Mediálne centrum

Spoločnosti Daimler Truck AG a TotalEnergies spoločne vyvíjajú vodíkovú infraštruktúru pre nákladnú cestnú dopravu v Európe

Vydané 3. 12. 2021

Stuttgart/Paríž – Spoločnosti Daimler Truck AG a TotalEnergies podpísali dohodu o spolupráci na dekarbonizácii nákladnej cestnej dopravy v Európskej únii. Partneri chcú spolupracovať na vývoji vodíkovej infraštruktúry pre ťažké nákladné motorové vozidlá a demonštrovať tak atraktivitu a efektivitu CO₂-neutrálnej nákladnej cestnej dopravy na báze vodíka. Pri zavádzaní tejto technológie majú partneri v úmysle hrať vedúcu úlohu.

Spolupráca zahŕňa obstarávanie vodíka vrátane logistiky s tým spojenej, zásobovanie čerpacích staníc vodíkom, vývoj vodíkových nákladných motorových vozidiel, vybudovanie zákazníckeho kmeňa, ako aj ďalšie oblasti. Spoločnosť TotalEnergies má ambíciu do roku 2030 priamo alebo nepriamo prevádzkovať 150 vodíkových čerpacích staníc v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a Francúzsku. V rámci spolupráce bude Daimler Truck do roku 2025 dodávať svojim zákazníkom nákladné motorové vozidlá s palivovými článkami v Holandsku, Belgicku, Luxembursku a Francúzsku. Výrobca nákladných motorových vozidiel bude svojich zákazníkov podporovať v tom, aby svojim vozidlám zabezpečili jednoduchú a konkurencieschopnú prevádzku.

Karin Rådström, zodpovedná za nákladné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz a členka predstavenstva Daimler Truck AG: „Sme plne odhodlaní dodržiavať Parížsky klimatický dohovor a chceme aktívne prispieť k dekarbonizácii nákladnej cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Popri nákladných motorových vozidlách s elektrickým pohonom s akumulátormi vidíme ako CO2-neutrálne riešenie na dlhé trasy najmä nákladné motorové vozidlá s vodíkovými palivovými článkami. Na tento účel chceme spolu so silnými partnermi, ako napríklad TotalEnergies, vybudovať v Európe vodíkovú infraštruktúru, o ktorej som pevne presvedčená, že bude kľúčová na etablovanie nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami v dopravnom priemysle.“

Alexis Vovk, prezident marketingu a služieb a člen predstavenstva spoločnosti TotalEnergies: „Vodík zohrá v spoločnosti TotalEnergies dôležitú úlohu na ceste k dekarbonizácii cestnej prepravy, a to najmä v oblasti diaľkovej prepravy tovaru. Naša spoločnosť aktívne skúma všetky aspekty hodnotového reťazca vodíka pre dopravu, od produkcie cez dodanie až po predaj, a na tento účel buduje dôležité partnerstvá. Spolu so spoločnosťou chceme vybudovať multienergetickú spoločnosť, ktorá má ambíciu do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie. Z tohto dôvodu je rozvoj európskej siete vodíkovej čerpacej stanice pre cestnú prepravu jednou z hlavných výziev, ktorým chceme čeliť. Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s motivovaným hráčom, akým je Daimler Truck, na vývoji CO2-neutrálnej prepravy tovaru s jednotným prístupom.“

S cieľom ďalej rozvíjať tieto projekty a etablovať vodík v nákladnej cestnej doprave chcú obe spoločnosti preskúmať aj možnosť, ako by sa dali zredukovať celkové prevádzkové náklady vodíkového nákladného motorového vozidla. V tejto oblasti chceme samozrejme spolupracovať aj s úradmi, ktoré regulujú príslušný právny rámec v rámci Európskej únie. Spoločnosti Daimler Truck a TotalEnergies sú taktiež členmi konzorcia H2Accelerate. Obe spoločnosti sú taktiež plne odhodlané spolupracovať s konzorciom, ktoré bude v nasledujúcom desaťročí podporovať zavádzanie vodíkovej dopravy v Európe
.
O spoločnosti Daimler Truck

Spoločnosť Daimler Truck AG sa snaží dosiahnuť trvalo udržateľnú podnikateľskú stratégiu spoločnosti a zároveň sa usiluje o to, aby do roku 2039 ponúkala na európskom, severoamerickom a japonskom trhu iba také nové vozidlá, ktoré budú počas jazdnej prevádzky (od nádrže po kolesá („tank-to-wheel“)) CO2-neutrálne. Výrobca nákladných motorových vozidiel sa pritom sústreďuje na skutočne lokálne bezemisné technológie akumulátorov a vodíkových palivových článkov. Daimler Truck aktuálne testuje zdokonalený prototyp nákladného motorového vozidla Mercedes-Benz GenH2 na verejných cestných komunikáciách v Nemecku – od roku 2027 chce tento výrobca nákladných motorových vozidiel odovzdať zákazníkom prvé sériové vozidlá. Daimler Truck uprednostňuje používanie kvapalného vodíka, pretože nosič energie v tomto skupenstve má v porovnaní s plynným vodíkom výrazne vyššiu energetickú hustotu. Vďaka tomu je nákladné motorové vozidlo s palivovými článkami natankované kvapalným vodíkom vybavené výrazne menšími a vďaka nižšiemu tlaku aj značne ľahšími nádržami. To umožňuje väčší ložný priestor a vyššiu hmotnosť zaťaženia nákladného motorového vozidla. Zároveň možno natankovať väčšie množstvo vodíka, čo významným spôsobom zvyšuje dojazd. Vďaka tomu je sériové nákladné motorové vozidlo GenH2 rovnako vhodné na ťažké, viacdňové diaľkové prepravy, ktoré možno naplánovať a ktoré sa vyznačujú vysokým denným prietokom energie, podobne ako konvenčné dieselové nákladné motorové vozidlo.

O spoločnosti TotalEnergies

TotalEnergies je globálnou multienergetickou spoločnosťou, ktorá vyrába a predáva energie po celom svete: olej a biopalivá, zemný plyn a zelené plyny, obnoviteľné energie a elektrický prúd. 105 000 zamestnancov spoločnosti sa zaväzuje k tomu, že energia bude čoraz dostupnejšia, čistejšia, spoľahlivejšia a prístupná pre čo najviac ľudí. Spoločnosť TotalEnergies je aktívna vo viac ako 130 krajinách a do centra svojich projektov a aktivít kladie trvalo udržateľný vývoj vo všetkých jeho dimenziách s cieľom prispieť k blahu ľudí. Spoločnosť TotalEnergies sa zaoberá klimaticky neutrálnou výrobou čistého vodíka – či už modrého alebo zeleného – zo zemného plynu so zachytávaním a ukladaním CO2 alebo výrobou na báze prerušovanej obnoviteľnej elektriny. Spoločnosť pracuje už viac rokov na vývoji konkrétnych prípadov použitia na dekarbonizáciu priemyselných procesov, ako aj v oblasti mobility a plynu. Spoločnosť TotalEnergies sa angažuje najmä ako priemyselný používateľ vo svojich rafinériách, zároveň je hráčom vo vývoji palív, najmä v Nemecku, kde ponúka vodík už na 24 čerpacích staniciach Total v rámci spoločného podniku H2 Mobility. Spoločnosť TotalEnergies je okrem toho aktívnym členom vo viacerých iniciatívach a odborných združeniach zameraných na vodík: v Hydrogen Council, Hydrogen Europe, European Clean Hydrogen Alliance a France Hydrogène.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (2685x1572px, 993.09 kB)