Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Divízia Daimler Trucks a spoločnosť Torc Robotics rozširujú testovanie automatizovaných nákladných motorových vozidiel na amerických diaľniciach – bezpečnosť je najvyššou prioritou

Vydané 24. 2. 2020

  • Divízia Daimler Trucks a spoločnosť Torc Robotics rozširujú prebiehajúce testovanie technológií zameraných na nákladné motorové vozidlá s vysoko automatizovaným jazdením (SAE úroveň 4) na ďalšie americké diaľnice
  • Pokračovanie prebiehajúcich testov vo Virgínii
  • Rozsiahly validačný prístup divízie Daimler Trucks a spoločnosti Torc Robotics – Cieľ: priniesť na cesty bezpečné nákladné motorové vozidlá s vysoko automatizovaným jazdením
  • Peter Vaughan Schmidt, vedúci skupiny Autonomous Technology Group divízie Daimler Trucks: „Bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou. Rozšírením našich testovaní na ďalšie cesty v USA môžeme získať množstvo poznatkov z novo získaných údajov a zároveň aplikovať naše pokročilé testovacie postupy v novom prostredí. Tieto poznatky nám pomôžu dosiahnuť náš cieľ: spoľahlivými a bezpečnými nákladnými motorovými vozidlami s vysoko automatizovaným jazdením prispieť k blahu našich zákazníkov, hospodárstva a celej spoločnosti.“

Divízia Daimler Trucks a spoločnosť Torc Robotics, partner v rámci skupiny Autonomous Technology Group divízie Daimler Trucks, v krátkom čase rozšíria testovania technológií nákladných motorových vozidiel jazdiacich vysoko automatizovane na americké diaľnice. Vývojárske tímy dokončili počiatočné mapovanie ďalších trás už v januári, čo znamená, že testy začnú už čoskoro. Pri využití verejných cestných komunikácií môžu programátori spoločnosti Torc Robotics okrem spracúvania počítačových simulácií a vykonávania testov zbierať na uzatvorených cestách aj údaje z reálnych dopravných situácií. Vysoko automatizované jazdenie má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách a zároveň rastu efektivity v odvetví logistiky.

S využívaním verejných diaľnic sa začalo už minulý rok v juhozápadnej časti Virgínie (USA), kde sa nachádza aj hlavné sídlo spoločnosti Torc. Skupina Autonomous Technology Group divízie Daimler Trucks pokračuje v testovaní vo Virgínii, pretože tento štát ponúka ideálne podmienky na vývoj nákladných motorových vozidiel jazdiacich vysoko automatizovane a umožňuje rozsiahle praktické testy. Ďalšie trasy a údaje, ktoré z nich boli získané, prispejú k overeniu doterajších poznatkov. Počas testov s vozidlami jazdiacimi vysoko automatizovane sa nachádzajú na palube dve osoby: vývojár, ktorý sleduje systém, a špeciálne vyškolený bezpečnostný vodič s osvedčením od divízie Daimler Trucks a spoločnosti Torc Robotics.

Dr. Peter Vaughan Schmidt, vedúci skupiny Autonomous Technology Group divízie Daimler Trucks: „Bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou. Rozšírením našich testovaní na ďalšie cesty v USA môžeme získať množstvo poznatkov z novo získaných údajov a zároveň aplikovať naše pokročilé testovacie postupy v novom prostredí. Tieto poznatky nám pomôžu dosiahnuť náš cieľ: spoľahlivými a bezpečnými nákladnými motorovými vozidlami s vysoko automatizovaným jazdením prispieť k blahu našich zákazníkov, hospodárstva a celej spoločnosti.“

Divízia Daimler Trucks a spoločnosť Torc Robotics: odborníci na vývoj vozidiel a softvéru
Divízia Daimler Trucks prináša do spolupráce desiatky rokov skúsenosti s testovaním a validáciou bezpečných úžitkových vozidiel. Aj v oblasti automatizovaných nákladných motorových vozidiel má divízia už roky priekopnícke postavenie. Zároveň patrí spoločnosť Torc k najskúsenejším spoločnostiam na svete v oblasti agilného vývoja softvéru na automatizované jazdenie – disponuje vysokovyvinutou technológiou vhodnou na použitie na cestných komunikáciách, ako aj dlhoročnými odbornými skúsenosťami s ťažkými úžitkovými motorovými vozidlami. Výsledkom kombinácie silných stránok oboch spoločností je jedinečné partnerstvo.

Ideálne testovacie podmienky v USA, divízia Daimler Trucks s vedúcim postavením na trhu
Podľa údajov amerického ministerstva dopravy narástol za posledné desaťročie objem tovarov prepravovaných nákladnými motorovými vozidlami o 56 percent a očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich 25 rokov sa takmer zdvojnásobí. Odborníci z odvetvia logistiky zároveň predpokladajú, že súčasný nedostatok vodičov v USA bude aj naďalej rásť. Tento vývoj zvýši dopyt po bezpečných, spoľahlivých a efektívnych dopravných riešeniach – napríklad po nákladných motorových vozidlách jazdiacich vysoko automatizovane.

Roger Nielsen, prezident a predseda predstavenstva divízie Daimler Trucks North America: „Našim zákazníkom sľubujeme, že im vždy poskytneme najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie produkty. Súčasné testovanie na verejných diaľniciach umožní bezpečnú prevádzku budúcich vysoko automatizovaných jazdných systémov. Pre úspešnú implementáciu tejto technológie je tiež dôležité komunikovať so zákazníkmi, vodičmi, zákonodarcami a ďalšími zúčastnenými stranami. Sme hlboko presvedčení, že spolupráca musí byť jadrom všetkých našich snáh.“

Skupina Autonomous Technology Group: kompetenčné centrum pre automatizované jazdenie
V lete roku 2019 založila divízia Daimler Trucks skupinu Autonomous Technology Group, ktorá je v úlohe globálnej organizácie pre automatizované jazdenie, čím divízia spája svoje celosvetové odborné znalosti a aktivity. Od jesene 2019 patrí do rodiny Daimler Trucks aj spoločnosť Torc Robotics, ktorá je tiež súčasťou skupiny Autonomous Technology Group. Medzi hlavné úlohy skupiny patrí celková stratégia automatizovaného jazdenia a jeho implementácia, vrátane výskumu a vývoja, ako aj výstavby nevyhnutnej infraštruktúry spolu so sieťou určenou na operatívnu prevádzku vozidiel. K sídlam vývoja tejto celosvetovej organizácie v súčasnosti patria mestá Blacksburg a Portland (v USA) a Stuttgart.

Torc: odborníci na softvér a súčasť divízie Daimler Trucks
Torc je jednou z celosvetovo najskúsenejších spoločností v oblasti automatizovaného jazdenia – disponuje vysokovyvinutou technológiou vhodnou na použitie na cestných komunikáciách, ako aj dlhoročnými odbornými skúsenosťami s ťažkými úžitkovými motorovými vozidlami. Asimov, systém spoločnosti Torc pre vysoko automatizované jazdenie, už bol otestovaný v mestskej a linkovej doprave, za dažďa, v snehu, hmle a za rozdielnych svetelných podmienok.

Michael Fleming, výkonný riaditeľ spoločnosti Torc Robotics: „Od začiatku sme zdôrazňovali, že uvedenie vozidiel jazdiacich vysoko automatizovane na trh nie je žiaden závod, ale skôr maratón. Vďaka partnerstvu s divíziou Daimler Trucks, vynálezcom nákladného motorového vozidla a lídrom na trhu v tomto odvetví, sme presvedčení, že sa nám podarí implementovať túto technológiu bezpečne a spoľahlivo.“

Portland vyvíja redundantné šasi vozidla a infraštruktúru
Daimler Trucks North America (DTNA) sa zameriava na ďalší vývoj svojej technológie pre automatizované jazdenie a jej integráciu do ťažkých nákladných motorových vozidiel. Tím DTNA v Portlande pracuje na šasi nákladného motorového vozidla, ktoré sa dokonale hodí na vysoko automatizované jazdenie – najmä so zreteľom na redundanciu systémov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti a bezpečnosti. DTNA v rámci skupiny Autonomous Technology Group koordinuje výstavbu infraštruktúry pre operatívne testovanie prvého použitia v praxi. Takáto infraštruktúra vyžaduje hlavné riadiace stredisko a logistické uzly. Tieto takzvané centrá sa nachádzajú v oblasti s množstvom zákazníkov a v bezprostrednej blízkosti diaľnic.

Divízia Daimler Trucks, priekopník v oblasti automatizovaných nákladných motorových vozidiel
Divízia Daimler Trucks je priekopníkom, v oblasti nákladných motorových vozidiel jazdiacich automatizovane. V roku 2014 predstavil popredný svetový výrobca nákladných motorových vozidiel model Mercedes-Benz Future Truck 2025, prvé automatizované nákladné motorové vozidlo na svete a ako prvý demonštroval technické možnosti a obrovský potenciál automatizovaných nákladných motorových vozidiel pre hospodárstvo a spoločnosť. V roku 2015 získalo nákladné motorové vozidlo z dielne Daimler, Freightliner Inspiration Truck, schválenie na cestnú premávku, ako vôbec prvé čiastočne automatizované úžitkové vozidlo. So systémami Active Drive Assist (Mercedes-Benz Actros, FUSO Super Great) a Detroit Assurance 5.0 s aktívnym asistentom udržiavania v jazdnom pruhu (Freightliner Cascadia) je divízia Daimler Trucks prvým výrobcom, ktorý do sériovej výroby zaviedol čiastočne automatizované jazdné funkcie (SAE úroveň 2).


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4187x2531px, 5.82 MB)

Fotografia 2 (3797x2118px, 4.21 MB)

Fotografia 3 (5472x3648px, 8.03 MB)

Fotografia 4 (5058x2865px, 9.46 MB)

Fotografia 5 (4492x2842px, 5.1 MB)