej továrni Factory 56. Celý digitálny koncept sa zameriava na ľudí. Po úspešnom spustení pracuje v továrni Factory 56 celkovo viac ako 1 500 zamestnancov v dvoch zmenách. Početné inovácie im poskytujú najlepšiu možnú podporu pri každodennej práci. Práca pri páse je navrhnutá tak, aby zamestnanca podporovala pri jeho túžbe po vyrovnanej bilancii práca/súkromný život (Life Balance). Celkovo je v lokalite zamestnaných približne 35 000 zamestnancov.

Spoločnosť Mercedes-Benz zapájala zamestnancov továrne Factory 56 v každom možnom ohľade hneď od začiatku: napríklad zamestnancom výroby boli prostredníctvom onlinového prieskumu položené otázky týkajúce sa ich osobných preferencií. V rámci neho mohli uviesť, v ktorej zmene, v ktorej hale a s ktorými kolegami by chceli pracovať. Účasť zamestnancov bola veľmi vysoká, podarilo sa splniť viac ako 85 % vyjadrených želaní.

Moderné pracovné prostredie sa odráža vo výrobe aj v administratívnej oblasti továrne Factory 56. Organizácia práce spolu s podnikovou radou sa ďalej rozvíja, aby sa zabezpečila výroba pripravená na budúcnosť. Konštrukcia haly je okrem toho mimoriadne atraktívna. Prestávkové priestory v hale sú moderné a vyhotovené v priateľských farbách, ktoré vytvárajú pre zamestnancov príjemnú atmosféru. V hale sa nachádza vlastná kantína, vďaka ktorej zamestnanci nemusia prekonávať dlhé vzdialenosti v rámci areálu. Kancelárske priestory v hlavnej budove umožňujú modernú a otvorenú prácu.

Osobitné postavenie v továrni Factory 56 má predovšetkým téma ergonómie: všetky montážne kroky boli preskúmané z hľadiska ergonomických vlastností už v počiatočných fázach, aby bol v prípade potreby k dispozícii dostatok času na aplikovanie vylepšení. Vozidlá na páse môžu zamestnanci podľa svojich požiadaviek uviesť do najlepších možných pracovných polôh, a to všetko vďaka vybraným dopravníkovým prvkom, ako napríklad závesným rotačným dopravníkom či tlačným platformám. Všetky stanice sú výškovo nastaviteľné. V továrni Factory 56 pracujú mladí a skúsení kolegovia a ako jeden tím profitujú jeden z druhého.

Čísla a fakty továrne Factory 56

  • Čas výstavby: 2 ½ roka
  • Celková plocha 220 000 m2 zodpovedá 30 futbalovým ihriskám
  • Presun zeminy: približne 700 000 m3
  • Množstvo použitej ocele pri stavbe konštrukcie: približne 6 400 ton takmer zodpovedá parížskej Eifellovej veži
  • Množstvo použitého betónu: približne 66 300 m3 zodpovedá asi 150 rodinným domom
  • V hlavnej budove bol použitý recyklovaný betón
  • Viac ako 12 000 fotovoltických modulov s výkonom viac ako 5 000 KWp (KiloWattPeak)
  • Zásobník energie spoločnosti Mercedes-Benz Energy GmbH s kapacitou 1 400 kWh
  • Dĺžka kanála na zadržiavanie dažďovej vody je takmer 1 km, maximálna hĺbka 17 m, priemer 3 m
  • Výkonné siete WLAN a mobilná sieť 5G sú základom úplnej digitálizácie továrne Factory 56

Ďalšie citáty

Steffen Bilger, parlamentný štátny tajomník Ministerstva pre dopravu a digitálnu infraštruktúru: „Dopravu budúcnosti bude formovať automatizácia a prepojenie motorových vozidiel. Automatizovanou a prepojenou jazdou možno dosiahnuť výrazné zlepšenie efektivity. Tým možno zlepšiť najmä bezpečnosť cestnej premávky či znížiť spotrebu energie a množstvo vyprodukovaných emisií CO2 na jednej strane a zvýšiť komfort jazdy pre vodiča na druhej strane. Vysoká úroveň automatizácie a prepojenia továrne Factory 56 prináša už na začiatok hodnotového reťazca v automobilovom priemysle podobné výhody aj do výrobného procesu vozidiel.“

Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločností Daimler AG a Mercedes-Benz AG; zodpovedný za koncernový výskum spoločnosti Daimler a Mercedes-Benz Cars COO:
„S továrňou Factory 56 dnes spúšťame najmodernejšiu a najdigitálnejšiu fabriku, akú sme kedy mali v rámci našej celosvetovej výrobnej siete. Dnes zároveň začíname aj s výrobou novej Triedy S, ktorá dvihne individuálnu mobilitu v luxusnom segmente vďaka mnohým prelomovým inováciám na celkom novú úroveň. Nová Trieda S so systémom MBUX a projekčným displejom s rozšírenou realitou je na špičke digitalizácie. Továreň Factory 56, ako aj nová Trieda S naznačujú smerovanie do budúcnosti.“

Jörg Burzer, člen správnej rady spoločnosti Mercedes-Benz AG, zodpovedný za riadenie výroby a zásobovacieho reťazca:
„Továreň Factory 56 je našou najmodernejšou fabrikou na výrobu vozidiel na svete – je flexibilná, digitálna, efektívna a trvalo udržateľná. Človek je v nej stredobodom pozornosti. To znamená, že fabrika budúcnosti od značky Mercedes-Benz je realitou už dnes. Vďaka nášmu komplexnému a digitálnemu ekosystému MO360 sú výrobné procesy v továrni Factory 56 ešte transparentnejšie a tvoria míľniky v oblasti digitálnej výroby. Na príklade továrne Factory 56 ukazujeme, ako vyzerá v prípade značky Mercedes-Benz trvalo udržateľná a efektívna výroba vozidiel zajtrajška a pozajtrajška. Získané poznatky postupne prenesieme aj do našich ostatných závodov na celom svete. Potenciál je obrovský.“

Ergun Lümali, predseda zamestnaneckej rady závodu Mercedes-Benz Sindelfingen:
„Továreň v Sindelfingene bola vždy známa svojimi inováciami a zameriavaním sa na budúcnosť. Na základe toho sme boli my, zamestnanecká rada, spolu s vedením továrne už v roku 2014 s našou podnikovou dohodou ‚Vízia závodu Sindelfingen 2020+‘ mimoriadne predvídaví pokiaľ išlo o veľké témy Priemyslu 4.0, digitalizácie a ergonómie. Týmto sme takpovediac položili základy najmodernejšieho závodu na výrobu vozidiel na svete. Továreň Factory 56, ktorá je domovom našej novej Triedy S, je viac než len stelesnením našej ambície vyrábať najlepšie vozidlá na svete za dobrých pracovných podmienok. Moje poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí svojim nasadením, tímovým duchom a flexibilitou tak úspešne a s veľkou dávkou vášne zrealizovali projekt Factory 56.“

Na fotografiách:
1/ Zľava doprava: Markus Schäfer, Jörg Burzer, Winfried Kretschmann, Ergun Lümali, Ola Källenius, Pia Pönitz


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (5270x3410px, 8.69 MB)

Fotografia 2 (5187x2918px, 6.95 MB)

Fotografia 3 (5094x3396px, 5.79 MB)

Fotografia 4 (5444x3629px, 5.04 MB)

Fotografia 5 (5392x3595px, 6.01 MB)

Fotografia 6 (4739x3548px, 6.5 MB)

Fotografia 7 (5407x3041px, 5.22 MB)

Fotografia 8 (5122x3648px, 5.65 MB)

Fotografia 9 (5472x3648px, 6.07 MB)

Fotografia 10 (5472x3648px, 7.54 MB)

Fotografia 11 (5472x3648px, 6.79 MB)

Fotografia 12 (5472x3648px, 8.12 MB)

Fotografia 13 (5440x3627px, 7.04 MB)

Fotografia 14 (7652x5035px, 12.14 MB)

Fotografia 15 (6146x3749px, 9.53 MB)

Fotografia 16 (8079x4544px, 12.1 MB)

Fotografia 17 (7921x5281px, 7.83 MB)

Fotografia 18 (4447x2725px, 4 MB)

Fotografia 19 (7725x5192px, 12.75 MB)

Fotografia 20 (4635x2607px, 4.03 MB)

Fotografia 21 (5266x2962px, 5.17 MB)

Fotografia 22 (5266x2962px, 4.6 MB)

Fotografia 23 (5266x2962px, 4.1 MB)

Fotografia 24 (4561x2566px, 2.94 MB)