Mediálne centrum

Unikátny showroom značky Mercedes-Benz v Nitre: Nadčasová digitálna komunikácia

Vydané 14. 12. 2020

V decembri otvorila spoločnosť Motor-Car Nitra v meste pod Zoborom nový showroom značky Mercedes-Benz, ktorý je svojim prevedením a prevádzkou, unikátnym moderným priestorom na Slovensku.

"Nový koncept prezentácie značky Mercedes-Benz, na Slovensku po prvý raz predstavený v Nitre, nám umožňuje oveľa výraznejšie a pútavejšie priblížiť inovatívny svet našich produktov a služieb,“ – uviedol v tejto súvislosti Stephan Moebius, generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia a pokračoval: „Ide o kombináciu, či skôr vzájomný súlad osobného kontaktu a digitálnych prvkov v oblasti poradenstva, predaja a služieb. Sústredili sme sa na to, aby sa pobyt v showroome značky Mercedes-Benz stal pre každého fascinujúcim zážitkom - predovšetkým pre svoju atmosféru, komfort, osobnú voľnosť a prirodzený, nenútený dialóg zákazníka s personálom značky Mercedes-Benz. Nitra je v tomto ohľade reálnym „pionierom“, prinášajúcim nový koncept prezentácie značky.“

Nový showroom spoločnosti Motor-Car Nitra má najmodernejšie architektonické stváranie a nový proces predaja. Najväčšou zmenou oproti minulosti je úplne nový spôsob nadviazania kontaktu so zákazníkmi. Zamestnanec Mercedes-Benz v úlohe osobného hostiteľa tzv. Star asistenta a na základe individuálnych potrieb zákazníka organizuje odbornú asistenciu napríklad produktového experta alebo predajcu. Celý proces predaja - od výberu vozidla, cez zážitkovú konfiguráciu vozidla až po jeho kúpu - prebieha digitálne, bez akýchkoľvek papierov. Zákazník je v centre procesov, ktoré sú vďaka novým digitálnym technológiám ešte komfortnejšie. Zákazníci značky Mercedes-Benz rovnako profitujú zo spoločného poradenského priestoru pre oblasť predaja aj oblasť zákazníckych služieb.

Spoločnosť Motor-Car Nitra je tak na Slovensku premiérovou implementáciou retailového konceptu značky Mercedes-Benz v oblasti predaja a servisu – a to pomocou spojenia a využitia výhod fyzického sveta s digitálnym. Mercedes-Benz tým definuje svoj záujem o optimálnu starostlivosť o zákazníka, podporený holistickým zážitkom z moderného luxusu značky. Tomu je prispôsobený aj samotný architektonický koncept showroomu, v rámci ktorého je položená do vzájomného kontrastu strieborno-biela strecha a celulárny dizajn s teplým dreveným interiérom a čiernymi prvkami. Akékoľvek hranice interiérového priestoru sú minimálne obmedzené, čím zámerne vzniká pocit otvoreného, slobodu symbolizujúceho priestoru. Celý koncept je zároveň postavený na modulárnom dizajne, flexibilne a hlavne variabilne umožňujúcom reagovať na potreby zákazníka a zainteresovaných strán.

Výnimočný komfort a služby
Realizácia projektu trvala dva a pol roka. Bola úspešne ukončená napriek výzvam v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Dnes poskytuje výnimočný komfort a to tak pre zákazníkov, ako aj samotných zamestnancov. V rámci modernizácie sú priestory (tak predajné, ako aj servisné) plne klimatizované, čím sa eliminuje akýkoľvek diskomfort v čase teplotných výkyvov. Zamestnanci pracujú v atraktívnom prostredí pomocou najnovších digitálnych komunikačných technológií. Servisná časť disponuje okrem priestorov pre mechanikov aj najmodernejšou lakovňou, na Slovensku jedinečnou kabínou Raptor s infračerveným sušičom, ktorý skracuje dĺžku celého procesu o tretinu a až o 50 % šetrí elektrickú energiu. Za kratší čas tak v Nitre vybavia takmer o polovicu viac vozidiel. „V rámci servisu disponujeme samostatnou oddelenou časťou na prezúvanie a uskladnenie pneumatík, jednou manuálnou a jednou vysoko ekologickou a modernou umývacou linkou, a predpripravenými priestormi na vytvorenie plánovaného detailingového centra. Sme ekologickí a spĺňame nielen legislatívne štandardy ale podporujeme aj jednu z kľúčových hodnôt značky - trvalú udržateľnosť. Disponujeme jednými z najnovších technológií a prístrojov používaných v našom odvetví, vďaka ktorým šetríme vodu a elektrickú energiu. Máme vlastnú čističku, ekologické olejové hospodárstvo, v krátkom čase plánujeme osadiť na streche budovy slnečné kolektory a využívať tak aj slnečnú energiu. Vďaka tomu budeme efektívnejší a rýchlejší a naši zákazníci budú mať prospech aj zo skrátenia čakacej doby servisných prác na ich vozidle,“ poznamenal konateľ a riaditeľ spoločnosti Motor-Car Nitra Samuel Antoš. Vďaka tuctu inštalovaných nabíjacích elektrických boxov v rámci areálu zastúpenia, ktoré budú zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne, bude spoločnosť Motor-Car Nitra pripravená aj na elektrickú mobilitu budúcnosti.

„Služby, ktoré nový koncept prináša, sú na Slovensku unikátne. Oproti niekdajšej ploche 250 m2 tentoraz disponujeme takmer dvojnásobne väčším predajno-servisným priestorom s rozlohou 473 m2. Vďaka tomu sa nám podarilo vytvoriť dostatočne priestrannú výstavnú plochu pre jedno elektrické vozidlo, jeden van a až päť modelov osobných vozidiel. Vznikol aj úplne nový, špeciálny privátny priestor určený na digitálnu konfiguráciu a prezentáciu vozidla, ktorý zahŕňa veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a ozvučenie – všetko špeciálne nakonfigurované pre zákazníkom zvolený typ vozidla,“ poznamenal Samuel Antoš a dodal: „Som hrdý, že nový showroom vytvára unikátny zážitok zo značky Mercedes-Benz v Nitre.“ Hneď vedľa predaja a servisu osobných vozidiel a vanov sa nachádza aj autorizované servisné stredisko pre nákladné vozidlá a autobusy značiek Mercedes-Benz a Setra."

Ako úplne na záver dodal Stephan Moebius: „Som nesmierne rád, že Slovensko má vďaka nitrianskemu zastúpeniu značky Mercedes-Benz prvú realizáciu prezentácie značky podľa nového konceptu. Je kľúčové dať zákazníka na prvé miesto aj vďaka efektívnemu využívaniu najnovších digitálnych technológii a maloobchodných procesov. Mercedes-Benz je značkou, ktorá predznamenáva budúcnosť nielen v rámci inovatívnych automobilových technológií, ale aj formátov maloobchodu a prístupu k zákazníkom.“

Autor fotografií č. 1-2, 8-10, 19-24:
Martin Parkanyi

Na fotogriafiách:
19-21/ Samuel Antoš, konateľ a riaditeľ Motor-Car Nitra


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (5246x3497px, 6.49 MB)

Fotografia 2 (5472x3648px, 6.06 MB)

Fotografia 3 (4032x3024px, 1.76 MB)

Fotografia 4 (4032x3024px, 1.64 MB)

Fotografia 5 (4032x3024px, 4.2 MB)

Fotografia 6 (4032x3024px, 2.21 MB)

Fotografia 7 (5381x3585px, 1.46 MB)

Fotografia 8 (5472x3648px, 5.13 MB)

Fotografia 9 (5245x3497px, 6.11 MB)

Fotografia 10 (5338x3559px, 4.71 MB)

Fotografia 11 (3120x4680px, 1.13 MB)

Fotografia 12 (3120x4680px, 1.04 MB)

Fotografia 13 (2997x4495px, 952.49 kB)

Fotografia 14 (3120x4680px, 1020.79 kB)

Fotografia 15 (3021x4532px, 933.22 kB)

Fotografia 16 (4680x3120px, 1.37 MB)

Fotografia 17 (3120x4680px, 1.43 MB)

Fotografia 18 (4680x3120px, 1.13 MB)

Fotografia 19 (3559x5338px, 3.39 MB)

Fotografia 20 (5472x3648px, 5.06 MB)

Fotografia 21 (3648x5472px, 2.83 MB)

Fotografia 22 (5411x3607px, 6.33 MB)

Fotografia 23 (5329x3553px, 4.96 MB)

Fotografia 24 (5472x3648px, 6.11 MB)