Mediálne centrum

Rozmach inovácií v autobusoch Mercedes-Benz: nové plnoelektrické vozidlo eCitaro G s akumulátormi s tuhým elektrolytom, nový hospodárnejší a všestrannejší linkový autobus Intouro, nový minibus Sprinter City 75

Vydané 28. 10. 2020

  • Vozidlo, ktoré jazdí lokálne bez emisií a prináša technickú revolúciu: nový kĺbový autobus eCitaro G
  • Výkonnosť a dlhá životnosť: nové akumulátory s tuhým elektrolytom vo vozidlách eCitaro G a eCitaro
  • Všestranný, hospodárny a bezpečný: nový linkový autobus Intouro
  • Komfortný a mimoriadne bezpečný: minibus Sprinter City 75 s novými sedadlami

Rozmachom inovácií Mercedes-Benz potvrdzuje svoju vedúcu pozíciu v segmente autobusov. Hlavný dôraz sa kladie na ekologickosť, bezpečnosť, hospodárnosť a komfort. Nový kĺbový autobus eCitaro G s revolučnými akumulátormi s tuhým elektrolytom je priekopnícky v oblasti konštrukcie vozidiel a je dôkazom technologického prvenstva, pokiaľ ide o plnoelektricky poháňané mestské autobusy. Nové vozidlo Intouro svojou hospodárnosťou a flexibilitou, ako aj pokrokovými asistenčnými systémami určuje štandardy pre linkové autobusy. Sprinter City 75 s novými sedadlami nakoniec dvíha latku pre minibusy ešte vyššie.

Vozidlo, ktoré jazdí lokálne bez emisií a prináša technickú revolúciu: nový kĺbový autobus eCitaro G
Prichádza dvojnásobná celosvetová premiéra: Mercedes-Benz predstavuje plnoelektricky poháňaný kĺbový autobus eCitaro G. Na želanie je vybavený inovatívnymi akumulátormi s tuhým elektrolytom. Mercedes-Benz sa vďaka tejto technológii akumulátorov dostáva na vrchol nielen v segmente autobusov, ale technologicky aj v rámci celosvetovej konštrukcie vozidiel.

Mercedes-Benz dôsledne napreduje na ceste k elektrifikácii mestských autobusov: nové eCitaro G s dĺžkou 18,13 m je ideálne pre prevádzku v mestách a metropolách s vysoko vyťaženými linkami a je dôležitým faktorom zlepšujúcim kvalitu života v centrách miest.

Kĺbový autobus eCitaro G aj autobus eCitaro spĺňajú individuálne želania dopravných podnikov, a tým uľahčujú prechod na e-mobilitu. Akumulátory vozidiel eCitaro G a eCitaro sa sériovo nabíjajú jednosmerným prúdom s nabíjacím výkonom až 150 kW. Zástrčka sa nachádza na pravej strane nad podbehom kolesa na prednej náprave. Okrem toho budú od nasledujúcej jari k dispozícii ďalšie umiestnenia zástrčky na ľavej strane vozidla alebo v jeho zadnej časti.
Ako bolo avizované na začiatku, eCitaro vo verzii sólo autobusu a kĺbového autobusu sa teraz alternatívne dodáva aj s možnosťou nabíjania pomocou pantografu. Nasledujú ďalšie varianty vo vyhotovení s nabíjacími zbernicami na nabíjanie pomocou stacionárnych pantografov. Prostredníctvom týchto variantov sa už aj tak vysoký výkon nabíjania zvyšuje až na 300 kW.

Vozidlo eCitaro G je rovnako ako sólo autobus poháňaný osvedčenou elektrickou nápravou ZF AVE 130 v zadnej časti vozidla. Na dosiahnutie maximálnej trakcie a pri prevádzke v náročných topografických podmienkach sa kĺbový autobus dokonca dodáva s dvomi poháňanými nápravami. Motory umiestnené v blízkosti nábojov kolies, podobne ako pri modeli eCitaro, dosahujú maximálny výkon 2 x 125 kW na jednu nápravu, krútiaci moment dosahuje 2 x 485 Nm. Ten vďaka prevodovému pomeru na náprave dosahuje 2 x 11 000 Nm. To kĺbovému autobusu zaručuje suverénny hnací výkon.

Z vozidla eCitaro s jedinečným postavením sa tým vo veľmi krátkom čase stal kompletný konštrukčný rad. Konštrukčný rad sa skladá z autobusu eCitaro, nového kĺbového autobusu eCitaro G, ako aj rôznych technológií nabíjania a akumulátorov. eCitaro sa tým profiluje ako plnoelektrický mestský autobus, ktorý je ako stvorený pre všetky profily použitia v mestskej linkovej autobusovej doprave. Mercedes-Benz tak potvrdzuje svoje technologické prvenstvo v oblasti elektrickej mobility.

Výkonnosť a dlhá životnosť: nové akumulátory s tuhým elekrolytom vo vozidlách eCitaro G a eCitaro
Nový autobus eCitaro G je celosvetovo prvý mestský autobus vo svojej kategórii s akumulátormi s tuhým elektrolytom. Pre tieto akumulátory je charakteristická veľmi vysoká energetická hustota. Je približne o jednu štvrtinu vyššia ako v súčasnej generácii klasických lítium-iónových akumulátorov s tekutým elektrolytom. Nová technológia akumulátorov s kapacitou energie 441 kWh je k dispozícii pre kĺbový autobus aj sólo autobus. Pri novom modeli eCitaro G sa tým dosahuje dojazd až 220 kilometrov za priaznivých podmienok s priemernými požiadavkami na rýchlosť, topografiu a zaťaženie, ako aj za ideálnych klimatických podmienok. V zimnom období prejde eCitaro G v režime vykurovania úctyhodných 170 kilometrov.

Ďalšia výhoda akumulátorov s tuhým elektrolytom spočíva v ich dlhej životnosti. Modely eCitaro a eCitaro G s touto technológiou preto získajú základnú záruku v trvaní až desať rokov alebo do prietoku energie 280 MWh na každú akumulátorovú konštrukčnú skupinu.

Na základe rozdielnych vlastností pokrývajú mestské autobusy s akumulátormi s pevným elektrolytom iné profily použitia ako doteraz používané lítium-iónové akumulátory, ktoré sú pre svoje chemické zloženie označované aj ako akumulátory NMC. Preto Mercedes-Benz ponecháva dopravným podnikom možnosť výberu: eCitaro G aj eCitaro sa v budúcnosti budú na želanie ponúkať s akumulátormi s tuhým elektrolytom alebo s novými, výkonnejšími akumulátormi NMC.

Všestranný, hospodárny a bezpečný: nový linkový autobus Intouro
Maximálna hospodárnosť a flexibilita, najvyššia miera funkčnosti a na mieru šitý komfort pre špecifický účel použitia, zabezpečenie pokrokovými asistenčnými systémami: úplne novovyvinutý autobus Mercedes-Benz Intouro dvíha latku pre medzimestské a zájazdové autobusy na novú úroveň. Intouro má široký rozsah využitia. Je vhodný ako medzimestský autobus s vysokou podlahou a batožinovým priestorom, ako školský autobus a autobus pre kyvadlovú dopravu, ako aj autobus, ktorý v rámci zmluvnej dopravy slúži na prevoz zamestnancov do podnikov, či ako komfortný autobus slúžiaci na jednodenné a víkendové zájazdy.

Intouro bude najprv uvedený v kľúčovom segmente s mimoriadne vysokým počtom vozidiel ako autobus Intouro s dĺžkou 12,18 metra a ako autobus Intouro M s dĺžkou 13,09 metra. Nasledovať bude mimoriadne obratný autobus Intouro K (dĺžka 10,75 metra), ako aj trojnápravový autobus Intouro L s dĺžkou 14,88 metra. Doslova fascinujúca je rôznorodosť výbavy modelu Intouro, ktorý je so svojou modulárnou výbavou vhodnou odpoveďou na každú otázku.

Nový autobus Intouro ako ozajstné vozidlo Mercedes-Benz ponúka úroveň bezpečnosti, ktorá v tomto segmente doteraz nebola dosiahnutá. Je to prvý autobus s jedinečným aktívnym asistentom brzdenia - Active Brake Assist5 (ABA 5), ktorý predstavuje ďalší míľnik vo vývoji bezpečnostných systémov. ABA 5 prvýkrát pracuje v kombinácii s radarovým a kamerovým systémom. Asistenčný systém, ktorý sa dodáva na želanie, dokáže v rámci hraníc systému sám vykonať automatizované núdzové brzdenie naplno pred stojacimi a pohybujúcimi sa prekážkami až do úplného zastavenia. ABA 5 ako celosvetovo prvý asistent núdzového brzdenia pre autobusy teraz dokonca dokáže vykonať automatizované brzdenie naplno pred pohybujúcimi sa osobami.

K vynikajúcim novým prvkom bezpečnostnej výbavy autobusu Intouro patrí aj radarom podporovaný asistent odbočovania Sideguard Assist (na želanie) s rozpoznávaním osôb. Pomáha vodičovi najmä pri odbočovaní v obciach a účinne chráni najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci alebo cyklisti.

Nový autobus Intouro vďaka výraznému rozšíreniu rozsahu využitia nahrádza predchádzajúci konštrukčný rad. Okrem toho je novovyvinutý model redukuje paletu produktov divízie Daimler Buses v segmente linkových autobusov: doterajšie konštrukčné rady MultiClass 400 UL a UL business sesterskej značky Setra sa zlučujú do nového vozidla Intouro. V programe značky Setra bez zmien ostáva veľmi obľúbený konštrukčný rad MultiClass 400 LE business. Výsledkom je jasne štrukturovaná ponuka: segment medzimestských autobusov s vysokou podlahou pokrýva nový autobus Mercedes-Benz Intouro, segment autobusov s nízkou podlahou pokrýva model Setra LE business.

Komfortný a mimoriadne bezpečný: minibus Sprinter City 75 s novými sedadlami
Mercedes-Benz Sprinter City 75 je ukážkovým predstaviteľom minibusov od značky Mercedes-Benz pre linkovú dopravu. Linkový autobus s dĺžkou 8,5 metra a samostatnou nadstavbou ponúka miesto až pre 38 cestujúcich. Nové sedadlá Inter Star Sprinter robia z mestského autobusu Sprinter City 75 ešte univerzálnejšie vozidlo. Čalúnené sedadlá s vysokým a pevným operadlom okrem komfortu presviedčajú aj maximálnou bezpečnosťou na všetkých miestach na sedenie vďaka sériovým trojbodovým bezpečnostným pásom. Usporiadanie sedadiel, a teda aj počet miest na sedenie, je v autobuse Sprinter City 75 prevzatý z mestského autobusu: v priestore so zvýšenou podlahou sa nachádza dvanásť sedadiel, ďalších sedem sedadiel sa nachádza vpredu v časti so zníženou podlahou.

Vodiči autobusu sú veľmi často nutne v priamom kontakte s cestujúcimi. Preto v časoch pandémie COVID-19 získava nové uzavreté a zasklené oddelenie miesta vodiča mimoriadny význam. Pre Sprinter City 75 bude k dispozícii na konci roka a chráni vodiča pred nebezpečenstvom nákazy.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (5472x3648px, 5.1 MB)

Fotografia 2 (5472x3648px, 4.99 MB)

Fotografia 3 (3648x5472px, 4.99 MB)

Fotografia 4 (5472x3648px, 7.28 MB)

Fotografia 5 (5472x3648px, 8.35 MB)

Fotografia 6 (5472x3648px, 6.83 MB)

Fotografia 7 (5472x3648px, 8.52 MB)

Fotografia 8 (3648x5472px, 4.73 MB)

Fotografia 9 (5472x3648px, 5.98 MB)

Fotografia 10 (5472x3648px, 8.36 MB)

Fotografia 11 (5472x3648px, 8.88 MB)

Fotografia 12 (5472x3648px, 7.4 MB)

Fotografia 13 (5472x3648px, 4.1 MB)

Fotografia 14 (5472x3648px, 5.46 MB)

Fotografia 15 (5464x3073px, 5.71 MB)

Fotografia 16 (5472x3078px, 5.49 MB)

Fotografia 17 (5472x3078px, 6.44 MB)

Fotografia 18 (5302x2982px, 4.24 MB)

Fotografia 19 (5429x3054px, 5.63 MB)

Fotografia 20 (5472x3078px, 4.39 MB)

Fotografia 21 (2560x1440px, 1.29 MB)

Fotografia 22 (2560x1440px, 1.49 MB)

Fotografia 23 (8272x6200px, 9.65 MB)

Fotografia 24 (6200x8272px, 11.24 MB)

Fotografia 25 (6200x8272px, 11.34 MB)

Fotografia 26 (8272x6200px, 7.37 MB)

Fotografia 27 (8272x6200px, 6.46 MB)

Fotografia 28 (8272x6200px, 6.55 MB)

Fotografia 29 (8272x6200px, 6.67 MB)

Fotografia 30 (8272x6200px, 15.96 MB)

Fotografia 31 (8272x6200px, 16.17 MB)

Fotografia 32 (8272x6200px, 11.19 MB)

Fotografia 33 (8272x6200px, 13.71 MB)

Fotografia 34 (8272x6200px, 16.8 MB)

Fotografia 35 (8272x6200px, 12.93 MB)

Fotografia 36 (8272x6200px, 12.2 MB)

Fotografia 37 (8272x6200px, 6.51 MB)

Fotografia 38 (6200x8272px, 13.51 MB)

Fotografia 39 (5472x3648px, 7.78 MB)

Fotografia 40 (5472x3648px, 8.04 MB)

Fotografia 41 (5472x3648px, 7.88 MB)

Fotografia 42 (7360x4912px, 7.33 MB)

Fotografia 43 (6048x4024px, 9.5 MB)