Mediálne centrum

Plný výkon – ešte vyššia efektívnosť: divízia Mercedes-Benz Trucks uvedie v roku 2022 na trh tretiu generáciu svojho ťažkého motora OM 471

Vydané 12. 5. 2022

  • Optimalizácia hnacieho ústrojenstva
  • Ďalšie zníženie spotreby paliva až o 4 percentá
  • Novovyvinutý systém na dodatočnú úpravu spalín
  • Zvýšenie palivovej úspornosti a dodržiavanie najprísnejších emisných noriem, ako je napríklad Euro VIe
  • Na mieru prispôsobené turbodúchadlá vo variante s optimalizovanou spotrebou a výkonom
  • Prevodovka Powershift Advanced pre kratšie časy preradenia a výrazne kratšie prerušenie krútiaceho momentu
  • Rozšírený program špičkového krútiaceho momentu pre ešte vyšší krútiaci moment na prevodových stupňoch 7 až 12
  • Výroba prebieha v závode na výrobu motorov v Mannheime
  • Karin Rådström, výkonná riaditeľka Mercedes-Benz Trucks: „V prípade tretej generácie motora OM 471 sme sa dôsledne zamerali na potreby našich zákazníkov. Naším cieľom bolo znížiť celkové náklady spojené s vlastníctvom (TCO – Total Cost of Ownership) a spotrebu paliva. Z toho profitujú naši zákazníci aj životné prostredie.“

Stuttgart – Vysoký výkon, maximálna spoľahlivosť, úspornosť v každodennej prevádzke, úspora paliva a napriek tomu vysoká dynamika: prepravné spoločnosti kladú na svoje nákladné motorové vozidlá vysoké nároky – pretože pomocou nich zarábajú peniaze. Zároveň je dôležité mať eso v rukáve, a to práve so zreteľom na aktuálny nedostatok vodičov, a disponovať nákladnými motorovými vozidlami, s ktorými vodiči budú radi cestovať. Hnacie ústrojenstvo, ktoré sa s približne 50 percentami v najväčšej miere podieľa na tvorbe hodnoty nákladného motorového vozidla, pritom zohráva rozhodujúcu rolu. V tomto ohľade určovala divízia Mercedes-Benz Trucks nové štandardy už s doterajšími dvomi generáciami vysokovýkonného motora OM 471: systém motora, prevodovka a nápravy sú pri integrovanom hnacom ústrojenstve OM 471 navzájom optimálne zosúladené a sú vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality vo vlastných závodoch na výrobu hnacích systémov. Prvé miesto pritom zastáva závod Mercedes-Benz v Mannheime ako centrum kompetencií pre ťažké motory úžitkových motorových vozidiel Daimler Trucks, ktoré je súčasťou globálnej výrobnej siete pre komponenty náhonu.

Špičková technika sa vyplatí

Prostredníctvom tretej generácie, ktorú si zákazníci môžu objednať okamžite a ktorá bude k dispozícii od októbra 2022, zavádza divízia Mercedes-Benz Trucks ďalší stupeň a uvádza na trh svoj najpredávanejší ťažký motor pre úžitkové vozidlá s celým radom noviniek, ktoré zvyšujú jeho efektívnosť. Sú to optimalizačné opatrenia, pomocou ktorých je možné ideálne splniť vysoké požiadavky prevádzkovateľov autoparkov, ako aj profesionálnych vodičov.

Karin Rådström, členka predstavenstva Daimler Truck Holding AG, zodpovedná za regióny Európa a Latinská Amerika a za nákladné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz: „V prípade tretej generácie motora OM 471 sme sa dôsledne zamerali na potreby našich zákazníkov. Naším cieľom bolo znížiť celkové náklady spojené s vlastníctvom (TCO – Total Cost of Ownership) a spotrebu paliva. Z toho profitujú naši zákazníci aj životné prostredie.“

Tretia generácia motora OM 471, ktorá je zabudovaná v modeloch Mercedes-Benz Actros a Mercedes-Benz Arocs, sa pritom vyznačuje hneď niekoľkými technickými inováciami. „To všetko sú inovácie, ktoré sú so zreteľom na jazdenie s úsporou paliva, nízke prevádzkové náklady a vyššie výnosy, dôsledne zamerané na znižovanie celkových nákladov spojených s vlastníctvom bez toho, aby to malo negatívny vplyv na výkon, dynamiku alebo komfort jazdy,“ objasňuje Christoph Mertens, vedúci projektu pre nový motor v spoločnosti Daimler Trucks. Rovnako ako v prípade druhej generácie, aj pri tretej generácii sa inžinierom divízie Mercedes-Benz Trucks znovu podarilo dosiahnuť pozoruhodný pokrok. To znamená, že sa špičková technika vypláca, šetrí životné prostredie a dokáže priniesť veľké potešenie z jazdy.

Vyššia úspora paliva prostredníctvom optimalizovaného spaľovania, turbodúchadla optimalizovaného na konkrétny účel použitia a zníženia trenia

Vyššia efektívnosť tretej generácie OM 471 vyplýva z viacerých noviniek vnútri motora. Rozsiahlym procesom optimalizácie prešla napríklad geometria priehlbiny piesta, dizajn vstrekovacích dýz a parametre hlavy valcov, ktoré sú relevantné pre výmenu plynov. Týmto spôsobom sa zvýšil kompresný pomer radového šesťvalcového motora z doterajšej hodnoty 18,3 : 1 na 20,3 : 1, čo zase vedie k efektívnejšiemu spaľovaniu so špičkovým zápalným tlakom 250 bar.

Jedným z najdôležitejších nástrojov na zvyšovanie palivovej úspornosti moderných naftových spaľovacích motorov je optimalizované preplňovanie turbodúchadlom. S novou generáciou motora OM 471 zavádza divízia Mercedes-Benz Trucks dve nové turbodúchadlá, ktoré boli vyvinuté a vyrobené vo vlastných výrobných zariadeniach a sú presne nastavené na rozmanité potreby zákazníkov. V prípade variantu optimalizovaného na spotrebu sa inžinieri zamerali na čo najnižšiu spotrebu paliva – tento variant je predurčený na použitie v diaľkovej preprave s motorizáciou do 350 kW (476 k).

Druhý variant turbodúchadla je dimenzovaný na vysoký výkon a vysokú brzdnú silu motora. Je ideálny pre použitie v segmente nákladných vozidiel s vysokou nosnosťou a v stavebníctve s motorizáciou do 390 kW (530 k). Pri dolných a stredných výkonových stupňoch motora OM 471 sa v porovnaní s predchádzajúcou generáciou dosahuje maximálna úspora paliva až na úrovni štyroch percent, pri horných výkonových stupňoch až na úrovni 3,5 percenta. Vďaka nižšej spotrebe sa tak znižujú nielen prevádzkové náklady, ale aj emisie CO2. Vysokovýkonný variant v modeli Arocs pre stavebný segment sa pritom používa aj pri dolných výkonových stupňoch.

Znížené straty spôsobené trením a regulácia tlaku olejom s nízkou viskozitou

Okrem spaľovania a preplňovania turbodúchadlom je zníženie trenia tretím nástrojom na zlepšenie palivovej úspornosti. Na tento účel je motor OM 471 tretej generácie vybavený novovyvinutým ventilom na reguláciu tlaku motorového oleja. Nachádza sa za čerpadlom motorového oleja a pred termostatom oleja. Elektrický nastavovací náhon umožňuje použitie redukčného ventila, ktorý sa ovláda prostredníctvom viacparametrovej charakteristiky. Možné zníženie tlaku oleja v motore sa pritom zisťuje v komplexnej matrici, ktorá zohľadňuje všetky komponenty motora a ich špecifické požiadavky, napríklad požiadavky na mazanie alebo chladenie. Novovyvinutý motorový olej s nízkou viskozitou dopĺňa možnosti regulácie tlaku oleja – zlepšuje palivovú úspornosť bez nutnosti skracovania intervalov výmeny oleja alebo zvýšenia opotrebovania dotknutých komponentov motora.

Novovyvinutý systém na dodatočnú úpravu spalín

K zvyšovaniu palivovej úspornosti prispieva aj kompletne prepracovaný systém na dodatočnú úpravu spalín, ktorý je vyladený na nové spaľovanie a riadenie motora OM 471. Systém ohraničuje protitlak a okrem toho zvyšuje index vyváženosti prísady AdBlue, čo prináša zlepšenú transformáciu NOx a nižšiu spotrebu paliva. Prostredníctvom senzoriky NOx sa v kombinácii s uzavretým a adaptívnym regulačným okruhom NOx a prediktívnym teplotným modelom SCR podarilo ešte viac zlepšiť stabilitu emisií. Dodržiavajú sa aj prísne emisné normy, ako je napríklad norma Euro VIe, ktoré vyžadujú účinné obmedzenie emisií spalín počas celej normálnej životnosti vozidla za normálnych podmienok používania.

Vysoká dynamika jazdy vďaka prevodovke PowerShift Advanced a maximálnemu krútiacemu momentu

Okrem hospodárnosti, robustnosti a spoľahlivosti sa divízia Mercedes-Benz Trucks pri tretej generácii motora OM 471 znova zamerala na aspekt, ktorý je pre zákazníkov dôležitý: je ním dynamika jazdy. Exkluzívne na tento účel sa inžinieri zamerali na hnacie ústrojenstvo. Napríklad nové automatizované riadenie prevodovky PowerShift Advanced precíznym výberom prevodového stupňa v mnohých situáciách umožňuje rýchlejší a súčasne plynulejší rozjazd a zrýchlenie. Rýchlejšie zmeny prevodových stupňov skracujú čas prerušenia krútiaceho momentu v hornom rozsahu až o 40 percent. Ďalšou optimalizáciou prešla aj parametrizácia akceleračného pedála: možnosť jemného dávkovania v dolnej dráhe pedála umožňuje výrazne jemnejšie manévrovanie, priame reakcie v hornej dráhe pedála zvyšujú dynamiku pri vyšších nárokoch na zaťaženie. Okrem toho sa tým uľahčuje najmä prejazd cez kruhové objazdy a akcelerácia pri výjazde z kruhových objazdov.

Ďalšou zaujímavosťou je rozšírený program maximálnemu krútiaceho momentu. Pri výkonových stupňoch 330 kW (450 k) a 350 kW (476 k) v kombinácii s prevodovkou G281 sa kľukový hriadeľ na prevodových stupňoch 7 až 12 v programe „A Štandard“ otáča s mohutným krútiacim momentom, ktorý je o 200 Nm vyšší. „Výkon dostupný po stlačení tlačidla“ teda vyšší výkon, ktorý je k dispozícii, keď je naozaj potrebný – napríklad pri vjazde na diaľnicu alebo pri predchádzaní. A napriek tomu sa šetrí nafta. Je to ďalší prvok zvyšujúci hodnotu, ktorý sa vodičom, ako aj prevádzkovateľom autoparkov vyplatí v každom ohľade.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (6048x4024px, 5.32 MB)

Fotografia 2 (6048x4024px, 5.52 MB)

Fotografia 3 (8016x3184px, 3.29 MB)

Fotografia 4 (8016x3184px, 3.31 MB)