Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Bosch a Daimler začnú v Kalifornii kyvadlovú dopravu bez vodičov

Vydané 20. 7. 2018

  • Plnoautomatizované jazdenie bez vodiča v meste si vyžaduje najvyššiu úroveň funkčnej bezpečnosti
  • Spoločnosti Bosch a Daimler majú know-how od jednotlivých komponentov cez celé vozidlo až po model prevádzkovateľa
  • Veľkomesto v Silicon Valley sa stane prvým pilotným testovacím mestom pre Bosch a Daimler
  • Americká technologická spoločnosť Nvidia poskytne platformu na algoritmy umelej inteligencie Bosch a Daimler

Spoločnosti Bosch a Daimler urýchľujú vývoj plnoautomatizovaného jazdenia bez vodiča (SAE-Level 4/5) v meste a spravili ďalšie strategické rozhodnutia. Partneri si vybrali Kaliforniu ako pilotnú oblasť pre prvú skúšobnú flotilu vozidiel. V druhej polovici roka 2019 začnú spoločnosti Bosch a Daimler ponúkať zákazníkom na vybraných trasách v kalifornskej metropole službu kyvadlovej dopravy s automatizovanými vozidlami. Prevádzkovateľom tejto skúšobnej flotily vozidiel a služieb mobility na báze aplikácie bude spoločnosť Daimler Mobility Services. Pilotný projekt ukáže, ako možno inteligentne spojiť služby mobility ako zdieľanie vozidiel (car2go), taxislužba na privolanie (mytaxi) a multimodálne platformy (moovel) s cieľom riešiť budúcnosť mobility. Okrem toho sa spoločnosti Bosch a Daimler rozhodli pre americkú technologickú spoločnosť Nvidia ako dodávateľa platformy pre umelú inteligenciu ako súčasť ich prepojenia riadiacich prístrojov.

Bosch a Daimler majú na vývoj jazdného systému pre plnoautomatizované jazdenie bez vodiča už desaťročia znalosti v oblasti automobilového priemyslu, s ktorými dokážu uvádzať na trh spoľahlivé inovácie pripravené na sériovú výrobu. Obe spoločnosti sa pritom riadia spoločnou filozofiou: „Rozhodujúce je zaviesť bezpečný a spoľahlivý systém pripravený na sériovú výrobu,“ informuje Dr. Michael Hafner, vedúci oddelenia Automatizované jazdenie spoločnosti Daimler AG. „Bezpečnosť je u nás na prvom mieste a prechádza ako červené vlákno cez všetky aspekty a vývojové kroky na ceste k uvedeniu do sériovej výroby. V prípade pochybností je dôslednosť dôležitejšia ako rýchlosť.“

„Vývoj automatizovaného jazdenia pripraveného na sériovú výrobu je ako desaťboj,“ dodáva Dr. Stephan Hönle, vedúci úseku pre automatizované jazdenie spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Nestačí byť dobrým v jednej alebo dvoch oblastiach. Musíte rovnako ako my zvládnuť všetky disciplíny. Iba vtedy sa podarí bezpečne dostať automatizované jazdenie na cesty a do miest.“

Vyhodnotenie údajov snímačov sa uskutoční v priebehu milisekúnd
Pre plnoautomatizované jazdenie bez vodiča v mestskom prostredí je rozhodujúce spoľahlivé rozpoznanie okolia vozidla pomocou rozličných snímačov. Schopnosť v čo najkratšom čase analyzovať množstvo takto získaných údajov, interpretovať ich a premeniť na jazdné príkazy si vyžaduje ohromný výpočtový výkon – z plnoautomatizovaného vozidla bez vodiča sa stáva superpočítač na kolesách. Plnoautomatizované jazdenie bez vodiča v meste súčasne vyžaduje mnohostrannú, redundantnú architektúru systému a najvyššiu úroveň funkčnej bezpečnosti. Na dosiahnutie tejto bezpečnosti sú potrebné výpočtové operácie vykonávané súbežne vo viacerých obvodoch. Takto možno v prípade potreby bleskurýchle siahnuť na tieto súbežné výsledky výpočtov.

Pre svoj jazdný systém preto Bosch a Daimler používajú okrem iných navzájom prepojené individuálne riadiace jednotky. Americká technologická spoločnosť Nvidia im na to poskytne potrebnú platformu, na ktorej budú bežať algoritmy pre umelú inteligenciu (UI) na pohyb vozidla, vytvorené spoločnosťami Bosch a Daimler. Prepojenie riadiacich prístrojov združí údaje všetkých snímačov radarovej, kamerovej, lidarovej a ultrazvukovej techniky (fúzia údajov snímačov), vyhodnotí ich v priebehu milisekúnd a určí jazdnú dráhu vozidla. Prepojenie riadiacich prístrojov dosahuje celkovú výpočtovú kapacitu stoviek biliónov výpočtových operácií za sekundu. To je kapacita, akú ešte pred niekoľkými rokmi dosahovalo niekoľko vozidiel Triedy S dohromady.

Z metropoly v Kalifornii sa stáva pilotné mesto pre automatizovanú skúšobnú flotilu vozidiel
Prepojenie riadiacich prístrojov bude použité aj vo vozidlách flotily spoločností Bosch a Daimler, ktoré začnú jazdiť v druhej polovici roka 2019 v Kalifornii. Navyše obaja partneri budú zákazníkom na vybraných trasách v metropole Sanfranciského zálivu v Silicon Valley ponúkať službu automatizovanej kyvadlovej dopravy. Skúšobná prevádzka dá odpovede na otázku, ako možno plnoautomatizované vozidlá bez vodičov integrovať do multimodálnej dopravnej siete. Mnohé mestá stoja pred početnými výzvami, ktoré stále viac zaťažujú existujúci dopravný systém. Skúška má ukázať, ako by táto nová technológia mohla poslúžiť ako možné riešenie pre tieto výzvy.

Jazdenie bez vodiča ešte viac zvyšuje príťažlivosť mestskej mobility
Vďaka ich spolupráci na vývoji plnoautomatizovaného jazdenia bez vodiča v mestskom prostredí, ktorá bola založená v apríli 2017, chcú spoločnosti Bosch a Daimler zlepšiť plynulosť premávky v mestách, zvýšiť bezpečnosť na cestách a položiť tak dôležitý základ pre dopravu budúcnosti. Technológia okrem iného zvyšuje príťažlivosť zdieľania áut. Navyše umožní ľuďom čo najlepšie využiť čas vo vozidle a otvorí nové možnosti mobility, napríklad aj ľuďom bez vodičského oprávnenia.

Vozidlo príde k vodičovi, nie vodič k vozidlu. V rámci vymedzenej mestskej oblasti si používatelia môžu prostredníctvom chytrého telefónu pohodlne objednať zdieľané auto alebo vozidlo, ktoré sa samo pristaví bez vodiča. Projekt spája najmä znalosti o celom vozidle a mobility vedúceho svetového prémiového výrobcu so znalosťami systémov a hardvéru jedného z najväčších svetových subdodávateľov. Z toho vzniknuté synergie majú za cieľ podľa možnosti skoré a bezpečné uvedenie technológie do sériovej výroby.

Pracovníci spoločností Bosch a Daimler majú pracovné stoly vedľa seba
V dvoch regiónoch pracujú zamestnanci spoločností Bosch a Daimler v skupinách: v okolí Stuttgartu v Nemecku a v okolí Sunnyvale v Silicon Valley južne od San Francisca v USA. Pracovníci oboch spoločností majú pritom pracovné stoly vedľa seba. To umožňuje rýchlu výmenu nad rámec jednotlivých oblastí pôsobnosti a prináša rýchle rozhodnutia. Súčasne majú prístup k celému know-how svojich kolegov v materských spoločnostiach. Obaja partneri financujú vývoj rovnakým dielom.

Pracovníci spolu v rámci spolupráce vyvíjajú koncepcie a algoritmy pre plnoautomatizovaný jazdný systém bez vodiča. Úlohou spoločnosti Daimler je dostať tento jazdný systém do vozidla. Spoločnosť poskytne aj potrebné vývojové vozidlá, skúšobné zariadenia a neskôr vozidlá skúšobnej flotily vozidiel. Spoločnosť Bosch je zodpovedná za komponenty špecifikované počas vývoja ako snímače, aktuátory a riadiace jednotky. Na odskúšanie využijú partneri svoje laboratóriá a skúšobné pracoviská, ako aj svoje skúšobné areály v Immendingene a Boxbergu. Navyše má značka Mercedes-Benz už od roku 2014 povolenie testovať automatizované vozidlá v oblasti mesta Sunnyvale v Kalifornii. Porovnateľné povolenie má spoločnosť od roku 2016 aj pre oblasť miest Sindelfingen/Böblingen. Spoločnosť Bosch bola prvým subdodávateľom na svete, ktorý začiatkom roku 2013 skúšal automatizované jazdenie v Nemecku a USA na verejných cestných komunikáciách.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (5382x3423px, 6.05 MB)

Fotografia 2 (6000x3375px, 3.82 MB)

Fotografia 3 (6000x3375px, 3.83 MB)

Fotografia 4 (6000x6000px, 9.69 MB)

Fotografia 5 (6000x6000px, 9.71 MB)

Fotografia 6 (6000x6000px, 9.82 MB)