Mediálne centrum

Druhá generácia systému MirrorCam: divízia Mercedes-Benz Trucks pokračuje vo vývoji dôležitých detailov kamerového systému spätných zrkadiel

Vydané 11. 5. 2022

  • Divízia Mercedes-Benz Trucks zavádza do vozidiel už druhú generáciu systému MirrorCam
  • Ramená kamier, ktoré sú na každej strane kratšie o desať centimetrov, a nové parametre obrazu ešte lepšie pomáhajú vodičom v mnohých dopravných situáciách
  • Odkvapová hrana na telese zabraňuje prieniku dažďovej vody k šošovke
  • Ešte realistickejšie zobrazenie okolia a ešte viac obrazových informácií
  • Prof. Dr. Uwe Baake, vedúci vývoja produktov divízie Mercedes-Benz Trucks: „Bezprostredná výmena informácií s našimi zákazníkmi a skúsenosti zákazníkov z každodennej praxe boli pre nás základom na ďalšie vyladenie jednotlivých technických riešení a vytvorenie ešte vyššej pridanej hodnoty, najmä v oblasti zobrazovania a bezpečnosti.“

Stuttgart – Divízia Mercedes-Benz Trucks už v roku 2014 prostredníctvom štúdie Mercedes-Benz Future Truck 2025 predstavila nákladné motorové vozidlo, ktoré namiesto vonkajších spätných zrkadiel používalo kamery. V roku 2018 tento výrobca ako prvý v danom odvetví zaviedol systém MirrorCam do sériovej výroby – bol to prvý kamerový systém spätných zrkadiel pre nákladné motorové vozidlá. Sériové nákladné motorové vozidlo vybavené systémom MirrorCam už nemá klasické hlavné spätné a širokouhlé zrkadlá, ale systém pozostávajúci z dvoch kamier umiestnených vľavo a vpravo na ráme strechy, ako aj dva monitory orientované na výšku, ktoré sú upevnené v kabíne vodiča na stĺpikoch A, vrátane príslušných ovládacích prvkov na pracovisku vodiča. Celkom vedome bolo pritom prijaté aj rozhodnutie o zabudovaní dvoch rovnako veľkých 15-palcových monitorov na strane vodiča a spolujazdca. Čím väčšie je zobrazenie pohybujúceho sa objektu, tým ľahšie sa dá odhadnúť jeho rýchlosť. V prospech jednoduchého znázornenia sa upustilo od komplexného viackvadrantového náhľadu, aby vodič mohol čo najrýchlejšie zaregistrovať informácie o obraze.

Teraz prináša divízia Mercedes-Benz Trucks prvú modernizáciu systému MirrorCam: vylepšené boli najdôležitejšie detaily druhej generácie tohto systému, ktorý je od apríla 2022 k dispozícii v konštrukčných radoch Actros a Arocs, ako aj vo vozidle eActros a ktorý bol ocenený viacerými cenami za inovácie. „Bezprostredná výmena informácií s našimi zákazníkmi a skúsenosti zákazníkov z každodennej praxe boli pre nás základom na ďalšie vyladenie jednotlivých technických riešení a vytvorenie ešte vyššej pridanej hodnoty, najmä v oblasti zobrazovania a bezpečnosti,“ uviedol Prof. Dr. Uwe Baake, vedúci vývoja produktov divízie Mercedes-Benz Trucks.

Systém MirrorCam nielenže zlepšuje aerodynamiku, a tým znižuje spotrebu paliva, prípadne energie, ale zvyšuje najmä bezpečnosť cestnej premávky. Predchádzajúce presklené spätné zrkadlá prekrývali veľkú oblasť napravo a naľavo od stĺpika A. Vďaka systému MirrorCam má vodič nerušený výhľad. Predstavuje to výhodu predovšetkým na križovatkách, pri manévrovaní a v úzkych zákrutách. Okrem toho sa elektronický systém svojimi funkciami ako sledovanie návesu alebo špeciálne zobrazenia pre náročné úkony manévrovania postará o uľahčenie každodennej práce profesionálneho vodiča.

Menej je viac: kratšie ramená kamier majú svoje výhody

Už len pri pohľade na druhú generáciu systému MirrorCam zvonku je zrejmé, že ramená kamier na oboch stranách sú o desať centimetrov kratšie. To isté možno konštatovať aj v prípade užšej, ako aj širšej kabíny vodiča. Výhodou je najmä to, že vodiči v porovnaní s prvou generáciou systému MirrorCam s ľahkosťou zvládnu cúvanie. Podstatou tohto ľahšieho manévrovania je najmä skutočnosť, že perspektíva systému MirrorCam sa ešte viac približuje perspektíve bežného preskleného spätného zrkadla. Skrátenie ramien má ešte jednu výhodu. Rameno kamery na kabíne vodiča so šírkou 2,50 metra už neprečnieva cez obrys vozidla ako rampové zrkadlo, na ktoré vodič dobre vidí. Preto sú kolízie s objektmi na okraji cesty takmer vylúčené. Vďaka rovnakej šírke šasi to platí aj v prípade variantu kabíny vodiča so šírkou 2,30 metra.

Ďalšia optimalizácia parametrov obrazu a odkvapová hrana na systéme MirrorCam

V rámci prepracovania kamerového systému sa divízia Mercedes-Benz Trucks zamerala aj na ďalšie vlastnosti. V spodnej časti systému MirrorCam napríklad vznikla odkvapová hrana, ktorej úlohou je zabrániť preniknutiu dažďovej vody k šošovke, a tým aj neželaným optickým efektom. So systémom MirrorCam sú minulosťou aj znečistené presklené spätné zrkadlá, na ktoré sa vodič v najhoršom prípade musel pozerať aj cez špinavé bočné okná.
Okrem toho inžinieri z divízie Mercedes-Benz Trucks ešte viac optimalizovali mapovanie odtieňov. Mapovanie odtieňov je proces, v rámci ktorého sa obraz upraví tak, aby sa na médiu správne zobrazoval väčší rozsah odtieňov. To sa prejavuje najmä na lepšom zobrazení kontrastov. Vďaka evolúcii v zosúladení farieb a jasu kamerového systému, ktorý je aj tak navrhnutý s vysokou intenzitou svetla, dokážu displeje ešte presnejšie zobraziť oblasť, ktorá je relevantná pre danú jazdnú situáciu, napríklad pri cúvaní do tmavej alebo nedostatočne osvetlenej haly.

Všetko pre bezpečnosť a komfort vodiča

Vykonané prepracovania celkovo ešte viac zvyšujú pridanú hodnotu systému MirrorCam. Tento zdokonalený systém dokáže svojím podporným účinkom prispieť k ešte bezpečnejšiemu a pokojnejšiemu zvládnutiu situácií ako predchádzanie, manévrovanie, jazdenie v podmienkach so zlou viditeľnosťou a v tme, jazdenie v zákrutách a prejazd cez úzke miesta. Okrem toho ostali zachované doterajšie výhody ako režim širokouhlého zobrazenia pri cúvaní, dištančné čiary na displeji, vďaka ktorým vodič dokáže lepšie odhadnúť vzdialenosť od objektov za vozidlom, súčasné natáčanie obrazu kamery počas jazdenia v zákrutách alebo monitorovanie okolia vozidla počas prestávky.

Doteraz sa ako dobrý pomocník osvedčila súhra systému MirrorCam s asistentom odbočovania od divízie Mercedes-Benz Trucks, a to najmä v zložitejších dopravných situáciách a v neprehľadných križovatkách. V prípade nebezpečenstva, pri ktorom by hrozilo, že vodič nákladného motorového vozidla pri odbočovaní doprava aj napriek očakávaniam nevidí cyklistov alebo chodcov, dokáže systém v rámci svojich hraníc podporne zasiahnuť. Dokáže vodiča varovať pomocou viacstupňového procesu a v prípade asistenta aktívnej bočnej ochrany (na želanie) dokáže iniciovať automatizované brzdenie do vlastnej rýchlosti pri odbočovaní 20 km/h. Asistent odbočovania na optické výstražné upozornenia aj naďalej využíva displej systému MirrorCam.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (2784x1856px, 2.78 MB)

Fotografia 2 (3463x2309px, 4.25 MB)

Fotografia 3 (3514x2343px, 4.89 MB)

Fotografia 4 (4128x2752px, 4.95 MB)

Fotografia 5 (4128x2752px, 4.6 MB)

Fotografia 6 (4128x2752px, 5.27 MB)

Fotografia 7 (4128x2752px, 5.29 MB)

Fotografia 8 (4128x2752px, 5.04 MB)

Fotografia 9 (3407x2271px, 2.79 MB)

Fotografia 10 (2728x1949px, 2.11 MB)