Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Digitálne novinky: V súvislosti s digitálnymi službami sa Mercedes-Benz Trucks zameria na maximálnu disponibilitu vozidla

Vydané 12. 10. 2020

 • Vďaka digitalizácii sa z výrobcu nákladných motorových vozidiel stáva poskytovateľ služieb.
 • Digitálne nákladné motorové vozidlá ponúkajú služby s pridanou hodnotou pre logistiku.
 • Truck-as-a-Service vytvára podmienky pre optimálnu schopnosť prepravy

Wörth – S digitalizáciou sa mení logistika. Všetci, ktorí sú zapojení v hodnotovom reťazci, sa digitálne prepájajú spôsobom, ktorí presahuje hranice podniku. Poskytovatelia logistických služieb preberajú novú úlohu: stávajú sa z nich procesní manažéri a poskytovatelia údajov. Na tieto úlohy potrebujete vozidlá s novými základnými vlastnosťami: namiesto fyzických zdrojov využívajte radšej digitálne služby, ktoré umožnia poskytnutie služby. Týmto sa tiež mení úloha z výrobcu vozidiel na poskytovateľa služieb. Novou úlohou výrobcu vozidiel je ponúknuť používateľom nákladných motorových vozidiel pridanú hodnotu, ktorá im pomôže poskytovať logistické služby. Samotné vozidlo je pritom prepojené s logistickým procesom užšie než kedykoľvek predtým. Nákladné motorové vozidlá Mercedes-Benz preberajú túto funkciu ako poskytovateľ digitálnych služieb, ktoré optimalizujú logistické procesy, autoparky a jednotlivé vozidlá – aby mohli v konečnom dôsledku ponúkať aj samotné nákladné motorové vozidlá ako službu: Truck-as-a-Service. S týmto poskytovaním vozidiel orientovaným na dopyt vzniká úplne nová pridaná hodnota: zvýšenie dostupnosti nákladného motorového vozidla pri skutočnom použití zákazníkom. Cieľom Mercedes-Benz Trucks ako poskytovateľa digitálnych nákladných vozidiel je podporovať svojich zákazníkov zvyšovaním produktivity ich nákladných motorových vozidiel.

Konektivita: technické predpoklady pre digitálne nákladné motorové vozidlo

Aby mohlo digitálne nákladné motorové vozidlo jazdiť na cestách, nákladné motorové vozidlo Mercedes-Benz potrebuje technické komponenty ako základ digitálnych služieb. Medzi tieto technické komponenty patrí Dátové centrum nákladného automobilu 7, respektíve v prípade cudzích výrobkov s EÚ štandardizovaným rozhraním manažovania autoparku (FMS) Dátové centrum nákladného automobilu 7 (Fleetboard Card), ktoré slúži ako riadiaca jednotka pre komunikáciu s celým vozidlom. Tá prijíma údaje o vozidle, zo snímačov, ako aj návese a prostredníctvom neustáleho online pripojenia umožňuje dátový prenos do cloudového backendu. Používateľské rozhranie HMI Mercedes-Benz multimediálneho kokpitu umožňuje vodičovi prístup k týmto informáciám, ako aj k množstvu aplikácii, ktoré ho podporujú pri práci. Sú k dispozícii na požiadanie prostredníctvom portálu Mercedes-Benz Truck App Portal a možno ich bezdrôtovo nainštalovať do nákladného motorového vozidla.

Optimalizácia logistiky: digitálne služby zlepšujú procesy

S HABBL Transport sa z nákladného motorového vozidla stane logistický nástroj. Mobilný manažment pracovného toku, ktorý spoločnosť Daimler Truck AG prevzala v prvom štvrťroku 2019 od spoločnosti EIKONA AG, manažuje prepravné procesy a vodičov sprevádza ich úlohami krok za krokom. Od konca roku 2020 bude prostredníctvom systému FleetBoard spájať informácie o vozidle, ako čas jazdy a odpočinku alebo GPS polohu, s aktuálnym stavom trasy.

HABBL: do cieľa digitálne

 • Nahradenie analógových procesov digitálnymi logistickými pracovnými tokmi
 • Plynulý prechod medzi úlohami vnútri a mimo nákladného motorového vozidla
 • HABBL Task riadi úlohy v celom prostredí špedície

HABBL Transport riadi jazdy nákladných motorových vozidiel. Ovládanie príslušnej aplikácie HABBL je intuitívne. Vodičov nákladných motorových vozidiel sprevádza krok za krokom ich aktuálnym pracovným tokom (workflow) až do cieľa, teda až do dokončenia príslušnej zákazky. Od kontroly pred jazdou so všetkými zákonom predpísanými kontrolnými krokmi cez presný prenos adresy do navigácie až po potvrdenie o doručení (POD). HABBL poskytuje vodičom všetky potrebné informácie a zabezpečuje, aby boli všetky úlohy spracované v správnom poradí. Zabraňuje sa tak chybám a zvyšuje sa kvalita procesu. Používatelia môžu pre každého zákazníka, každú jazdu či dokonca pre každý konkrétny tovar vytvárať individuálne pracovné toky a presne tak inštruovať vodičov. HABBL týmto spôsobom digitalizuje prepravné procesy.

Aplikácia zároveň vytvára vysokú úroveň transparentnosti. S každým dokončeným pracovným krokom dostane každý, kto je zapojený do procesu, informácie o aktuálnom stave. Dispečeri a prípadne aj odosielatelia a príjemcovia týmto spôsobom automaticky získajú informácie o priebehu jazdy. Medzi tieto informácie patria GPS poloha a predpokladaný čas príchodu (ETA) vozidla v prípade konkrétneho príjemcu. Od konca roku 2020 zohľadní HABBL aj čas jazdy a odpočinku a následne vypracuje presnú prognózu.

Aplikáciu HABBL možno nainštalovať prostredníctvom portálu Mercedes-Benz Truck App Portal priamo do multimediálneho kokpitu v novom vozidle Actros. Ak sa rovnaká jazda prenesie aj na mobilné koncové zariadenie, vodič môže vybaviť ďalšie procesné kroky – ako skenovanie, fotografovanie, prijímanie digitálnych podpisov – aj mimo kabíny. Následne sa zrealizované kroky zadokumentujú. HABBL Transport nahrádza službu manažmentu prepravy FleetBoard, ktorej podpora výrobcom končí dňa 31.12.2021.

S HABBL Task riadi aplikácia aj úlohy, ktoré bez ohľadu na jazdu spadajú mimo digitálne nákladné vozidlo. Manažment mobilného pracovného toku digitálne sprevádza zamestnancov aj ich úlohami v špedícii, napríklad pri pravidelných kontrolách hál, údržbe vysokozdvižných vozíkov alebo ďalších krokoch v oblasti Facility Management. Okrem iného môže nahradiť všetky papierové kontrolné zoznamy.

Optimalizácia autoparku: najlepšie možné ovládanie celku

FleetBoard je voľbou číslo jedna pre správcu autoparku v roli administrátora zdrojov špedície. Priekopník v oblasti telematiky prechádza do ďalšej generácie s novou technologickou platformou a modernizovaným používateľským rozhraním.

FleetBoard: prehľad dôležitých informácií

 • Nové, moderné zákaznícke rozhranie
 • GPS lokalizácia každých 30 sekúnd
 • Zobrazenie portálu na používanie asistenčných systémov
 • Notifikačné centrum proaktívne poskytuje informácie
 • Integrovaná služba MB Uptime
 • Základná telematika s aplikáciou Fleetboard Manager

Nový portál Fleetboard je rýchly, škálovateľný a vecný. Po migrácii platformy do Microsoft Azure Cloud sa doň presunú všetky aktuálne služby a budú tam postupne k dispozícii od septembra 2020. V budúcnosti budú aktualizácie a nové funkcie k dispozícii v kratších cykloch. S novým zákazníckym rozhraním poskytuje systém FleetBoard používateľom mimoriadne dôležité informácie v notifikačnom centre: zákazníci budú v budúcnosti dostávať napríklad odporúčané kroky z MB Uptime a hlásenia udalostí, napr. keď sa identifikuje predvídateľné odstavenie vozidla. Tým sa umožnia rýchle reakcie a ušetrí sa tým množstvo úsilia pri hľadaní.

Okrem aktualizovaného technologického základu nové používateľské rozhranie uľahčuje používateľom predovšetkým bežný pracovný deň. Prehľad informácií sa vytvorí rýchlejšie a intuitívnejšie a zároveň integruje inteligentnú telematickú službu MB Uptime. V budúcnosti budú môcť manažéri autoparkov využívať jedno prihlásenie (Single Sign-on) na riadenie spôsobu prevádzky vozidla, ako aj nevyhnutných opravárskych a údržbových prác v opticky jednotnom prostredí. Používatelia systému FleetBoard budú s okamžitou platnosťou postupne presunutí do nového prostredia. Presun bude trvať do polovice nasledujúceho roka.

Nové zákaznícke rozhranie systému FleetBoard ponúka rozsiahlejšie možnosti aj pokiaľ ide o ovládanie vozidla: živá lokalizácia teraz aktualizuje GPS polohu nákladného motorového vozidla pravidelne každých 30 sekúnd. Okrem toho si možno naplánovať trasy a vypočítať následné mýtne poplatky. Aplikácia okrem toho centrálne poskytuje po prvýkrát aj informácie o bezpečnostných asistenčných systémoch vo vozidlách: informuje v prípade, že vodič vypne aktívneho asistenta brzdenia 5 (ABA 5) alebo asistenta udržiavania v jazdnom pruhu (LDWS). Zároveň zisťuje, ako často boli deaktivované oba bezpečnostné systémy. Vďaka týmto informáciám môžu správcovia autoparkov upozorniť vodičov na dôležitosť týchto systémov.

Tak ako Actros F predstavuje funkčné vozidlo pre diaľkovú dopravu je základom v rámci telematických služieb aplikácia Fleetboard Manager pre Android a iOS. Tento bezplatný nástroj zobrazuje emisie CO2, GPS polohy, vzdialenosti a spotreby paliva vozidiel. Okrem toho informuje o hodnoteniach spôsobu jazdy a poukazuje na možnosti úspory.

Mercedes-Benz Truck App Portal: užitočné aplikácie pre vodičov

 • Aplikácia HABBL je integrovaná.
 • k dispozícii sú nové aplikácie.
 • Integrácia medzinárodných riešení.

Prostredníctvom portálu Mercedes-Benz Truck App Portal môžu manažéri autoparkov alebo dispečeri nainštalovať do nákladných motorových vozidiel nové aplikácie, ktoré vodičom uľahčia ich bežný pracovný deň. Medzi aplikáciami vyniká najmä HABBL, pretože vodičov sprevádza krok za krokom ich pracovnými zadaniami. Aplikácia je vždy zosynchronizovaná medzi multimediálnym kokpitom nového vozidla Actros a ľubovoľným mobilným zariadením pokiaľ ide o úlohy mimo vozidla, keď obe spracúvajú rovnakú jazdu. Určuje dôležitý míľnik vývoja integrovaného ekosystému pre pracovné prostredie vodiča, ktorý prepája vozidlo, náves, infraštruktúru a senzoriku s jazdami, nákladom a bezpečnosťou. Aplikácie z portálu Mercedes-Benz Truck App Portal poskytujú praktické pomôcky inteligentným zlúčením aktuálnych informácií o spôsobe prevádzky vozidla. Podporujú vodiča napríklad pokiaľ ide o pokyny alebo monitorovanie stavu jeho vozidla či nákladu a uľahčujú mu vybavovanie prác na objednávke. Novinkami v rámci portálu sú napríklad Cargofleet Trailer od spoločnosti idem telematics určený na prenos údajov s návesmi (napríklad na monitorovanie údajov chladiacich zariadení), komunikačné riešenie YellowFleetApp, mobile ServiceManager (mSM) na digitálny manažment zákaziek, bezpapierové vybavovanie zákaziek (digitálne nákladné listy) na cestách CollectGo, stavový nástroj App2Track a mobilné riešenie skenera Scangaroo. Nesporným lídrom v počte stiahnutí je zatiaľ aplikácia Fleetboard Driver. V budúcnosti by sa mala rozšíriť ponuka o externé aplikácie medzinárodných poskytovateľov z európskych krajín.

Zvýšená dostupnosť so službami Mercedes-Benz Uptime: buďte pripravení na každú logistickú zákazku

Mercedes-Benz Uptime je digitálny ochranný štít od Mercedes-Benz Trucks. Vďaka inteligentnému prepojeniu určuje Mercedes-Benz nové štandardy v oblasti dostupnosti vozidiel. Vďaka tejto službe môžu prevádzkovatelia autoparku zvýšiť dostupnosť svojich vozidiel a prijať tak podstatne viac logistických zákaziek.

MB Uptime: digitálny ochranný štít

 • Služby MB Uptime sú plne integrované v systéme FleetBoard
 • O 50 percent menej neplánovaných pobytov v dielni.
 • Od prvého štvrťroku 2021 bude MB Uptime ponúkať riešenia na rozpoznávanie nehôd a na ochranu proti krádeži.
 • Kompletná podpora v reálnom čase: odporúčania vykonateľných krokov v priemere po 240 sekundách

Mercedes-Benz Uptime dokáže zredukovať neplánované pobyty v dielni až o 50 percent. Tým sa zároveň optimalizuje dostupnosť vozidiel na cestách. Prevádzkovateľ nákladného motorového vozidla totiž zarobí peniaze iba vtedy, keď vozidlo jazdí. V budúcnosti bude táto služba plne integrovaná v novom používateľskom rozhraní systému FleetBoard. Týmto spôsobom sa k sebe približujú dva svety, čo umožňuje manažérom autoparkov dohliadať na koordinačné úlohy a na zodpovednosti spojené s vozidlom.

Inteligentným prepojením senzorov a systémov nainštalovaných vo vozidle môžete stlačením jediného tlačidla vyvolať informácie o stave vozidla. V kritických prípadoch vás služba tiež proaktívne informuje prostredníctvom automatických správ.

S viac ako 1 200 pravidlami analyzuje MB Uptime kritické stavy viac ako 40 komponentov vozidla a riadiacich jednotiek. Ak systém rozpozná potrebu vykonať opatrenie, informuje o tom v priemere do 240 sekúnd stanovenú kontaktnú osobu prevádzkovateľa vozidla, ako aj dielňu zvolenú zákazníkom s príslušnými odporúčanými krokmi. To môže výrazne skrátiť čas na diagnostiku pri opravách na mieste. Vďaka tomu bude vodič a vozidlo dlhšie na ceste a manažér autoparku si bude môcť spoľahlivejšie naplánovať svoje zdroje. Výrazne sa tým zredukujú prestoje.

Rozsah funkcií MB Uptime sa neustále rozširuje a zlepšuje. Od prvého štvrťroku 2021 bude služba vedieť identifikovať aj určité stavy vozidla, ktoré by mohli indikovať nehodu, a zároveň bude vedieť spustiť zabudovaný výstražný systém na ochranu pred krádežou. Na aktualizáciu softvéru telematickej služby nie je potrebné navštíviť dielňu. Aktualizácie softvéru sa nahrávajú pohodlne bezdrôtovo a do vozidla sa inštalujú automaticky.

K službe, ktorá sa ponúka celoplošne v 19 krajinách Európy, je pripojených viac ako 1 500 špeciálne vyškolených a certifikovaných maloobchodných prevádzok Mercedes-Benz. Z tohto dôvodu sa pre používanie MB Uptime rozhoduje viac ako 50 percent zákazníkov nákladných motorových vozidiel Mercedes-Benz. Profitujú z autoparku nákladných motorových vozidiel s výrazne zvýšenou dostupnosťou.
Priemerná hodnota založená na vozidlách s Dátovým centrom nákladného automobilu na trhoch Uptime v roku 2019

Záver: takmer neobmedzená schopnosť prepravy – digitálne nákladné motorové vozidlá nikdy nezastavujú

Nákladné motorové vozidlá Mercedes-Benz sú dnes digitálnymi nákladnými motorovými vozidlami. S Dátovým centrom nákladného automobilu ako výstupným rozhraním a zladenými systémami ponúkajú inteligentný reťazec digitálnych prepojení:

 • S aplikáciami, ako napríklad HABBL, optimalizujete riadenie logistiky.
 • S novým systémom FleetBoard zlepšujú digitálne riadenie autoparku.
 • S MB Uptime integrovaným v systéme FleetBoard pozdvihujú potenciál využitia vozidiel na novú úroveň.

Vodič a prevádzkovateľ autoparku ako používatelia nákladného motorového vozidla poskytujú vozidlám vždy dôležité informácie o prebiehajúcich prepravách. Vždy s jediným cieľom: rozšíriť použiteľnosť nákladných motorových vozidiel. Na tento účel ponúkajú služby, ktoré vytvárajú skutočné pridané hodnoty. Keďže sú takmer vždy pripravené na používanie a zefektívňujú logistický proces, stávajú sa z nich služby Truck-as-a-Service. Nákladné motorové vozidlá Mercedes-Benz tak podporujú svojich zákazníkov na ceste za neobmedzenou schopnosťou prepravovať.

Ďalšie informácie nájdete tu: d.ai/NOWandNEXT2020-pressmaterial


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4679x4674px, 9.5 MB)

Fotografia 2 (2000x1125px, 1.73 MB)

Fotografia 3 (1482x605px, 188.52 kB)

Fotografia 4 (1041x586px, 195.16 kB)

Fotografia 5 (1482x605px, 374.37 kB)