Mediálne centrum

K dispozícii už teraz: svetové novinky z dielne Mercedes-Benz Trucks pre viac bezpečnosti na ceste

Vydané 20. 4. 2021

K dispozícii už teraz: svetové novinky z dielne Mercedes-Benz Trucks pre viac bezpečnosti na ceste

  • Nový asistent aktívnej bočnej ochrany s automatizovanou funkciou brzdenia už dokáže nielen upozorniť vodiča, ale aj zahájiť automatizované brzdenie až do úplného zastavenia vozidla.
  • Najbežnejšie konštrukčné vzory modelov Actros a Arocs budú od júna 2021 vybavené asistentom aktívnej bočnej ochrany (Active Sideguard Assist), ak si zákazník vyberie asistenta odbočovania.
  • Na trhu sa pre konštrukčné vzory vozidla Actros s najväčším odbytom objaví tiež od júna 2021: systém Active Drive Assist 2 bude disponovať funkciou núdzového zastavenia, ktorá v núdzovom prípade zabrzdí vozidlo až do úplného zastavenia.

Stuttgart – Pokiaľ ide o zvyšovanie bezpečnosti vozidiel, divízia Mercedes-Benz Trucks bola vždy priekopníkom v rámci odvetvia. Spoločnosť už roky investuje stovky miliónov eur do výskumu a vývoja, aby vodiča pri práci čo najlepšie podporovala pomocou asistenčných systémov a zvyšovala bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Najnovšími príkladmi zvyšovania bezpečnosti je aktívny asistent odbočovania s funkciou automatizovaného brzdenia a systém Active Drive Assist 2 s funkciou automatizovaného zastavenia v prípade núdze, ktoré spoločnosť predstavila verejnosti na jeseň minulého roka. Zákazníci z 24 členských štátov EÚ a vybraných trhov mimo EÚ si odteraz môžu objednať nové asistenčné systémy pre mnohé modely nákladných motorových vozidiel značky Mercedes-Benz, pre ktoré sú systémy dostupné. Výroba sa spustí v júni 2021.

Asistent odbočovania od značky Mercedes-Benz na trhu od roku 2016
Jazdiť s ťažkým nákladným motorovým vozidlom v mestskej doprave aj na úzkych uliciach a v neprehľadných križovatkách predstavuje pre mnohých profesionálnych vodičov veľkú výzvu. Platí to najmä pri odbočovacích manévroch. Keďže si vodič musí na jednej strane všímať svetelnú signalizáciu, dopravné značky pred vozidlom, účastníkov cestnej premávky v protismere aj križujúcich účastníkov cestnej premávky, na druhej strane musí sledovať aj chodcov a cyklistov idúcich po boku vozidla. Problém: nechránení účastníci cestnej premávky často ani len netušia, že vodič nákladného vozidla ich v určitých situáciách nemusí vidieť. Ťažké nákladné motorové vozidlá s veľkým rázvorom alebo prívesom navyše zatáčajú spôsobom, ktorý ostatní účastníci cestnej premávky nie vždy dokážu pochopiť: pred zatočením musia najskôr pokračovať križovatkou v priamom smere, pretože musia zohľadniť chovanie návesu alebo prívesu. Cyklista na strane spolujazdca alebo chodec prechádzajúci cez cestu neráta za týchto okolností s tým, že nákladné motorové vozidlo zabočí, ale často predpokladajú, že bude pokračovať v jazde v priamom smere.

V takýchto situáciách dokáže zasiahnuť a pomôcť asistent odbočovania (S1R) vyvinutý v Mercedes-Benz Trucks, ktorý je už od roku 2016 dostupný priamo od výroby v mnohých modeloch konštrukčných radov Actros, Arocs alebo Econic. Tento asistent odbočovania dokáže vodiča varovať pri odbočovaní vpravo pomocou viacstupňového procesu za predpokladu, že v monitorovacej zóne na strane spolujazdca systém rozpozná napríklad cyklistu alebo chodca.

Novinka: asistent aktívnej bočnej ochrany s automatizovaným zásahom bŕzd
Od júna 2021 bude nahradený asistent odbočovania (S1R) u väčšiny modelov Actros a Arocs novým aktívnym asistentom odbočovania (S1X) vybaveným ďalšou funkciou, ktorá môže za určitých okolností zachraňovať životy: aktívny odbočovací asistent (ASGA) dostupný od produkčného mesiaca jún dokáže po novom vodiča varovať nielen pred cyklistami alebo chodcami na strane spolujazdca, ale teraz dokáže do odbočovacej rýchlosti 20 km/h aktivovať automatizované brzdenie až do úplného zastavenia vozidla v prípade, že vodič nereaguje včas na výstražné tóny. Systém ASGA (asistent aktívnej bočnej ochrany) dokáže identifikovať nevyhnutnosť tohto zásahu bŕzd prostredníctvom uhla natočenia kolies a v ideálnom prípade zabráni možnej kolízii. Mercedes-Benz Trucks sa tak stáva prvým výrobcom nákladných motorových vozidiel na svete, ktorý ponúka takýto systém spolu s aktívnou funkciou brzdenia a ktorý sa tak snaží prispieť k ďalšiemu zníženiu ťažkých či dokonca smrteľných zranení spôsobených odbočením doprava.

Novinka: systém Active Drive Assist 2 s funkciou núdzového zastavenia
Systém Active Drive Assist (ADA) predstavuje ďalší vývoj v oblasti bezpečnosti – systém, ktorý v roku 2018 v prípade nového modelu Actros po prvýkrát na svete umožňoval čiastočne automatizované jazdenie úrovne 2 (SAE level 2) v sériovom nákladnom motorovom vozidle. Za určitých podmienok aktívne podporuje vodiča pri pozdĺžnom a priečnom vedení nákladného motorového vozidla a dokáže automatizovane udržiavať odstup, zrýchľovať, ako aj riadiť vozidlo za predpokladu, že sú splnené nevyhnutné podmienky systému, ako napríklad dostatočný polomer zákruty alebo zreteľne viditeľné vodorovné dopravné značenie. Ak sa vodič príliš priblíži k vozidlu idúcemu pred ním, systém ADA dokáže samostatne pribrzdiť vozidlo, aby sa dostalo na nastavený odstup od vozidla idúceho vpredu. Ak vozidlo opäť udržuje dostatočný odstup od vozidla idúceho vpredu, systém dokáže vozidlo znovu zrýchliť na nastavenú rýchlosť.

Od júna 2021 bude vedieť najnovšia generácia systému ADA 2 ešte viac: systém bude schopný zahájiť núdzové brzdenie, ak rozpozná, že vodič počas jazdy trvalo nezasahuje do vedenia vozidla, napríklad kvôli zdravotným problémom. Systém najskôr vizuálne a opticky vyzve vodiča, aby položil svoje ruky na volant. Pokiaľ vodič do 60 sekúnd ani po opakovaných výstrahách nereaguje otočením volantu, pridaním plynu, brzdením alebo ovládaním systémov vozidla, napríklad prostredníctvom tlačidiel na volante, dokáže nákladné motorové vozidlo v rámci hraníc systému bezpečne spomaliť v jazdnom pruhu až do úplného zastavenia a zároveň upozorniť účastníkov premávky jazdiacich vzadu pomocou výstražných smerových svietidiel. Núdzové zastavenie zahájené systémom možno kedykoľvek prerušiť prostredníctvom kick-down funkcie plynového pedálu. Ak vozidlo úplne zastaví, systém dokáže automaticky aktivovať novú elektronickú parkovaciu brzdu. Okrem toho sa odomknú dvere, aby sa v prípade zdravotnej pohotovosti mohli záchranári alebo iní pomocníci dostať priamo k vodičovi.

Aktívny asistent brzdenia 5 (Active Brake Assist 5) – asistent núdzového brzdenia na diaľnicu a do mestskej premávky
Automatický zásah bŕzd aktívneho odbočovacieho asisitenta, resp. automatické núdzové zastavenie systému Active Drive Assist 2 nie je to isté ako funkcia núdzového brzdenia aktívneho asistenta brzdenia 5 (Active Brake Assist 5 – ABA 5). Systém ABA 5 pracuje s kombináciou radarového a kamerového systému a v porovnaní so systémom ABA 4 dokáže reagovať na pohybujúce sa osoby už nielen čiastočným brzdením, ale do rýchlosti 50 km/h automatizovaným brzdením naplno.

Ak systém ABA 5 identifikuje nebezpečenstvo nehody s vozidlom idúcim vpredu, stacionárnou prekážkou, križujúcou osobou, osobou v protismere, osobou idúcou vo vlastnom jazdnom pruhu alebo osobou, ktorá náhle zastaví, vodič bude najskôr upozornený optickým a výstražným tónom. Ak vodič nezareaguje adekvátne, systém v rámci druhého kroku iniciuje čiastočné brzdenie s hodnotou spomalenia tri metre za sekundu – to zodpovedá približne 50 percentám maximálneho brzdného výkonu. Ak aj napriek tomu bude naďalej hroziť kolízia, systém ABA 5 zaháji v rámci hraníc systému automatizované brzdenie naplno a po zastavení vozidla aktivuje novú elektronickú parkovaciu brzdu.

Pre všetky asistenčné systémy divízie Mercedes-Benz Trucks platí: vždy sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie podporili vodiča v rámci hraníc systému, pričom však vodič – v súlade so zákonmi – má neustále kontrolu nad svojím vozidlom a za svoje nákladné motorové vozidlo nesie finálnu zodpovednosť.

Fakt, že asistenčné systémy, ktoré môžu aktívne podporiť vodiča v kritických situáciách rozpoznaných systémom, majú pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, preukázala skúška z rokov 2008 a 2012 s viac ako 1 000 vozidlami, ktorá prebehla pod patronátom Spolkového úradu pre logistiku nákladnej prepravy a likvidáciu, profesného združenie pre prepravu a hospodárstvo prepravy a poisťovacej spoločnosti Kravag. V rámci tejto skúšky sa preukázalo, že nákladné motorové vozidlá vybavené asistenčnými systémami pre vodiča vykazujú o 34 percent nižšiu pravdepodobnosť nehody ako referenčné vozidlá rovnakého druhu bez asistenčných systémov.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4267x2845px, 6.3 MB)

Fotografia 2 (4267x2845px, 5.67 MB)

Fotografia 3 (4267x2845px, 5.71 MB)

Fotografia 4 (4267x2845px, 5.32 MB)

Fotografia 5 (4267x2845px, 5.88 MB)

Fotografia 6 (4283x2855px, 6.39 MB)

Fotografia 7 (4332x2888px, 8.11 MB)

Fotografia 8 (4272x2848px, 4.75 MB)

Fotografia 9 (3881x2587px, 6.89 MB)

Fotografia 10 (3838x2559px, 6.08 MB)

Fotografia 11 (4047x2698px, 7.12 MB)

Fotografia 12 (3877x2585px, 5.64 MB)

Fotografia 13 (4245x2830px, 4.71 MB)

Fotografia 14 (4245x2830px, 4.62 MB)

Fotografia 15 (4272x2848px, 6.09 MB)

Fotografia 16 (4272x2848px, 6.01 MB)

Fotografia 17 (4272x2848px, 5.59 MB)

Fotografia 18 (3734x2489px, 3.16 MB)

Fotografia 19 (3734x2489px, 3.15 MB)

Fotografia 20 (7016x3945px, 11.24 MB)

Fotografia 21 (7016x3945px, 11.32 MB)

Fotografia 22 (7016x3945px, 11.32 MB)

Fotografia 23 (7016x3945px, 10.07 MB)

Fotografia 24 (7016x3945px, 10.06 MB)

Fotografia 25 (7016x3945px, 9.98 MB)

Fotografia 26 (7016x3945px, 10.76 MB)

Fotografia 27 (7016x3945px, 5.75 MB)

Fotografia 28 (7016x3945px, 5.87 MB)

Fotografia 29 (7016x3945px, 5.69 MB)

Fotografia 30 (7016x3945px, 5.81 MB)