Mediálne centrum

Svetová premiéra aktívneho brzdového asistenta 5 v autobuse: nový linkový autobus Mercedes-Benz Intouro je etalónom v oblasti bezpečnosti

Vydané 17. 9. 2020

  • Svetová premiéra aktívneho asistenta brzdenia 5 (ABA 5) v autobuse: brzdenie naplno v prípade pohybujúcich sa osôb
  • Asistent odbočovania (Sideguard Assist) upozorňuje na pohybujúce sa objekty a stacionárne prekážky
  • Nový Intouro: prímestský linkový autobus s vysokou podlahou, maximálnou hospodárnosťou a flexibilitou

Kompletne novovyvinutý autobus Mercedes-Benz Intouro dvíha latku autobusov v prímestskej linkovej a zájazdovej doprave na novú úroveň. Vďaka pokrokovým asistenčným systémom, ktoré sa dodávajú na želanie, ako aktívny asistent brzdenia 5 a asistent odbočovania (Sideguard Assist), ponúka bezprecedentnú úroveň bezpečnosti pre autobusy. Zároveň je vzorom z hľadiska hospodárnosti a funkčnosti.

Svetová premiéra aktívneho asistenta brzdenia 5 v autobuse: brzdenie naplno v prípade pohybujúcich sa osôb

Ochrana najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti, je pre Mercedes-Benz mimoriadne dôležitá. Táto téma naberá mimoriadny význam predovšetkým v prímestskej linkovej doprave autobusov. Nový prímestský linkový autobus Mercedes-Benz Intouro je prvým autobusom s jedinečným aktívnym asistentom brzdenia 5 (ABA 5) a predstavuje ďalší míľnik vo vývoji bezpečnosti. Asistenčný systém, ktorý sa dodáva na želanie, dokáže ako prvý asistent núdzového brzdenia pre autobusy na svete automatizovane zabrzdiť naplno v prípade pohybujúcich sa osôb. ABA 5 dokáže rovnako ako jeho predchodca ABA 4 v rámci hraníc systému automaticky zabrzdiť naplno až do úplného zastavenia v prípade stacionárnych a pohybujúcich sa prekážok.

Asistent odbočovania (Sideguard Assist) upozorňuje na pohybujúce sa objekty a stacionárne prekážky

Medzi vynikajúce nové prvky bezpečnostnej výbavy nového autobusu Intouro patrí aj voliteľný asistent odbočovania (Sideguard Assist), ktorý dokáže rozpoznávať osoby. Vodiča podporuje najmä pri odbočovaní v obciach. Radarom podporovaný asistent bočnej ochrany varuje pri odbočovaní pred pohybujúcimi sa objektmi, pred chodcami a cyklistami, ako aj pred stacionárnymi prekážkami.

S oboma asistenčnými systémami ponúka nový autobus Intouro bezprecedentnú úroveň bezpečnosti pre autobusy. Spolu so sériovým elektronickým bezpečnostným programom ESP a ďalšími prvkami bezpečnostnej výbavy spája všetky bezpečnostné technológie, ktoré sú momentálne k dispozícii pre autobusy.

Nový Intouro: linkový autobus s vysokou podlahou, maximálnou hospodárnosťou a flexibilitou

Nový Mercedes-Benz Intouro pokrýva so svojou rozmanitosťou vyhotovení mimoriadne širokú paletu. Siaha od klasického prímestského linkového autobusu s vysokou podlahou a batožinovým priestorom cez školský autobus, autobus kyvadlovej dopravy a autobus určený pre spoločnosti na zmluvnú dopravu až po komfortný autobus na jednodňové a víkendové výlety. Optimalizovaná aerodynamika a nový, ľahší skelet karosérie zabezpečujú nižšiu spotrebu paliva. Spotreba klesá v závislosti od použitia v sériovom vyhotovení až o tri percentá. Rôzne prvky výbavy dokážu spotrebu znížiť ešte viac.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (1920x1080px, 810.73 kB)

Fotografia 2 (8272x6200px, 9.4 MB)

Fotografia 3 (8272x6200px, 9.46 MB)

Fotografia 4 (6618x4960px, 11.67 MB)

Fotografia 5 (2480x3507px, 2.38 MB)