Mediálne centrum

Actros L: Mercedes-Benz Trucks určuje nové kritériá v prémiovom segmente nákladných motorových vozidiel pre diaľkovú prepravu

Vydané 22. 6. 2021

  • Actros L ako najväčší a najluxusnejší sériový model tohto konštrukčného radu ponúka množstvo funkcií a prvkov výbavy pre pohodlné jazdenie, komfortné obývanie a efektívnu prácu
  • Aktívny asistent odbočovania (Active Sideguard Assist) s automatizovanou funkciou brzdenia dokáže zvýšiť bezpečnosť pri odbočovaní doprava
  • Systém Active Drive Assist 2 obsahuje funkciu núdzového zastavenia, ktorá v prípade núdze dokáže automatizovane zabrzdiť vozidlo až do úplného zastavenia
  • ové servisné zmluvy, ako napríklad Mercedes-Benz Complete, dokážu v kombinácii so službou Mercedes-Benz Uptime prispieť k optimalizácii peňažných tokov a celkových prevádzkových nákladov

Stuttgart – Či už je to hospodárnosť, bezpečnosť alebo komfort: od roku 1996 je model Mercedes-Benz Actros vozidlom, ktoré určuje štandardy kvality pre iné nákladné vozidlá, ktoré sa používajú v diaľkovej preprave, ako aj ťažkej distribučnej preprave. Najnovšia generácia vozidla Actros v tomto ohľade od roku 2018 neustále určuje nové štandardy mnohými inováciami v oblasti digitalizácie, zosieťovania a bezpečnosti. Novinky, ako sú napríklad multimediálny kokpit, MirrorCam, čiastočne automatizované jazdné funkcie a zdokonalené bezpečnostné systémy, zabezpečujú, aby model Actros dokonale spĺňal rastúce požiadavky v oblasti cestnej prepravy tovaru a trvale podporoval vodiča pri plnení jeho úloh. Po tom, ako Mercedes-Benz Trucks v roku 2021 uviedla na trh dva nové modely v podobe vozidla Actros F optimalizovaného na funkčnosť a limitovanej verzie Actros Edition 2, teraz nasleduje Actros L, ktorý je najväčším a najluxusnejším vozidlom tohto úspešného konštrukčného radu. Nákladné vozidlá s konvenčným dieselovým pohonom si zákazníci v Európe budú môcť objednať od 1. júla 2021. Výroba vozidla začne v novembri 2021.

„Pri vývoji vozidla Actros L sme sa zamerali predovšetkým na komfort vodiča, bezpečnosť, konektivitu a celkové náklady spojené s vlastníctvom, aby sme v týchto aspektoch priniesli ďalšie zlepšenia pre našich zákazníkov a ich vodičov,“ uviedol Andreas von Wallfeld, vedúci marketingu, odbytu a služieb Mercedes-Benz Trucks. Vďaka dôslednej komunikácii so zákazníkmi poznáme ich želania, pokiaľ ide o prémiové nákladné motorové vozidlo pre ich podnik a vodičov. „Actros L je reakciou presne na tieto želania. Našu novú vlajkovú loď sme na základe toho navrhli a nakonfigurovali tak, aby dosahovala vysoké štandardy,“ zdôraznil Wallfeld.

Vynikajúca ponuka priestoru a hodnotná výbava pre ešte vyšší komfort vodiča

Úplným základom všetkého je kabína vodiča, ktorá vo variantoch StreamSpace, BigSpace a GigaSpace dosahuje šírku 2,50 metra a poskytuje vynikajúcu ponuku priestoru. Pre chýbajúci tunel motora v kabíne vodiča je podlaha rovná, vďaka čomu vzniká komfortné prostredie. Zlepšená zvuková izolácia kabíny izoluje neželané rušivé zvuky, čím najmä v časoch odpočinku podporuje oddych.

K uvoľnenému jazdeniu okrem toho prispieva poloha sedenia znížená o 40 milimetrov, ktorá zároveň umožňuje komfortný výhľad na cestu. V tejto súvislosti vysokú pridanú hodnotu v oblasti bezpečnosti, predovšetkým za tmy, prinášajú aj svetlomety s LED s novým dizajnom, ktoré sa dodávajú na želanie. V porovnaní so xenónovými svetlometmi majú vyššiu intenzitu svetla a veľmi dobre osvetľujú vozovku. K týmto vlastnostiam sa pridáva aj ekonomický aspekt: v porovnaní s obvyklými žiarovkami sú svetlomety s LED energeticky úspornejšie a majú dlhšiu životnosť.

Komfort vodiča okrem toho zvyšujú prvky výbavy ako štýlový poťah sedadla, nové vnútorné obloženie dverí, komfortný matrac s vrchným poťahom s hrúbkou 45 milimetrov a príjemný pocit pri dotyku so zadnou stenou kabíny v priestore lôžka. Pohodlné prostredie možno navyše vylepšiť množstvom prvkov príslušenstva línie výbavy pre interiér z dielne Mercedes-Benz Trucks. „S vozidlom Actros L majú prepravné spoločnosti, ktoré v súčasnosti čelia akútnemu nedostatku vodičov, eso v rukáve,“ dodáva Wallfred s presvedčením.

Výnimočná bezpečnostná výbava

Spoločnosť Mercedes-Benz Trucks aj v prípade vozidla Actros L celkom dôsledne nasleduje požiadavku prispieť aktívnymi bezpečnostnými asistenčnými systémami k maximálnemu predchádzaniu nehôd v rámci cestnej premávky a tým sa ešte viac priblížiť vízii jazdenia bez nehôd. Okrem asistenta udržiavania v jazdnom pruhu, asistenta udržiavania odstupu a systému MirrorCam namiesto hlavného a širokouhlého zrkadla túto snahu reprezentujú ďalšie bezpečnostno-technické funkcie.

Pre Actros L sa na želanie dodáva napríklad aktívny asistent odbočovania S1X Mercedes-Benz s ďalšou funkciou, ktorá v porovnaní s doterajším systémom S1R dokáže za istých okolností zachrániť život. Nový systém, takzvaný aktívny asistent odbočovania, dokáže po novom nielen upozorniť vodiča na pohybujúcich sa cyklistov alebo chodcov na strane spolujazdca, ale teraz dokáže do odbočovacej rýchlosti 20 km/h aktivovať automatizované brzdenie až do úplného zastavenia vozidla v prípade, že vodič nereaguje včas. Aktívny asistent odbočovania dokáže identifikovať nevyhnutnosť tohto zásahu bŕzd a v ideálnom prípade zabráni možnej kolízii.

Ďalším prvkom výbavy vo vozidle Actros L je systém Active Drive Assist druhej generácie (ADA 2). Tento systém za určitých podmienok aktívne podporuje vodiča pri pozdĺžnom a priečnom vedení nákladného motorového vozidla a dokáže automatizovane udržiavať odstup, zrýchľovať, ako aj riadiť vozidlo za predpokladu, že sú splnené nevyhnutné podmienky systému, ako napríklad dostatočný polomer zákruty alebo zreteľne viditeľné vodorovné dopravné značenie. Čiastková funkcia asistenta núdzového zastavenia, ktorá je súčasťou systému ADA 2, navyše dokáže aktivovať núdzové zastavenie vozidla, keď vodič vozidlo neriadi aj napriek vizuálnemu a zvukovému varovaniu. Ak vozidlo úplne zastaví, systém dokáže automaticky aktivovať novú elektronickú parkovaciu brzdu. Okrem toho sa odomknú dvere, aby sa v prípade zdravotnej pohotovosti mohli záchranári alebo iní pomocníci dostať priamo k vodičovi.

Sériovo je vozidlo Actros L navyše vybavené aktívnym asistentom brzdenia (ABA) piatej generácie s funkciou na rozpoznávanie chodcov. Je to systém, ktorý dokáže pomôcť pri zabraňovaní nehodám, pri ktorých nákladné motorové vozidlo narazí do vozidla idúceho vpredu alebo stojaceho vozidla, alebo keď hrozí čelná zrážka s chodcom, napríklad v dôsledku rozptýlenia pozornosti vodiča, príliš malého odstupu alebo neprispôsobenej rýchlosti. ABA 5 pracuje s kombináciou radarového a kamerového systému. Ak systém identifikuje nebezpečenstvo nehody s vozidlom idúcim vpredu, stacionárnou prekážkou, križujúcou osobou, osobou v protismere, osobou idúcou vo vlastnom jazdnom pruhu alebo osobou, ktorá náhle zastaví v šoku, vodič bude najskôr upozornený optickým a zvukovým varovaním. Ak vodič primerane nereaguje, dokáže systém v druhom kroku aktivovať čiastočné brzdenie. Ak aj napriek tomu naďalej hrozí kolízia, dokáže ABA 5 vykonať automatizované brzdenie naplno – pred pohybujúcimi sa osobami až do rýchlosti 50 km/h. Nakoniec sa počas státia vozidla automaticky aktivuje nová elektronická parkovacia brzda.

Mercedes-Benz Trucks pri všetkých asistenčných systémoch sleduje cieľ v rámci hraníc systému čo najlepšie podporovať vodiča pri vedení vozidla. Vodič je však po celý čas v plnom rozsahu zodpovedný za bezpečné vedenie vozidla, ako to predpisuje aj zákon.

Vyššia efektívnosť vďaka na mieru prispôsobenej konektivite

V súvislosti s asistenčnými systémami sa do pozornosti navyše dostáva inteligentné riadenie tempomatu a prevodovky v rámci prediktívnej stratégie jazdy Predictive Powertrain Control (PPC), teda predvídavej kontroly nad pohonným ústrojenstvom. Systém za určitých okolností dokáže zohľadniť topografiu, vhodný priebeh cesty a dopravné značky. Tak je možné predísť zbytočnému brzdeniu, zrýchľovaniu a radeniu. Pomocou prediktívnej stratégie jazdy PPC spotrebuje najmladšia generácia vozidla Actros na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach až o tri percentá a v rámci mimomestskej dopravy dokonca až o päť percent menej nafty v porovnaní s vozidlami, ktoré nie sú vybavené týmto systémom. Do témy palivovej úspornosti zapadá aj nový asistent jazdenia Eco Support, ktorý pomáha vodičovi pri čo najúspornejšom jazdení.

Aktivity a funkcie asistenčných systémov, ako sú ABA 5, ADA 2 alebo PPC, získa vodič zobrazením v sériovom multimediálnom kokpite s jednoduchým používaním prostredníctvom svojich dvoch farebných displejov, ktoré sú srdcom rozhrania Human Machine Interface (HMI). Vo vozidle Actros L sem ako účasť mimoriadnej výbavy okrem iného patrí aj ukazovateľ celkovej hmotnosti ťažného vozidla a návesu a zaťaženia prednej nápravy aj pri ťahačoch návesov s čiastočným vzduchovým odpružením. Tento ukazovateľ pomáha udržiavať neustály prehľad o hmotnosti, čím zabraňuje preťaženiu.

Portál aplikácií Mercedes-Benz Truck App ponúka množstvo osvedčených a nových aplikácií s vysokou pridanou hodnotou

Ten, kto sa rozhodne pre interaktívny multimediálny kokpit, získa tiež rýchly prístup k portálu Mercedes-Benz Truck App Portal. Prepravcovia takto môžu využívať nové možnosti prepojenia a vybaviť svoje vozidlo aplikáciami zvyšujúcimi efektívnosť a komfort, ako sú napríklad telematické služby Fleetboard. Individuálne kombinovateľné služby umožňujú inteligentné prepojenie vodičov, autoparku a zákazky. Spoločne prispievajú k optimalizácii spotreby a znižovaniu opotrebovania, ako aj k vyššiemu vyťaženiu vozidla. Analýza používania Fleetboard napríklad umožňuje hodnotenie a optimalizáciu spôsobu jazdenia, záznam času Fleetboard poskytuje podrobný prehľad o časoch riadenia a časoch odpočinku vodičov, mapovanie Fleetboard zasa zobrazuje stav a polohu vozidiel. Sťahovanie kariet vodiča a dátovej pamäte Fleetboard umožňuje načítanie, prenos a ukladanie všetkých relevantných údajov na diaľku.

Medzi aplikáciami vyniká najmä logistická aplikácia HABBL Fleetboard Logistics, pretože vodičov sprevádza krok za krokom ich pracovnými zadaniami. Vodič pritom môže aplikáciu ovládať paralelne na multimediálnom kokpite vozidla Actros L a v ľubovoľnom mobilnom zariadení so systémom Android pre úlohy mimo vozidla. Všetci účastníci procesu prepravy – vodiči, zástupcovia a koncoví zákazníci – dostávajú neustále potrebné informácie. To zvýši kvalitu procesu a súčasne sa tým dosiahne vysoká miera transparentnosti.

Novinkou na portáli aplikácií Mercedes-Benz Truck App sú okrem toho palubné dokumenty so 100-percentne elektronickou realizáciou zákazky (digitálne prepravné dokumenty a eCMR), komunikačné riešenie a riešenie manažmentu zákazky YellowFleetApp, mobileServiceManager (mSM) pre digitálne manažovanie zákazky a autoparku, aplikácia pre manažovanie prepravy s digitálnou funkciou PlanBoard a automatickým dispečerom ArealPilot, logistická aplikácia pre mobilné zaznamenávanie údajov na ceste Mobile Enterprise a mobilné riešenie skenovania Scangaroo.

Mercedes-Benz Uptime je digitálny ochranný štít aj pre Actros L

Srdcom systému Fleetboard a okrem toho základom ďalších riešení konektivity technického vybavenia vozidla je Dátové centrum nákladného automobilu. Sieťový modul prijíma údaje zo snímačov, kamier a riadiacich prístrojov v nákladnom vozidle a vyhodnotí ich pre rôzne použitia. Dátové centrum nákladného automobilu tvorí nielen základ množstva služieb systému Fleetboard, ale tiež Mercedes-Benz Uptime, služby na trvalo udržateľné zvyšovanie disponibility vozidla.

Služba Mercedes-Benz Uptime kombinuje inteligentné zosieťovanie vozidla s intenzívnou starostlivosťou o zákazníka a ponúka tak zákazníkom Mercedes-Benz Trucks inovatívny servisný produkt. Cieľom je, aby nákladné motorové vozidlá trávili na ceste čo najviac času, a tak podporiť zákazníkov pri spoľahlivom plnení ich prepravných zákaziek. Pobyty v dielni je potrebné minimalizovať a efektívnejšie plánovať. Na zníženie počtu prípadov porúch sa včas rozpoznávajú potreby opráv a zákazníkovi sa poskytuje podpora počas krátkodobej organizácie potrebných prác pri neustálom zohľadňovaní plánovania používania. Výsledky: lepšia plánovateľnosť pobytov v dielni, zvýšená disponibilita vozidla a vyššia bezpečnosť cestnej premávky.

Individuálne konfigurovateľné servisné balíky, ako aj precízne prispôsobené riešenia prostredníctvom lízingu, financovania a poistenia uzatvárajú celé spektrum služieb určených pre model Actros L a tiež v rámci toho zabezpečia istotu pri plánovaní.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (6053x3492px, 7.3 MB)

Fotografia 2 (4667x3176px, 2.67 MB)

Fotografia 3 (3648x5472px, 5.91 MB)

Fotografia 4 (5472x3648px, 5.93 MB)

Fotografia 5 (5472x3648px, 3.17 MB)

Fotografia 6 (5050x3367px, 2.73 MB)

Fotografia 7 (5472x3648px, 3.12 MB)

Fotografia 8 (5472x3648px, 3.25 MB)

Fotografia 9 (5472x3648px, 2.48 MB)

Fotografia 10 (5472x3648px, 1.72 MB)

Fotografia 11 (5472x3648px, 3.81 MB)

Fotografia 12 (3648x5472px, 3.68 MB)

Fotografia 13 (5472x3648px, 5.66 MB)