Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

D. Zetsche: Immendingen je kľúčové centrum mobility budúcnosti

Vydané 5. 10. 2018

  • V skúšobnom a technologickom centre Daimler je spustená rozsiahla skúšobná prevádzka
  • Slávnostný akt so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou: „Keď dnes v Immendingene otvárame skúšobné a technologické centrum spoločnosti Daimler AG, otvárame tým aj dvere do budúcnosti. Tu sa znalosti spoločnosti Daimler spájajú s cieľom vyvíjať a testovať nové technológie a vozidlá len v rámci jednej prevádzky. Výstavbou vysokomoderného technologického centra získal Immendingen úplne novú hospodársku perspektívu a je tak vynikajúcim príkladom vydarenej reštrukturalizácie.“
  • Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars: „V Immendingene združujeme testovanie vozidiel pre celý svet a okrem iného tu budeme rozvíjať alternatívne pohony ako hybridy a elektrické vozidlá produktovej a technologickej značky EQ.“
  • Do nového testovacieho areálu v obci na severovýchod od Bodamského jazera investovala spoločnosť Daimler viac ako 200 miliónov eur.
  • Celkovo vznikne 300 pracovných miest v Daimler.

Spolková kancelárka Angela Merkelová, zástupca premiéra Bádensko-Württemberska Thomas Strobl ako aj početní hostia z politiky, hospodárstva a správy si počas slávnostného otváracieho aktu v Immendingene spravili obraz o mobilite budúcnosti v spoločnosti Daimler. Spoločnosť investovala do nového testovacieho a technologického centra v obci na severovýchod od Bodamského jazera viac ako 200 miliónov eur. Na ploche 520 hektárov tu od položenia základného kameňa na jar 2015 vznikla nová výskumná prevádzka spoločnosti Daimler. „Immendingen zaujíma vo vývoji mobility budúcnosti kľúčovú rolu: združujeme tu testovanie vozidiel pre celý svet a okrem iného tu budeme rozvíjať alternatívne pohony ako hybridy a elektrické vozidlá produktovej a technologickej značky EQ, ako aj budúce asistenčné systémy pre vodiča a autonómne jazdné funkcie,“ vysvetľuje Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars.

„Keď dnes otvárame v Immendingene testovacie a technologické centrum spoločnosti Daimler AG, otvárame tým aj dvere do budúcnosti. Tu sa znalosti spoločnosti Daimler spájajú s cieľom vyvíjať a testovať nové technológie a vozidlá len v rámci jednej prevádzky. Výstavbou vysokomoderného technologického centra

získal Immendingen úplne novú hospodársku perspektívu a je tak vynikajúcim príkladom vydarenej reštrukturalizácie“, uviedla spolková kancelárka Angela Merkelová počas slávnostného aktu v Immendingene.

CASE – ďalší vývoj štyroch oblastí budúcnosti
V Immendingene vznikne v spoločnosti Daimler približne 300 pracovných miest. Už teraz 170 zamestnancov vyvíja a testuje na viac ako 30 rôznych testovacích a skúšobných tratiach, na ktorých možno nasimulovať odlišné jazdné podmienky. V strede pozornosti sú pritom štyri strategické oblasti budúcnosti Connected, Autonomous, Shared a Electric. Daimler ich zhrnula do pojmu „CASE“. Viac informácii nájdete na stránke: http://www.daimler.com/CASE

„Budúcnosť automobilu a budúcnosť Bádensko-Württemberska sú úzko previazané. V Bádensko-Württembersku bol vynájdený automobil – a to nás motivuje, aby sme stáli na čele pokroku. Preto je jasný aj náš cieľ: vytvoriť z Bádensko-Württemberska v nadchádzajúcich rokoch najinovatívnejší región mobility v Európe. Nové, vysokomoderné testovacie a technologické centrum v Immendingene v okrese Tuttlingen je v tomto prípade pozitívnou, veľmi dôležitou správou spoločnosti adresovanou technologickej lokalite Bádensko-Württembersko,“ uvádza Thomas Strobl (CDU), zástupca premiéra Bádensko-Württemberska.

„Vozidlá na špičkovej technickej úrovni vyžadujú odskúšanie na špičkovej technickej úrovni. Naše skúšobné a technologické centrum v Immendingene nám poskytuje veľa možností na odskúšanie a zdokonalenie nových technológií, medzi nimi alternatívne pohony a asistenčné jazdné systémy. Súčasne dokážeme odbremeniť cestnú premávku tým, že napríklad odskúšanie v dlhodobej skúške presunieme na náš testovací areál,“ zdôrazňuje Ola Källenius, člen predstavenstva Daimler AG zodpovedný za výskum koncernu a vývoj divízie Mercedes-Benz Cars.

S takzvanou plochou Bertha (Bereich zum Erproben und Testen von und mit hochautomatisierten Fahrzeugen, alebo oblasť na odskúšanie a testovanie vozidiel s vysokým stupňom automatizácie) majú inžinieri k dispozícii testovací modul s rozlohou 100 000 metrov štvorcových, ktorý je špeciálne navrhnutý na všetky témy automatizovaného jazdenia. V ňom uskutočnené jazdné manévre tematizujú najmä automatizované jazdné a bezpečnostné funkcie súčasných a budúcich asistenčných jazdných systémov na ceste k plnoautomatizovanému jazdeniu. Pritom možno s vysokou presnosťou a ľubovoľne často reprodukovať komplexné dopravné situácie.

V module Mestská štvrť sa na celkovej dĺžke 1,5 kilometra mestských ulíc v reálnych podmienkach skúšajú rozličné situácie v križovatkách, asistenčné systémy pre vodiča, komunikácia automobilu s okolím a plnoautomatizované jazdenie. Možno tu napríklad nasimulovať v realistických podmienkach, ako navzájom komunikujú vozidlá bez vodiča s vysokým stupňom automatizácie, s cieľom prispieť k bezpečnej doprave vo veľkomeste.

Otvorenosť a transparentnosť
Po rozsiahlom výberovom konaní, v ktorom bolo analyzovaných približne 120 plôch v Bádensko-Württembersku, sa koncern Daimler AG v roku 2011 rozhodol vo svojich plánoch pre nové skúšobné a technologické centrum zamerať na lokalitu Immendingen. Spoločnosť tu od samého začiatku zaznamenala širokú podporu zo strany obce a občanov. Stavebné práce sa začali položením základného kameňa začiatkom roka 2015 na bývalom cvičisku spolkovej armády. Prvý modul, trať simulujúca zlú a znečistenú vozovku, bol otvorený v septembri 2016. Tu sa testuje spôsobilosť vozidiel pri mimoriadne zlých cestných podmienkach. Cieľom bolo začať s jednotlivými skúšobnými modulmi už počas výstavby, na zabezpečenie súvislej skúšobnej prevádzky.

Daimler stavia v Immendingene na otvorenosť a transparentnosť. V prípade rozsiahlych opatrení na ochranu prírody spoločnosť spolupracuje so združeniami na ochranu prírody a životného prostredia a vedie konštruktívne kritický dialóg. Cieľom je umožniť technologický pokrok v súlade s prírodou. A tak bol v areáli Immendingen vytvorený životný priestor pre rastliny a zvieratá a plochy boli zalesnené a zazelenené. Okrem toho cez celý areál prechádza chodník umožňujúci pohyb divej zveri. Celkovo zrealizovala spoločnosť Daimler kompenzačné a náhradné opatrenia na ochranu prírody na ploche 625 hektárov.

Jazdné manévre počas otvorenia
Rozličné jazdné manévre ukazujú hosťom počas slávnostného otváracieho aktu ucelený prístup automobilovej bezpečnosti značky Mercedes-Benz a umožňujú im nazrieť do výskumu a vývoja v spoločnosti Daimler v prospech mobility budúcnosti:

  • Na príklade situácie možnej v cestnej premávke inžinieri ukazujú, aký dopad má vzájomné zladenie všetkých komponentov na celkové správanie vozidla. Prudkým prechodom do vedľajšieho jazdného pruhu pri rýchlosti približne 60 km/h s dvoma vozidlami názorne vidno význam starostlivého celkového zladenia systémov vozidla pre jazdnú stabilitu.
  • Ako príklad rozsiahlych asistenčných jazdných funkcií moderných vozidiel značky Mercedes-Benz sú predvádzané tri situácie s takzvaným GST (Guided Soft Target), diaľkovo ovládanou platformou s plastovou nadstavbou. Pritom je predvedený účinok aktívneho asistenta brzdenia s funkciou odbočovania.
  • Okrem toho možno vidieť inteligentnú senzoriku v situácii v križovatke, ktorou vozidlo vykonáva rozhodnutia primerané situácii a pritom dokáže zabrániť zrážke a predísť zbytočnému brzdeniu.
  • Funkciou vytvorenia uličky pre záchranárov asistenčného jazdného systému robí automobilka Mercedes-Benz v premávke v dopravnej zápche ďalší krok na zlepšenie bezpečnosti v cestnej premávke a zaujíma pritom pozíciu vzoru pre ostatných: v prípade rozpoznanej dopravnej zápchy na diaľnici sa pritom vozidlo pri rýchlosti nižšej ako 60 km/h orientuje na spôsob kŕdľa podľa ostatných vozidiel a rozpoznaných vizuálnych vodorovných značení jazdných pruhov.

Automatizované testovanie umožňuje skúšobnú prevádzku kritických bezpečnostných manévrov v uzavretom areáli s maximálnou presnosťou. V blízkej budúcnosti budú tieto manévre na ploche Bertha s náležitým zabezpečením areálu a rádiovou komunikáciou možné aj bez vodičov.

Vzorový projekt Immendingen: z posádkového mesta sa stáva prevádzka na špičkovej technickej úrovni
Nové skúšobné a technologické centrum Daimler v Immendingene vzniká v areáli bývalej kasárne rotmajstra Schreibera a je tak vzorovým príkladom vydarenej konverzie kedysi vojensky využívaných plôch. Pre rýchlu povoľovaciu fázu, krátky čas výstavby a otvorený a transparentný celkový proces je skúšobné a technologické centrum považované za vzorový projekt veľkých stavebných zámerov v Nemecku.

Na fotografiách:
1/ Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars, nemecká spolková kancelárka Angela Merkel a Thomas Strobl, zástupca premiéra Bádensko-Württemberska pri otvorení testovacieho a technologického centra spoločnosti Daimler v Immendingene.
6/ Ola Källenius, člen predstavenstva Daimler AG, zodpovedný za výskum koncernu a vývoj Mercedes-Benz Cars, Thomas Strobl, zástupca premiéra Bádensko-Württemberska , nemecká spolková kancelárka Angela Merkel a Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars pri otvorení testovacieho a technologického centra spoločnosti Daimler v Immendingene počas rozhovoru pri skúšobnom vozidle Mercedes-Benz Trieda V #urban_automated_driving patriaceho do testovacej flotily určenej na vývoj vysokoautomatizovaného vozidla bez vodiča.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (7362x4902px, 4.54 MB)

Fotografia 2 (4403x2761px, 2.78 MB)

Fotografia 3 (3178x2388px, 2.31 MB)

Fotografia 4 (5166x3443px, 4.38 MB)

Fotografia 5 (5542x3929px, 5.84 MB)

Fotografia 6 (6395x4192px, 5.09 MB)