Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Divízia Daimler Trucks: E-Mobility Group spúšťa celosvetovú iniciatívu týkajúcu sa nabíjacej infraštruktúry pre elektrické nákladné motorové vozidlá

Vydané 20. 4. 2020

  • Iniciatíva týkajúca sa nabíjacej infraštruktúry pre elektrické nákladné motorové vozidlá (eTruck Charging Initiative) má zákazníkom nákladných motorových vozidiel umožniť optimálny vstup do e-mobility – zameranie spočiatku na depá nákladných motorových vozidiel
  • Hlavní aktéri okrem divízie Daimler Trucks: zákazníci elektrických nákladných motorových vozidiel, operátori rozvodnej siete, dodávatelia energie, ako aj výrobcovia hardvéru na nabíjanie a poskytovatelia softvéru na nabíjanie
  • Zriadenie siete na spoločné riešenia infraštruktúry
  • Pilotné projekty sa už pripravujú
  • Gesa Reimelt, vedúca skupiny E-Mobility Group divízie Daimler Trucks & Buses: „Staviame sa do aktívnej úlohy, v rámci ktorej budeme ďalej podporovať zmenu na ceste k nákladnej cestnej doprave s elektrickým pohonom s akumulátormi – a to aj naprieč našimi ponukami elektrických nákladných motorových vozidiel či poradenstva. Aby sa nám to podarilo, spolu so všetkými zúčastnenými stranami momentálne dláždime cestu k výstavbe potrebnej infraštruktúry.“

Divízia Daimler Trucks je priekopníkom v elektrickej mobilite: na jednej strane s elektrickým nákladným motorovým vozidlom v celosvetovej prevádzke zákazníkov, na druhej strane kompletným ekosystémom spolu s poradenstvom a ponukami infraštruktúry pre zákazníkov elektrických nákladných motorových vozidiel. Skupina E-Mobility Group divízie Daimler Trucks & Buses teraz spúšťa ďalší krok vo forme celosvetovej iniciatívy na výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre nákladné motorové vozidlá s elektrickým pohonom s akumulátormi. Dôraz sa spočiatku kladie na nabíjacie stanice, ktoré budú nainštalované v depách zákazníkov nákladných motorových vozidiel.

Skupina E-Mobility Group spája v rámci iniciatívy týchto hlavných aktérov – zákazníkov elektrických nákladných vozidiel, operátorov rozvodnej siete, dodávateľov energie, ako aj výrobcov hardvéru na nabíjanie a poskytovateľov softvéru na nabíjanie – a poháňa tým vpred spoločné riešenia infraštruktúry pre zákazníkov elektrických nákladných motorových vozidiel v rámci siete. Ťažisko aktivít leží aktuálne ešte v USA a Európe. Japonsko bude ďalším trhom. Prvé workshopy sa už nejaký čas konajú. V príprave sú prvé spoločné pilotné projekty na vybudovanie nabíjacej infraštruktúry v depách nákladných motorových vozidiel. Na niektorých miestach sú dokonca už aj zrealizované.

Iniciatíva sa nazýva „eTruck Charging Initiative“ a je súčasťou kompletného postupu skupiny E-Mobility Group, ktorá má zákazníkom nákladných motorových vozidiel umožniť optimálny vstup do e-mobility. Úzka spolupráca hlavných aktérov by mala urýchliť doteraz zdĺhavé a komplexné procesy plánovania a podávania žiadostí týkajúcich sa sieťového pripojenia. Účastníci sa okrem toho zaoberajú aj aspektami, akými sú napríklad optimalizovaný manažment zaťaženia elektrickej siete či trvalo udržateľné zásobovanie elektrinou.

Vhodné ponuky infraštruktúry pre zákazníkov nákladných motorových vozidiel
Gesa Reimelt, vedúca skupiny E-Mobility Group divízie Daimler Trucks & Buses: „Staviame sa do aktívnej úlohy, v rámci ktorej budeme ďalej podporovať zmenu na ceste k nákladnej cestnej doprave s elektrickým pohonom s akumulátormi – a to aj prostredníctvom našich elektrických nákladných motorových vozidiel či ponuky poradenstva. Aby sa nám to podarilo, spolu so všetkými zúčastnenými stranami momentálne dláždime cestu k výstavbe potrebnej infraštruktúry.“

„Vďaka nášmu intenzívnemu dialógu so zákazníkmi nadobúdame komplexné odborné znalosti o spotrebe elektrického prúdu a požiadavkách infraštruktúry autoparkov. V prvom kroku pritom zohľadňujeme, aké napájanie prúdom je k dispozícii v depe zákazníka a ktoré podnikové procesy majú vplyv na elektrické nabíjanie. S našou novo spustenou iniciatívou ‚eTruck Charging Initiative‘ teraz premieňame tieto poznatky na vhodné ponuky. Patrí medzi ne napríklad podporovanie zákazníkov nákladných motorových vozidiel pri výbere dodávateľa energie a poskytovateľa nabíjacích stojanov či sprístupňovanie vhodných nabíjacích softvérov,“ vysvetľuje ďalej Reimelt.

Rýchlejšie procesy za nižšie náklady
Čím skôr a presnejšie zistia dodávatelia energie a prevádzkovatelia siete, aké požiadavky kladú zákazníci na infraštruktúru, tým rýchlejšie a efektívnejšie ich môžu vybudovať. Medzi opatrenia iniciatívy teda patrí vývoj štandardných koncepcií, ktoré pokrývajú bežné nabíjacie profily. Rôzni dodávatelia energie môžu používať tieto koncepcie, ktoré významným spôsobom znížia ich čas na plánovanie. Doteraz sa projekty v oblasti infraštruktúr spracúvali väčšinou ako jednotlivé prípady. Proces schvaľovania navyše urýchľujú zjednotené a optimalizované formuláre prevádzkovateľov siete. Rýchle procesy zabezpečia pre všetkých účastníkov nižšie náklady. V rámci iniciatívy sa diskutuje aj o ďalších nápadoch, ako napríklad o najlepšej možnej podobe rozhraní medzi nabíjacou infraštruktúrou, vozidlom a sieťou či o možnosti riadenia zaťaženia siete, a tým pádom o zabezpečení – podľa možnosti čo najudržateľnejšieho – napájania prúdom. Aj vo vidieckych regiónoch a pri vysokej spotrebe elektrického prúdu platí, že je dôležité zabezpečiť bezpečnosť nabíjania, čo je ďalšou témou iniciatívy.

Nabíjanie v depách ponúka pre logistické spoločnosti nákladové zvýhodnenie
Gesa Reimelt: „Nabíjanie v depách zákazníkov nákladných motorových vozidiel predstavuje z nášho pohľadu prvý a najdôležitejší krok pre vstup do e-mobility. To znamená, že súčasné oblasti použitia elektrických nákladných motorových vozidiel v mestskej distribučnej preprave môžu byť pokryté už teraz a infraštruktúru možno ideálne prispôsobiť k procesom logistických spoločností, čím sa zabezpečujú najnižšie možné náklady na nabíjanie. V závislosti od spôsobu použitia nákladného motorového vozidla možno vozidlo dodatočne príležitostne nabíjať a zväčšiť tak jeho dojazd, napríklad na mieste vykládky alebo nakládky, na ktorom elektrické nákladné motorové vozidlo tak či tak zastane. V budúcnosti bude predstavovať dôležitý pilier aj nabíjanie na verejne prístupných staniciach pozdĺž hlavných dopravných tepien – celoplošná nabíjacia infraštruktúra maximalizuje akčný rádius nákladných motorových vozidiel s elektrickým pohonom s akumulátorom.“

V prípade nabíjania v depách sa infraštruktúra na mieru prispôsobuje individuálnym potrebám a procesom jednotlivých logistických spoločností. Používanie vlastnej infraštruktúry ponúka spravidla výhody týkajúce sa celkových prevádzkových nákladov (Total Cost of Ownership, TCO), pretože v tomto procese nie je zapojený žiaden ďalší operátor. Komplexné vyúčtovanie a autentifikácia oprávnených vozidiel nie je potrebná, zatiaľ čo nabíjanie možno vždy zabezpečiť. Procesy nabíjania podliehajú predpisom spoločnosti a náklady na energiu si možno vždy vopred vypočítať.

Nabíjanie v depách je vhodné okrem iného pre prípady použitia, v rámci ktorých sú elektrické nákladné motorové vozidlá používané v mestskom prostredí, jazdia po plánovaných trasách a možno ich nabíjať cez noc alebo počas pravidelných dôb státia. Vo väčšine prípadov sa podnikový proces mení len čiastočne alebo vôbec. Elektrické pohony s akumulátormi majú spomedzi alternatívnych pohonov najvyššiu účinnosť, čo je obzvlášť vhodné v tomto prípade použitia, pretože vykazujú najnižšie náklady na energiu. Výstavba ďalších možností nabíjania, ako napríklad možností na príležitostné nabíjanie alebo verejne prístupných nabíjacích staníc, postupne otvára logistickým spoločnostiam dvere k ďalším prípadom použitia, ktoré si vyžadujú väčší akčný rádius.

Ponuka poradenstva skupiny E-Mobility Group
Ekosystém určený na jednoduchší vstup do e-mobility, ktorý minulý rok zaviedla skupina E-Mobility Group, pozostáva z troch rôznych oblastí: spolu so zákazníkmi si najskôr objasníme hlavnú otázku, na aké profily použitia a trasy sú elektrické nákladné motorové vozidlá vhodné už dnes. Na tento účel prináša skupina E-Mobility Group bezplatnú aplikáciu „eTruck Ready“, ktorá na základe existujúcich dĺžok trás určí pre zákazníkov realistický profil používania elektrických nákladných motorových vozidiel s vysokou výpovednou hodnotou. Nabíjanie elektrických vozidiel autoparku je ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné integrovať do podnikového procesu. Preto je ďalším dôležitým bodom poradenstva analýza dep a zodpovedajúcej koncepcie vhodnej infraštruktúry spolu s inteligentnými riešeniami nabíjania. Tretia oblasť sa zaoberá optimalizáciou celkových prevádzkových nákladov (TCO). Odborníci zo skupiny E-Mobility Group pritom diskutujú okrem iného o možnostiach financovania infraštruktúry z verejných zdrojov.

Skupina E-Mobility Group divízie Daimler Trucks & Buses vyvíja globálnu e-stratégiu
Skupina E-Mobility Group od roku 2018 spája celosvetové know-how divízie Daimler Trucks & Buses v oblasti e-mobility a nad rámec značky a segmentu určuje stratégiu pre elektrické komponenty a produkty. Skupina E-Mobility Group súbežne s globálnou stratégiou platformy konvenčných vozidiel pracuje na celosvetovo jednotnej elektrickej architektúre. Tak možno v maximálnej miere využiť synergie a optimálne použiť investície.
Cieľom je dosiahnuť hospodárnosť e-mobility so zreteľom na celkové náklady spojené s vlastníctvom. Skupina E-Mobility Group má globálnu štruktúru, jej zamestnanci pracujú vo viacerých prevádzkach v celosvetovej vývojovej sieti spoločnosti, okrem iných v Portlande (USA), Stuttgarte (Nemecko) a Kawasaki (Japonsko).

Globálne portfólio elektrických nákladných motorových vozidiel divízie Daimler Trucks
Ťažké elektrické nákladné motorové vozidlo Mercedes-Benz eActros s dojazdom približne 200 km používajú naši zákazníci v Nemecku a vo Švajčiarsku najintenzívnejšie v rámci „inovatívneho autoparku“ eActros. Prvé odovzdanie zákazníkovi sa uskutočnilo v roku 2018, spustenie sériovej výroby je naplánované na budúci rok. V USA sa v súčasnosti stredne ťažké nákladné motorové vozidlo Freightliner eM2 a ťažké nákladné motorové vozidlo Freightliner eCascadia podrobujú praktickým skúškam v prevádzkach zákazníkov – spustenie sériovej výroby je naplánované na rok 2021. V rámci malej série je v prevádzke mnohých zákazníkov z Japonska, USA a Európy už viac ako 150 ľahkých nákladných motorových vozidiel FUSO eCanter.

Divízia Daimler Trucks & Buses: trvalo udržateľná podnikateľská stratégia
Divízia Daimler Trucks & Buses sa riadi trvalo udržateľnou podnikateľskou stratégiou a snaží sa, aby do roku 2039 ponúkala na európskom a japonskom trhu, ako aj na trhu NAFTA iba také nové vozidlá, ktoré budú počas jazdnej prevádzky (od nádrže po kolesá („tank-to-wheel“)) CO2 neutrálne. Už do roku 2022 by malo portfólio vozidiel divízie Daimler Trucks & Buses zahŕňať v regiónoch s najväčším odbytom, teda v Európe, USA a Japonsku, sériové vozidlá s elektrickým pohonom s akumulátorom. V druhej polovici tohto desaťročia by chcela divízia Daimler Trucks & Buses rozšíriť ponuku svojich vozidiel ešte o sériové vozidlá poháňané vodíkom.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (3200x2134px, 2.52 MB)

Fotografia 2 (3660x2443px, 3.86 MB)

Fotografia 3 (3595x2400px, 3.63 MB)

Fotografia 4 (2386x1774px, 2.05 MB)

Fotografia 5 (5467x3075px, 7.82 MB)

Fotografia 6 (5092x3366px, 5.32 MB)