Mediálne centrum

Prestavba autobusu Mercedes-Benz Citaro na prepravu pacientov s chorobou COVID-19

Vydané 6. 5. 2020

  • Veľkokapacitné vozidlo na prepravu s intenzívnou starostlivosťou ako spoločný projekt divízie Daimler Buses a pohotovostnej lekárskej služby Červeného kríža v Heidenheim-Ulm, Nemecko
  • Bývalý linkový autobus Mercedes-Benz Citaro vybavený štyrmi lôžkami s intenzívnou starostlivosťou
  • Na projekte sa zúčastňuje univerzitná klinika Ulm a podnik verejných služieb Ulm/Neu-Ulm

Divízii Daimler Buses sa za tri týždne podarilo prestavať v prevádzke Neu-Ulm linkový autobus na špeciálne vozidlo určené na prepravu pacientov s chorobou COVID-19. Mercedes-Benz Citaro bude používať pohotovostná lekárska služba Heidenheim-Ulm gGmbH, ktorá tým uvádza do prevádzky najväčšie vozidlo na prepravu s intenzívnou starostlivosťou v Nemecku. Vozidlo bude Nemeckému červenému krížu zapožičané predbežne na šesť mesiacov. Celý projekt podporuje Univerzitná klinika Ulm, ktorá poskytnuje lekársky odborný personál. Do projektu je zapojený aj podnik verejných služieb mesta Ulm/Neu-Ulm, ktorý poskytuje vodičov a personál údržby.
"V súčasnosti sú v neustálom nasadení aj zamestnanci nemocníc a opatrovateľských zariadení, čím si zaslúžia náš rešpekt. Preto ma teší, že Nemecký červený kríž môžeme podporiť poskytnutím prepravných kapacít. Ako výrobca autobusov chceme lokálne prispieť v boji proti pandémii COVID-19. Rôzne aktivity v prevádzke Neu-Ulm dokazujú, že aj v tomto období vládnu medzi našimi kolegami dobré iniciatívy a správne prístupy," vysvetľuje Till Oberwörder, vedúci divízie Daimler Buses.

Od myšlienky po jej realizáciu

Za účelom zvýšenia prepravných kapacít s intenzívnou starostlivosťou, ktoré sú potrebné na mnohých miestach, prišiel David Richter, riaditeľ pohotovostnej lekárskej služby v Heidenheim-Ulm, s myšlienkou, aby sa príslušným spôsobom prestaval autobus. Divízia Daimler Buses poskytla rýchlu a nekomplikovanú podporu. Už za niekoľko dní bolo k dispozícii na prestavbu predvádzacie vozidlo zo zásob divízie Daimler Buses. Tím pozostávajúci z 12 zamestnancov z výroby autobusov v prevádzke Neu-Ulm prestaval autobus na veľkokapacitné vozidlo na prepravu s intenzívnou starostlivosťou iba za 15 pracovných dní. Prestavba a vybavenie zdravotníckou výbavou prebehlo v úzkej spolupráci s pohotovostnou lekárskou službou v Heidenheim-Ulm.
„Veľkokapacitné vozidlo na prepravu s intenzívnou starostlivosťou spolu s lekármi z Univerzitnej kliniky v meste Ulm umožňuje pohotovostnej lekárskej službe v Heidenheim-Ulm mimoriadne efektívnym spôsobom odľahčiť nápor v nemocniciach, ktoré trpia nedostatkom lôžok s intenzívnou starostlivosťou. Táto pomoc sa netýka iba oblasti Ulm/Neu-Ulm, ale aj ostatných regiónov a spolkových krajín,“ tvrdí David Richter, riaditeľ pohotovostnej lekárskej služby v Heidenheim-Ulm.
Prof. Dr. Kühlmuß, zodpovedný lekár z pohotovostnej lekárskej služby dodáva: „To, čo za bežných okolností trvá mesiace až roky, sa v spolupráci s divíziou Daimler Buses podarilo bezprecedentným spôsobom urobiť v priebehu niekoľkých týždňov. Nejde pritom iba o samotný autobus, ale o efektívny koncept prepravovania, resp. odľahčovania. Ten možno podľa môjho názoru dosiahnuť iba použitím takejto prepravnej kapacity.“

Veľkokapacitné vozidlo s intenzívnou starostlivosťou pomáha pri preprave pacientov

Mercedes-Benz Citaro z roku 2019, ktorý ako linkový autobus ponúka 45 miest na sedenie a 40 miest na státie, má vo svojom novom vyhotovení k dispozícii štyri kompletne vybavené lôžka s intenzívnou starostlivosťou. S prestavaným autobusom dokáže Nemecký červený kríž v meste Ulm rýchlo reagovať a v prípade potreby prepraviť pacientov s potrebou intenzívnej starostlivosti do iných nemocníc. V autobuse sú počas jázd prítomní dvaja lekári pracujúci v oblasti intenzívnej starostlivosti z Univerzitnej kliniky v Ulme. Na palube veľkokapacitného vozidla na prepravu s intenzívnou starostlivosťou sú okrem toho aj traja ošetrovatelia a dvaja sanitári záchrannej služby, ktorých poskytuje pohotovostná lekárska služba v Heidenheim-Ulm.

Profesionálne medicínske vybavenie veľkokapacitného vozidla na prepravu s intenzívnou starostlivosťou

Autobus je okrem iného vybavený štyrmi elektrohydraulickými nosidlami s nakladacím systémom, štyrmi zariadeniami na pľúcnu ventiláciu, štyrmi pacientskymi monitormi, jedným sonografickým prístrojom a jedným analyzátorom krvných plynov. Zamestnanci divízie Daimler Buses okrem toho vytvorili úložný priestor na dostatok liekov, pomôcok na starostlivosť, ďalšie kyslíkové prístroje a ochranné odevy. Mercedes-Benz Citaro je upravený tak, aby umožňoval rôzne polohovanie pacientov. Bočné sklá autobusu Nemeckého červeného kríža sú pokryté ochrannými, nepriehľadnými fóliami. Autobus je okrem toho vybavený modrým majákom a výstražným klaksónom.

Hygienicky chránený kokpit

Keďže preprava pacientov s chorobou COVID-19 je pri boji s pandémiou kľúčovou, pri prestavbe autobusu zohrávali dôležitú úlohu hygienické požiadavky. V priestore pre pacientov bude teda možné použiť po ich preprave dezinfekčný rozprašovač. Oblasť pre vodiča je od priestoru pre pacientov oddelená stenou. Okrem toho bola prepracovaná aj ventilačná sústava. Vodič tak nemá s pacientmi žiaden kontakt a nie je vystavený riziku infekcie. Podnik verejných služieb mesta Ulm/Neu-Ulm, podporuje projekt poskytnutím vodičov a postaraním sa o umiestnenie a technickú údržbu autobusu.
Primátor mesta Ulm, Gunter Czisch, chváli tento počin: „Môžeme byť hrdí, že v zastúpení podniku verejných služieb, sa podieľame na doteraz jedinečnom pilotnom projekte. Prepravné vozidlo z divízie Daimler Buses z prevádzky Neu-Ulm jasne dokazuje, akých inovácií je región Ulm/Neu-Ulm schopný.“
Riaditeľ podniku verejných služieb Ulm/Neu-Ulm, Klaus Eder, dodáva: „Podnik už dávno podporuje mnohé akcie a projekty pomoci v regióne pod heslom #WirFürEuch. Poskytnutie vodičov prepravujúcich pacientov s potrebou intenzívnej starostlivosti a zabezpečenie údržby a opráv vozidla pre nás predstavuje dobrú príležitosť, ako pomôcť. Koniec koncov, za rok prepraví náš podnik bezpečne a spoľahlivo viac ako 40 miliónov cestujúcich.“

Preprava presahujúca hranice regiónov

Veľkokapacitné vozidlo na prepravu s intenzívnou starostlivosťou je k dispozícii predovšetkým na prepravu s intenzívnou starostlivosťou v regióne Bádensko-Württembersko, no možno ho samozrejme použiť aj na prepravu medzi regiónmi a medzi spolkovými krajinami. Ako často a v ktorých regiónoch sa bude veľkokapacitné vozidlo na prepravu s intenzívnou starostlivosťou používať, do značnej miery závisí od ďalšieho vývoja pandémie COVID-19. O prepravu sa žiada prostredníctvom centrálneho koordinačného strediska na prepravu s intenzívnou starostlivosťou v Bádensku-Württembersku (ZKS BW, tel.: 0711/7007 7777), resp. prostredníctvom integrovaného operačného strediska mesta Ulm (ILS Ulm, tel.: 0731/19222).


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (6704x4191px, 17.11 MB)

Fotografia 2 (6720x4200px, 12.25 MB)

Fotografia 3 (6720x4200px, 18.06 MB)

Fotografia 4 (6376x3985px, 4.98 MB)

Fotografia 5 (6653x4158px, 11.52 MB)

Fotografia 6 (6617x4136px, 7.3 MB)