Mediálne centrum

Nové nápady v oblasti bezpečnosti pre novú mobilitu

Vydané 24. 7. 2019

Elektrické pohony a vysoko automatizované jazdenie patria medzi kľúčové technológie mobility budúcnosti. Na základe toho sa menia požiadavky na bezpečnostnú techniku vo vozidle: Na jednej strane si flexibilnejšie miesta na sedenie v interiéri takýchto vozidiel vyžadujú iný druh ochrany cestujúcich. Na druhej strane sú empatia a dôvera hlavnými faktormi akceptácie autonómne jazdiacich vozidiel. Ostatní účastníci cestnej premávky budú musieť byť schopní intuitívne rozpoznať zámery plnoautomatizovaného vozidla, pretože v mnohých situáciách nebude vo vozidle vodič, ktorý by s nimi komunikoval. Bezpečnostní odborníci spoločnosti Mercedes-Benz pracujú na nápadoch a skúmajú ich na novom experimentálnom bezpečnostnom vozidle ESF 2019. Medzi viac než tuctom inovácií sa nachádzajú také, ktoré sa približujú sériovej verzii, ale aj také, ktoré siahajú do ďalekej budúcnosti.

Vozidlo ESF 2019 je založené na novom modely Mercedes-Benz GLE, ktorý jazdí v mnohých situáciách plnoautomatizovane a je poháňaný hybridným pohonom dobíjateľným zo siete. V júni 2019 sa vozidlo ESF 2019 predstaví odborníkom na konferencii ESV v meste Eindhoven (Holandsko). Širokej verejnosti sa ukáže v septembri 2019 vo Frankfurte na Medzinárodnom automobilovom veľtrhu (IAA). Vozidlo ESF 2019 je predzvesťou budúcich technológií a zároveň víziou. Okrem toho slúži ako námet na diskusia a v niektorých ohľadoch je dokonca nástrojom na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa nesie v tradícii značky Mercedes-Benz.

„Bezpečnosť je súčasťou DNA značky Mercedes-Benz. Už od 70-tych rokov našimi experimentálnymi bezpečnostnými vozidlami neustále dokazujeme, že v tejto oblasti nám nápady nedochádzajú. Nové vozidlo ESF 2019 reflektuje mobilitu budúcnosti a predstavuje množstvo inovácií, ktoré momentálne skúmame a vyvíjame. A už dnes môžem prezradiť, že uvedenie niektorých funkcií do sériovej výroby je na spadnutie,“ tvrdí Ola Källenius, člen predstavenstva Daimler AG, zodpovedný za vývoj divízie Mercedes-Benz Cars.

„Bezpečnosť je kľúčovou hodnotou našej značky a naďalej ňou aj ostáva,“ zdôrazňuje Prof. Dr.-Ing. Rodolfo Schöneburg, vedúci bezpečnosti vozidiel, prevádzkovej tuhosti a ochrany proti korózii divízie Mercedes-Benz Cars. „Veľká výhoda automatizácie jazdných funkcií spočíva v tom, že v budúcnosti sa bude stávať menej nehôd spôsobených chybou vodiča. Avšak aj plnoautomatizované vozidlá a vozidlá bez vodiča narážajú na fyzikálne hranice a zmiešaná doprava, pozostávajúca z automatizovaných a neautomatizovaných vozidiel, bude pretrvávať ešte veľa rokov.“

Viac než tucet inovácií: lepšia ochrana cestujúcich a partnerov
Prehľad hlavných vlastností vozidla ESF 2019:

  • Komplexná bezpečnosť vodiča: Keď vozidlo ESF 2019 jazdí plnoautomatizovane, volant a pedále sa zasunú, čím sa môže pri nehode znížiť riziko zranenia. Väčšia flexibilita vnútorného priestoru si vyžaduje nové nápady v oblasti záchytných systémov (bezpečnostný pás integrovaný do sedadla) a airbagov s alternatívnymi miestami ich montáže (airbag vodiča v prístrojovej doske, integrovaný bočný airbag v bočných vankúšoch operadiel sedadiel). Vozidlo ESF 2019 však predstavuje aj nápady zamerané na manuálny jazdný režim: Vďaka svetlu, ktoré preniká cez slnečnú clonu a ktoré navodzuje dojem denného svetla, môže prispievať k tomu, aby ostal vodič fit.
  • Kooperatívna komunikácia s okolím vozidla: Aby ľudia dôverovali automatizovaným vozidlám, je nutné, aby dokázali bezprostredne a intuitívne rozpoznať ich úmysly. Vozidlo ESF 2019 predstavuje v tejto oblasti veľký krok s ohľadom na ľudských účastníkov cestnej premávky. Jeho snímače nesledujú iba cestnú premávku. Vozidlo komunikuje všetkými smermi a dokáže upozorniť aj ostatných účastníkov cestnej premávky. ESF 2019 disponuje okrem toho aj revolučnou technológiou svetlometov s názvom DIGITAL LIGHT s diaľkovým svetlom v HD kvalite a rozlíšením viac ako dva milióny pixelov, ktoré takmer vôbec neoslňuje.
  • Bezpečnosť detí: V prípade koncepcie detskej sedačky PRE-SAFE® Child sa pred haváriou preventívne napnú bezpečnostné pásy a vysunú sa prvky ochrany pri bočnom náraze. Dieťa bude vďaka napnutému bezpečnostnému pásu lepšie a presnejšie fixované vo svojej sedačke a zredukuje sa aj uvoľnenie pásu. Významne tým klesne záťaž vyvíjaná na dieťa. Kontrola inštalácie a životných funkcií patrí k ďalším funkciám integrovaným do sedačky.
  • Zabezpečenie nebezpečného miesta: S inováciami, medzi ktoré patrí napríklad malý robot, ktorý pri nehode alebo poruche samostatne vyjde zo zadnej časti vozidla a na okraj cesty postaví výstražný trojuholník, ukazuje vozidlo ESF 2019 spôsob, akým možno ďalej zlepšovať zabezpečenie nebezpečného miesta. K ďalším podobným nápadom patrí výstražný trojuholník, ktorý sa zo strechy vozidla vyklopí v tom istom čase, ako aj zadné sklo, ktoré poslúži ako komunikačná plocha.
  • Nové funkcie PRE-SAFE®: PRE-SAFE® Curve (pomocou napínača bezpečnostného pásu upozorní vodiča, že nadchádzajúcu zákrutu zrejme podcenil) a Bočné osvetlenie PRE-SAFE® s elektrolumisenčným náterom dokážu zamedziť nehodovým situáciám. Zadný impulz PRE-SAFE® dokáže na konci zápchy znásobiť ochranu cestujúcich a ostatných účastníkov nehody.
  • Bezpečnosť a komfort v oblasti zadných sedadiel: Inovatívny airbag pre oblasť zadných sedadiel využíva moderný a osobitný koncept naplnenia vzduchom určený na nafúknutie a umiestnenie airbagu. Využíva pre to špeciálnu valcovitú štruktúru. S podávačom bezpečnostného pásu, svietidlom zámku bezpečnostného pásu, USB zámkom bezpečnostného pásu a vyhrievaným popruhom bezpečnostného pásu sa v prípade vozidla ESF 2019 zrealizovali niektoré nápady, ktoré môžu motivovať cestujúcich na zadných sedadlách, aby si zapli bezpečnostný pás.
  • Aktívna bezpečnosť: Aktívny asistent brzdenia s rozšírenými funkciami vo vozidle ESF 2019 ponúka dodatočnú ochranu najmä v nebezpečných dopravných situáciách s nechránenými účastníkmi cestnej premávky. Pri odbočovaní vozidlo od teraz rozpozná aj chodcov a cyklistov, ktorí sa pohybujú paralelne v smere jazdy vozidla. Ak hrozí kolízia s nechránenými účastníkmi cestnej premávky, ktorí prechádzajú cez cestu a na ktorú vozidlo odbáča, vozidlo vodiča opticky i akusticky upozorní. Ak vodič nereaguje, nasleduje samočinné brzdenie. Toto platí aj pri odbočovaní doprava, keď sa cyklisti nachádzajú v mŕtvom uhle. Ak pri odbočovaní na cestu alebo pri prejazde križovatkou hrozí nebezpečenstvo, že vozidlo sa zrazí s účastníkom cestnej premávky križujúcim jazdnú dráhu vozidla, systém zabráni rozjazdu, prípadne vozidlo zastaví jeho samočinným zabrzdením z krokovej rýchlosti. 360-stupňový systém ochrany chodcov upozorňuje a podporuje počas parkovania a manévrovania pri hroziacej kolízii so slabšími účastníkmi cestnej premávky (chodci, cyklisti), až po samočinný zásah bŕzd.

Filozofia Bezpečnosť v reálnom živote (Real Life Safety): poučenie z reálnych nehôd
Mercedes-Benz sa pri vývoji bezpečnosti orientuje na reálne priebehy nehôd, aby ochránil všetkých účastníkov cestnej premávky. Táto bezpečnostná filozofia nezahŕňa len simulácie, nárazové skúšky, právne predpisy a verejné hodnotiace rebríčky. Z reálnych priebehov nehôd vyvíja prísne interné bezpečnostné predpisy, ktoré v mnohých prípadoch prevyšujú rámec zákonných predpisov alebo hodnotiacich rebríčkov.

Základom je skúmanie nehôd: Od 50-tych rokov skúmajú odborníci zo spoločnosti Mercedes-Benz ťažké nehody, ktorých sa zúčastnili skutočné vozidlá značky Mercedes-Benz. Cieľom je poučiť sa z týchto nehôd a získané poznatky zakomponovať do konštrukcie nových modelov.

Nové nápady a bezpečnostné koncepcie, ktoré boli implementované do vozidla ESF 2019, možno okrem iného vyskúšať a overiť v technologickom stredisku pre bezpečnosť vozidiel (TFS). TFS bolo otvorené v novembri 2016 a je súčasťou výskumného a vývojového centra v meste Sindelfingen a je jedným z najmodernejších centier nárazových skúšok na svete. Mercedes-Benz má v TFS rôzne možnosti testovania, vďaka čomu zostáva priekopníkom v oblasti bezpečnosti vozidiel.

História vozidiel ESF: od výskumu do sériovej výroby
Vozidlom ESF 2019 nadväzuje Mercedes-Benz na dlhoročnú tradíciu: Pre bezpečnostné konferencie ESV, ktoré sa konali v rokoch 1971 až 1975 postavili bezpečnostní odborníci viac než 30 skúšobných vozidiel a otestovali ich v nárazových testoch, aby dosiahli bezpečnostné ciele značky Mercedes-Benz, ktoré boli odjakživa vizionárske. Štyri modely z týchto vozidiel – ESF 5, ESF 13 (obe skonštruované na základe konštrukčného radu strednej triedy W 114/„Strich 8“), ESF 22 a ESF 24 (obe skonštruované na základe Triedy S, W 116) – boli predstavené verejnosti.

Prvé vozidlo ESF predstavené po dlhoročnej prestávke a bezprostredný predchodca vozidla ESF 2019 bolo ESF 2009. Toto výskumné vozidlo oslávilo svoju premiéru 15.júna 2009, počas 21. Medzinárodnej konferencie o bezpečnosti vozidiel (ESV – Enhanced Safety of Vehicles Conference) v Stuttgarte. Medzičasom sa do sériovej výroby dostalo mnoho inovácií vozidla ESF 2009. Patria medzi ne napríklad airbag bezpečnostného pásu dostupný pre Triedu S, Bočný impulz PRE-SAFE® pre Triedu E či modely CLS a GLE alebo aktívny asistent diaľkového svetla Plus ponúkaný v mnohých konštrukčných radoch.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (3508x2480px, 1.26 MB)

Fotografia 2 (2480x3507px, 1.87 MB)

Fotografia 3 (2480x3507px, 1.52 MB)

Fotografia 4 (2480x3507px, 1.68 MB)

Fotografia 5 (2480x3507px, 1.41 MB)

Fotografia 6 (2480x3507px, 1.35 MB)

Fotografia 7 (2480x3507px, 1.55 MB)

Fotografia 8 (2480x3507px, 2.08 MB)

Fotografia 9 (2480x3507px, 1.33 MB)

Fotografia 10 (2480x3507px, 1.21 MB)

Fotografia 11 (11608x8708px, 17.6 MB)

Fotografia 12 (11608x8708px, 7.55 MB)

Fotografia 13 (11608x8708px, 14.65 MB)

Fotografia 14 (11608x8708px, 15.15 MB)

Fotografia 15 (11540x8657px, 25.52 MB)

Fotografia 16 (11608x8708px, 18.41 MB)

Fotografia 17 (11539x8657px, 22.6 MB)

Fotografia 18 (11539x8657px, 28.28 MB)

Fotografia 19 (11540x8657px, 26.14 MB)

Fotografia 20 (11540x8657px, 30.63 MB)

Fotografia 21 (11540x8657px, 27.61 MB)

Fotografia 22 (11608x8708px, 21.23 MB)

Fotografia 23 (11608x8708px, 20.04 MB)

Fotografia 24 (11540x8657px, 20.36 MB)

Fotografia 25 (9338x7005px, 17.6 MB)

Fotografia 26 (11540x8657px, 23.4 MB)

Fotografia 27 (4833x3222px, 3.54 MB)

Fotografia 28 (4915x3277px, 5.03 MB)

Fotografia 29 (6720x4480px, 7.07 MB)

Fotografia 30 (6720x4480px, 19 MB)

Fotografia 31 (6720x4480px, 11.82 MB)

Fotografia 32 (5967x3978px, 9.57 MB)

Fotografia 33 (6720x4480px, 11.24 MB)

Fotografia 34 (6390x4260px, 12.21 MB)