Mediálne centrum

Daimler Truck AG a Volvo Group zakladajú spoločný podnik s palivovými článkami s názvom cellcentric

Vydané 8. 3. 2021

Stuttgart/Göteborg, Švédsko – Spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group začiatkom marca založili ohlásený spoločný podnik s palivovými článkami. Volvo Group na tento účel nadobudla bezhotovostne a bez dlhov 50 percentný podiel existujúcej spoločnosti Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG za cenu približne 0,6 miliardy eur. Partneri chcú, aby sa nový spoločný podnik etabloval ako globálny popredný výrobca palivových článkov, čím chcú do roku 2050 prispieť ku klimatickej neutralite a trvalo udržateľnej preprave. Spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group sa dohodli na premenovaní spoločnosti na cellcentric GmbH & Co. KG.

Spoločný podnik bude vyvíjať, vyrábať a predávať systémy palivových článkov pripravené na sériovú výrobu. Dôraz sa pritom kladie na použitie v ťažkých nákladných motorových vozidlách, systémy sa majú dodatočne ponúkať aj na iné účely. Ústredným cieľom spoločností Daimler Truck AG a Volvo Group je spustenie zákazníckych testov nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami približne za tri roky. Spoločnosti plánujú spustenie sériovej výroby na druhú polovicu tohto desaťročia.

Spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group disponujú v spoločnom podniku s palivovými článkami rovnakými podielmi. Spoločnosti zostávajú aj naďalej konkurenciou vo všetkých ostatných obchodných oblastiach, ako sú technológia vozidiel alebo integrácia palivových článkov do vozidiel.

V novembri 2020 uzavreli spoločnosti Volvo Group a Daimler Truck AG záväznú dohodu o založení spoločného podniku. Predbežnú, nezáväznú dohodu podpísali už v apríli 2020.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (5700x3206px, 5.66 MB)

Fotografia 2 (5700x3206px, 5.47 MB)