Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Mercedes-Benz Trucks predstavuje dve svetové novinky v oblasti nákladných motorových vozidiel na zvýšenie bezpečnosti na cestách

Vydané 5. 10. 2020

  • Aktívny asistent bočnej ochrany (Active Sideguard Assist) s funkciou automatizovaného brzdenia bude k dispozícii od júna 2021 ako doplnok k asistentovi odbočovania pre väčšinu konštrukčných vzorov vozidiel Actros a Arocs.
  • Na trhu sa pre väčšinu konštrukčných vzorov vozidla Actros objaví tiež od júna 2021 systém Active Drive Assist 2, ktorý bude disponovať funkciou núdzového zastavenia, ktorá v núdzovom prípade zabrzdí vozidlo až do úplného zastavenia.

Stuttgart – Pokiaľ ide o zvyšovanie bezpečnosti vozidiel, Mercedes-Benz bol vždy priekopníkom v rámci odvetvia. Mercedes-Benz Trucks už roky investuje stovky miliónov eur do výskumu a vývoja, aby vodiča pri práci čo najlepšie podporoval pomocou asistenčných systémov a zvyšoval bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Najnovšími príkladmi zvyšovania bezpečnosti je aktívny asistent bočnej ochrany s funkciou automatizovaného brzdenia (Active Sideguard Assist) a systém Active Drive Assist 2 s funkciou automatizovaného zastavenia v prípade núdze. Oba tieto systémy budú k dispozícii od júna 2021.

Keďže každá nehoda je zbytočná, je potrebné robiť všetko pre vyhnutie sa nehode alebo aspoň zmiernenie jej následkov pre všetkých účastníkov.

Pre väčšiu bezpečnosť cestnej premávky sú rozhodujúce predovšetkým asistenčné systémy, ktoré aktívne podporujú vodiča v kritických situáciách, ktoré rozpozná systém, bez toho, aby vodiča zbavili jeho zodpovednosti. Už pred rokmi preukázal napríklad Spolkový úrad pre logistiku nákladnej prepravy a likvidáciu spolu s profesným združením pre prepravu a hospodárstvo prepravy poisťovacej spoločnosti Kravag v rámci praktickej skúšky s viac ako 1 000 vozidlami, že nákladné motorové vozidlá vybavené asistenčnými systémami pre vodiča vykazujú o 34 percent nižšiu pravdepodobnosť nehody ako referenčné vozidlá rovnakého druhu bez asistenčných systémov.

So systémami, ako aktívny asistent núdzového brzdenia (Active Brake Assist) piatej generácie (ABA 5), asistent odbočovania s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, systém Active Drive Assist pre čiastočne automatizované jazdenie (úroveň 2), ako aj systém MirrorCam, ktorý nahrádza hlavné a širokouhlé zrkadlá, Mercedes-Benz opäť významným spôsobom zvýšil úroveň bezpečnosti svojich nákladných motorových vozidiel. To platí predovšetkým pre najnovšiu generáciu vozidla Actros, ako aj väčšinu modelov vozidla Arocs, ktoré v súčasnosti ponúkajú najvyšší štandard spomedzi všetkých nákladných motorových vozidiel značky Mercedes-Benz pokiaľ ide o ich bezpečnostnú architektúru a vstavané asistenčné systémy.

Novinka: aktívny asistent bočnej ochrany s funkciou automatizovaného brzdenia
Jazdiť s ťažkým nákladným motorovým vozidlom v mestskej doprave aj na úzkych uliciach a v neprehľadných križovatkách predstavuje pre mnohých profesionálnych vodičov veľkú výzvu. Platí to najmä pri odbočovacích manévroch. Keďže si vodič musí na jednej strane všímať svetelnú signalizáciu, dopravné značky pred vozidlom, účastníkov cestnej premávky v protismere aj križujúcich účastníkov cestnej premávky, na druhej strane musí sledovať aj chodcov a cyklistov idúcich po boku vozidla.

Problém: nechránení účastníci cestnej premávky často ani len netušia, že vodič nákladného vozidla ich v určitých situáciách nemusí vidieť. Ťažké nákladné motorové vozidlá s veľkým rázvorom alebo prívesom navyše zatáčajú spôsobom, ktorý ostatní účastníci cestnej premávky nie vždy dokážu pochopiť: pred zatočením musia najskôr pokračovať križovatkou v priamom smere, pretože musia zohľadniť chovanie návesu alebo prívesu. Cyklista na strane spolujazdca alebo chodec prechádzajúci cez cestu neráta za týchto okolností s tým, že nákladné motorové vozidlo zabočí, ale často predpokladajú, že bude pokračovať v jazde v priamom smere.

Aktívny zásah bŕzd je ďalšia funkcia, ktorá za určitých okolností zachraňuje životy
V takýchto situáciách dokáže zasiahnuť a pomôcť asistent odbočovania, ktorý je už od roku 2016 dostupný priamo z výroby v mnohých modeloch konštrukčných radov Actros, Arocs alebo Econic. Asistent odbočovania dokáže vodiča varovať pri odbočovaní vpravo pomocou viacstupňového procesu za predpokladu, že v monitorovanej zóne na strane spolujazdca systém rozpozná napríklad cyklistu alebo chodca.

Od júna 2021 bude mať Mercedes-Benz Trucks k dispozícii okrem asistenta odbočovania aj aktívneho asistenta bočnej ochrany (Active Sideguard Assist - ASGA) s funkciou, ktorá za určitých okolností zachraňuje životy: nový systém dokáže po novom vodiča varovať nielen pred cyklistami alebo chodcami na strane spolujazdca, ale teraz dokáže do odbočovacej rýchlosti 20 km/h aktivovať automatizované brzdenie až do úplného zastavenia vozidla v prípade, že vodič nereaguje na výstražné tóny. ASGA dokáže identifikovať nevyhnutnosť tohto zásahu bŕzd prostredníctvom uhla natočenia kolies a v ideálnom prípade zabráni možnej kolízii. Mercedes-Benz Trucks sa tak stáva prvým výrobcom nákladných motorových vozidiel na svete, ktorý ponúka takýto systém spolu s aktívnou funkciou brzdenia a ktorý sa snaží prispieť k ďalšiemu zníženiu ťažkých či dokonca smrteľných zranení spôsobených odbočením doprava.

Novinka: systém Active Drive Assist 2 s funkciou núdzového zastavenia
Systém Active Drive Assist (ADA) predstavuje ďalší vývoj v oblasti bezpečnosti – systém, ktorý v prípade nového vozidla Actros umožňuje po prvýkrát na svete čiastočne automatizované jazdenie úrovne 2 v sériovom nákladnom motorovom vozidle. Za určitých podmienok aktívne podporuje vodiča pri pozdĺžnom a priečnom vedení nákladného motorového vozidla a dokáže automatizovane udržiavať odstup, zrýchľovať, ako aj riadiť vozidlo za predpokladu, že sú splnené nevyhnutné podmienky systému, ako napríklad dostatočný polomer zákruty alebo zreteľne viditeľné vodorovné dopravné značenie. Ak sa vodič príliš priblíži k vozidlu idúcemu vpredu, systém ADA dokáže samostatne pribrzdiť nákladné motorové vozidlo, aby sa dostalo na nastavený odstup od vozidla idúceho vpredu. Ak vozidlo opäť udržuje dostatočný odstup od vozidla idúceho vpredu, môže systém vozidlo znovu zrýchliť na nastavenú rýchlosť.

Od júna 2021 bude vedieť najnovšia generácia systému ADA 2 ešte viac: systém bude schopný zahájiť núdzové brzdenie, ak rozpozná, že vodič počas jazdy trvalo nezasahuje do vedenia vozidla, napríklad kvôli zdravotným problémom. Systém najskôr vizuálne a opticky vyzve vodiča, aby položil svoje ruky na volant. Pokiaľ vodič nereaguje do 60 sekúnd ani po opakovaných výstrahách otočením volantu, pridaním plynu, brzdením alebo ovládaním systémov vozidla, napríklad prostredníctvom tlačidiel na volante, dokáže nákladné motorové vozidlo v rámci hraníc systému bezpečne spomaliť v jazdnom pruhu až do úplného zastavenia a zároveň upozorniť účastníkov premávky jazdiacich vzadu pomocou výstražných smerových svietidiel. Núdzové zastavenie zahájené systémom možno kedykoľvek prerušiť prostredníctvom tzv. Kick-Down, teda stlačením plynového pedálu až za jeho spodnú hranicu. Keď vozidlo zastaví, systém dokáže automaticky aktivovať novú elektronickú parkovaciu brzdu. Okrem toho sa odomknú dvere, aby sa v prípade zdravotnej núdze mohli záchranári alebo iná pomoc dostať priamo k vodičovi.

Aktívny asistent brzdenia 5 (Active Brake Assist) – asistent núdzového brzdenia na diaľnicu a do mestskej premávky
Automatický zásah bŕzd aktívneho asistenta bočnej ochrany, resp. automatické núdzové zastavenie systému Active Drive Assist 2 nie je to isté ako funkcia núdzového brzdenia aktívneho asistenta brzdenia 5 (Active Brake Assist). Systém ABA 5 pracuje s kombináciou radarového a kamerového systému a v porovnaní so systémom ABA 4 dokáže reagovať na pohybujúce sa osoby už nielen čiastočným brzdením, ale do rýchlosti 50 km/h automatizovaným brzdením naplno.

Ak systém ABA 5 identifikuje nebezpečenstvo nehody s vozidlom idúcim vpredu, stacionárnou prekážkou, križujúcou osobou, osobou v protismere, osobou idúcou vo vlastnom jazdnom pruhu alebo osobou, ktorá náhle zastaví v šoku, vodič bude najskôr upozornený optickým a výstražným tónom. Ak vodič nezareaguje adekvátne, systém v rámci druhého kroku iniciuje čiastočné brzdenie s troma metrami za sekundu – to zodpovedá približne 50 percentám maximálneho brzdného výkonu. Ak aj napriek tomu bude naďalej hroziť kolízia, systém ABA 5 zaháji v rámci hraníc systému automatizované brzdenie naplno a po zastavení vozidla aktivuje novú elektronickú parkovaciu brzdu.

Pre všetky asistenčné systémy Mercedes-Benz Trucks platí: vždy sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie podporili vodiča v rámci hraníc systému, pričom však vodič – v súlade so zákonmi – má neustále kontrolu nad svojím vozidlom a za svoje nákladné motorové vozidlo nesie finálnu zodpovednosť.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4267x2845px, 6.29 MB)

Fotografia 2 (4267x2845px, 5.66 MB)

Fotografia 3 (4267x2845px, 5.7 MB)

Fotografia 4 (4267x2845px, 5.31 MB)

Fotografia 5 (4267x2845px, 5.87 MB)

Fotografia 6 (4283x2855px, 6.38 MB)

Fotografia 7 (4332x2888px, 8.1 MB)

Fotografia 8 (4272x2848px, 4.74 MB)

Fotografia 9 (3881x2587px, 6.88 MB)

Fotografia 10 (3838x2559px, 6.07 MB)

Fotografia 11 (4047x2698px, 7.11 MB)

Fotografia 12 (3877x2585px, 5.63 MB)

Fotografia 13 (4245x2830px, 4.71 MB)

Fotografia 14 (4245x2830px, 4.62 MB)

Fotografia 15 (4272x2848px, 6.08 MB)

Fotografia 16 (4272x2848px, 6.01 MB)

Fotografia 17 (4272x2848px, 5.59 MB)

Fotografia 18 (7016x3945px, 11.24 MB)

Fotografia 19 (7016x3945px, 11.32 MB)

Fotografia 20 (7016x3945px, 11.32 MB)

Fotografia 21 (7016x3945px, 10.07 MB)

Fotografia 22 (7016x3945px, 10.06 MB)

Fotografia 23 (7016x3945px, 9.98 MB)

Fotografia 24 (7016x3945px, 10.76 MB)

Fotografia 25 (7016x3945px, 5.75 MB)

Fotografia 26 (7016x3945px, 5.87 MB)

Fotografia 27 (7016x3945px, 5.69 MB)

Fotografia 28 (7016x3945px, 5.82 MB)