Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Zodpovedné využívanie nových príležitostí: spoločnosť Daimler AG zavádza zásady zaobchádzania s umelou inteligenciou

Vydané 13. 9. 2019

• Spoločnosť Daimler AG je prvým výrobcom vozidiel s vlastnými zásadami pre umelú inteligenciu
• Zodpovedné používanie, schopnosť vysvetlenia, ochrana súkromia, bezpečnosť a spoľahlivosť ako zásady
• Renata Jungo Brüngger, v predstavenstve Daimler AG zodpovedná za integritu a právo: „Naše štyri zásady zaobchádzania s umelou inteligenciou vytvárajú jasný manipulačný rámec. Kladieme tým dôraz na to, že človek naďalej udáva tempo technického pokroku.“umožňuje dodávky objednávok z internetových obchodov na celom svete.

Od výroby až po hotový produkt, od distribúcie až po právne oddelenie: umelá inteligencia (UI) otvára automobilovému priemyslu nové možnosti ďalšieho zlepšovania zážitku zákazníkov a zefektívňovania procesov. S cieľom zabezpečiť zodpovedné využívanie týchto príležitostí spoločnosť Daimler AG ako vôbec prvý výrobca vozidiel zavádza zásady zaobchádzania s UI. Zodpovedné používanie, schopnosť vysvetlenia, ochrana súkromia, bezpečnosť a spoľahlivosť sú štyri zásady, podľa ktorých spoločnosť vyvíja a používa UI.

„Naše štyri zásady zaobchádzania s umelou inteligenciou vytvárajú jasný manipulačný rámec. Kladieme tým dôraz na to, že človek naďalej udáva tempo technického pokroku,“ objasňuje Renata Jungo Brüngger, v predstavenstve Daimler AG zodpovedná za integritu a právo. „Zásady nie sú len strohá teória, ale zodpovedné usmernenia zamerané na každodenné používanie v praxi,“ dodáva Jungo Brüngger.

Štyri zásady zaobchádzania s umelou inteligenciou

Interdisciplinárny tím, ktorý okrem iných členov pozostáva z odborníkov na vývoj, informačné technológie a právo, vypracoval štyri zásady manipulácie s umelou inteligenciou v koncerne Daimler. Cieľom tohto úsilia je rovnaký prístup k technickým, právnym a spoločenským aspektom.

Zásada zodpovedného používania v sebe nesie pravidlo, podľa ktorého sa príležitosti a vplyvy UI zvažujú úplne rovnako. Použitiu UI v koncerne Daimler preto predchádza transparentný hodnotiaci proces: budú produkty, služby a procesy s UI skutočne rýchlejšie a efektívnejšie? Aký úžitok z toho majú rôzne cieľové skupiny? Odpovede na tieto otázky sa hľadajú v rámci hodnotenia technologického dopadu založeného na analýze rizík. Zodpovedné zaobchádzanie s UI okrem iného znamená vytváranie vysokokvalitnej a reprezentatívnej databázy. To znamená, že použité údaje by mali zahŕňať faktory, ktoré sú relevantné pre daný prípad použitia. Týmto spôsobom sa podporuje férovosť a inklúzia.

Zásada schopnosti vysvetlenia prináša transparentnosť, ktorá je potrebná na vybudovanie dôvery v nové technológie. Zákazníci a zamestnanci spoločnosti Daimler AG musia byť schopní rozpoznať situácie, v ktorých prichádzajú do kontaktu s UI – napríklad na základe údajov vo všeobecných obchodných podmienkach alebo priamych ukazovateľov v systéme. Táto zásada navyše znamená logickú overiteľnosť: musí byť zrejmé, ktoré parametre vstupujú do analýz údajov. Týmto spôsobom možno lepšie klasifikovať výsledky výpočtov riadených UI – a predísť nechceným skresleniam.

Zásadou ochrany súkromia koncern Daimler kladie dôraz na to, že ochrana osobných údajov je pre spoločnosť znakom kvality. Používateľ musí mať kontrolu nad prístupom k svojim údajom a ich spracovaním, napríklad ako v prípade multimediálneho systému MBUX. Počas testovania a trénovania UI sa uprednostňuje používanie umelých alebo anonymizovaných súborov dát.

Zásada bezpečnosti a spoľahlivosti znamená, že vysoké kvalitatívne štandardy koncernu Daimler platia aj pre prípady použitia v digitálnom priestore. Spoločnosť vyvíja a testuje UI podľa aktuálneho vedeckého a technického rozvoja. Základom je svedomitý tréning učiacich sa systémov, použitie vedecky overených algoritmov a aktuálnych technológií.

Zásady pre UI a zodpovednosť za údaje

Zásady pre UI sa zavádzajú do uceleného prístupu k zodpovednému zaobchádzaniu s údajmi v koncerne Daimler. Tento prístup okrem usmernenia pre údaje a systému riadenia súladu zahŕňa aj kultúru, ktorá stimuluje povedomie zamestnancov o relevantnosti údajov. Koncern Daimler týmto spôsobom proaktívne a s právnou istotou vytvára mobilitu budúcnosti.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (3840x2160px, 1.39 MB)

Fotografia 2 (3840x2160px, 1.35 MB)

Fotografia 3 (6720x4480px, 4.66 MB)

Fotografia 4 (3680x2456px, 2.21 MB)