Mediálne centrum

Mercedes-Benz Vans ohlasuje ďalšiu generáciu vozidla eSprinter na báze novovyvinutej platformy „Electric Versatility Platform“

Vydané 4. 2. 2021

  • Ďalšia generácia vozidla eSprinter bude vhodnou ponukou aj pre USA a Kanadu
  • Investícia vo výške 350 miliónov € do platformy Electric Versatility Platform
  • Požiadavky definované úzkou spoluprácou so zákazníkmi: vďaka trom variantom akumulátora a mnohým variantom nadstavieb od skriňového vozidla cez vozidlo určené na prepravu osôb až po šasi určené na skriňovú nadstavbu bude ďalšia generácia vozidla eSprinter dokonalým spoločníkom takmer pri každom podnikaní
  • Platforma konzekventne prispieva k stratégii divízie Mercedes-Benz Vans: líder v elektrickej mobilite a globálny ziskový rast

Stuttgart. Divízia Mercedes-Benz Vans konzekventne elektrifikuje všetky konštrukčné rady, pričom do popredia aj naďalej kladie spoľahlivosť, kvalitu a optimalizáciu celkových nákladov spojených s vlastníctvom (TCO). S cieľom vytvoriť pre zákazníkov v budúcnosti ešte väčšiu pridanú hodnotu vyvinula divízia Mercedes-Benz Vans platformu Electric Versatility Platform. Platforma bude základom novej generácie vozidla eSprinter. Základnými stavebnými kameňmi novej koncepcie sú tri moduly, ktoré poskytujú čo najväčšiu slobodu pri vývoji a stvárnení rôznych tvarov karosérie, aké boli doteraz známe iba z modelu Sprinter s konvenčným pohonom.

„Ďalšia generácia vozidla eSprinter umožňuje rôzne varianty nadstavieb. S touto variabilitou prinášame výhody v oblasti prepravy tovaru, ktorá je lokálne bez emisií, do najrôznejších odvetví,“ hovorí Marcus Breitschwerdt, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans. „Naše kompetencie v oblasti prepravy dokazuje model Sprinter už štvrť storočia. Do oblasti elektrickej mobility sme v posledných rokoch priniesli množstvo inovácií. Naša platforma Electric Versatility Platform spája to najlepšie z oboch svetov.“

Mercedes-Benz je presvedčený o ekologických a ekonomických výhodách akumulátorových elektrických úžitkových vozidiel a bude naďalej presadzovať svoje plány s uvedením elektricky poháňaných úžitkových vozidiel v každom segmente na trh. S nadchádzajúcou generáciou vozidla eSprinter bude divízia Mercedes-Benz Vans konzekventne pokračovať vo svojej stratégii elektrifikácie. Divízia tým zdôrazňuje svoje ambície na vedúce postavenie v oblasti elektrických pohonných systémov a do novej platformy Electric Versatility Platform investuje 350 miliónov €. eSprinter tak bude vhodnou ponukou aj pre americký a kanadský trh. Ďalšia generácia vozidla eSprinter sa okrem toho bude vyrábať CO2-neutrálne – ďalší krok k presadzovaniu plánu „Ambícia 2039“.

Divízia Mercedes-Benz Vans je v Európe lídrom s viac ako 30 % podielom elektrických vozidiel na trhu so stredne veľkými a veľkými vanmi. Po modeloch eVito a eSprinter pokryje divízia Mercedes-Benz Vans s budúcim vozidlom eCitan ponuku akumulátorových elektrických vozidiel vo všetkých segmentoch podnikateľských úžitkových vozidiel.

Vývoj platformy Electric Versatility Platform jasne zdôrazňuje prepracovanú stratégiu divízie Mercedes-Benz Vans, v ktorej je okrem iného zakotvená ambícia líderstva v oblasti elektrickej mobility.

Divízia Mercedes-Benz Vans prepracovala svoju stratégiou v súlade s divíziou osobných motorových vozidiel a zameriava sa na tieto témy:

- Jednoznačné postavenie prémiovej značky pre podnikateľov a súkromných zákazníkov
Divízia Mercedes-Benz Vans si upevňuje svoj profil prémiového poskytovateľa riešení prepravy zameraných na budúcnosť pre podnikateľov a súkromných zákazníkov.

- Zameranie na ziskový rast
Ďalším kľúčovým bodom je zameranie sa na trhy a segmenty s veľkým objemom predaja a vysokou maržou, a teda aj na ziskový rast na celom svete. Okrem Európy rozšíri divízia Mercedes-Benz Vans svoje pôsobenie do regiónu NAFTA a Ázie so zameraním na Čínu.

- Zintenzívnenie lojality zákazníkov a zvýšenie opakujúcich sa obratov
Divízia Mercedes-Benz Vans zintenzívni spoluprácu so svojimi zákazníkmi. S cieľom upevňovať a rozširovať vzťahy so zákazníkmi budú produkty a služby dokonale prispôsobené ich potrebám.

- Vedúce postavenie v oblasti elektrických pohonov a digitálnych riešení
Ambíciou divízie Mercedes-Benz Vans je určovať nové štandardy v segmente úžitkových vozidiel prostredníctvom riešení zameraných na zákazníkov a budúcnosť. Pritom sa bude konzekventne zdokonalovať prepojenie vozidiel, ako aj digitálne riešenia.

- Znižovanie nákladov
Na zlepšenie hospodárnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti by sa mali znížiť fixné náklady. Aj na pozadí transformácie smerujúcej k mobilite bez emisií a prepojenej mobilite hrá ziskovosť hlavnú úlohu.


V skratke

  • Dôsledné zameranie na pridanú hodnotu pre zákazníkov: náhon na zadné kolesá, dva rázvory, tri veľkosti akumulátorov a vyššie maximálne užitočné zaťaženie v zásade umožňujú takmer všetky možné varianty nadstavieb
  • Nová modulárna elektrická platforma zvyšuje variabilitu a flexibilitu ďalšej generácie vozidla eSprinter a zároveň znižuje náklady na výrobu a jej komplexnosť
  • Ďalšia generácia vozidla eSprinter výrazným spôsobom prispeje k preprave budúcnosti, ktorá bude lokálne bez emisií

Platforma Mercedes-Benz Electric Versatility Platform
Základnými stavebnými kameňmi novej koncepcie sú tri moduly, ktoré poskytujú slobodu pri vývoji a stvárnení rôznych tvarov karosérie:

Predný modul pre vysokovoltové komponenty
Jednotne navrhnutý predok obsahuje všetky vysokovoltové komponenty, ako napríklad nabíjacie komponenty a menič DC/DC. Vďaka tomu možno modul bez zmeny kombinovať so všetkými variantmi vozidiel, pričom nezáleží na rázvore, veľkosti akumulátora či nadstavbe.

Modul pre vysokovoltový akumulátor v podlahe vozidla
Druhým komponentom je priestorovo úsporný vysokovoltový akumulátor integrovaný v podlahe vozidla. Plochý zásobník energie bude v budúcnosti k dispozícii v troch kapacitných úrovniach. Vďaka tomu si môžu zákazníci na základe svojho spektra využitia zvoliť vhodnú konfiguráciu vzhľadom na dojazd a zaťaženie. S rôznymi balíkmi akumulátorov dokáže divízia Mercedes-Benz Vans vyhovieť v zásade každej potrebe zákazníka vrátane špecifickej požiadavky týkajúcej sa celkových nákladov spojených s vlastníctvom, od miestnej prepravy v rámci mesta až po prepravu na dlhé vzdialenosti, keďže veľkosť batérie si zákazník môže zvoliť tak, aby vyhovovala jeho príslušnému použitiu.

Umiestnenie akumulátora medzi nápravami poskytuje spolu s robustným obalom akumulátora najlepšiu možnú ochranu v prípade nehody. Nízke ťažisko vozidla vďaka akumulátoru v podlahe navyše pozitívne vplýva na jazdné vlastnosti a zvyšuje bezpečnosť jazdy. Vďaka svojej inteligentnej architektúre podlahy ponúka budúci eSprinter rovnako veľký ložný objem ako jeho súrodenec so spaľovacím motorom.

Zadný modul s elektricky poháňanou zadnou nápravou
Tretím pilierom modulárnej konštrukcie je elektricky poháňaná zadná náprava, ktorá sa bude používať vo všetkých veľkých modeloch transportérov s elektrickým pohonom v súlade so stratégiou používania spoločných dielov. Kompaktný a výkonný elektromotor je integrovaný v zadnom module a je navrhnutý tak, aby mohol byť použitý vo všetkých modelových variantoch od skriňového vozidla cez vozidlo na prepravu osôb až po šasi určené na skriňové nadstavby a na jednej platforme.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (1200x675px, 240.57 kB)

Fotografia 2 (1200x675px, 261.77 kB)

Fotografia 3 (1200x675px, 384.43 kB)

Fotografia 4 (1200x675px, 266.34 kB)

Fotografia 5 (1200x675px, 388.52 kB)

Fotografia 6 (1200x675px, 274.33 kB)

Fotografia 7 (1200x675px, 397.08 kB)

Fotografia 8 (8000x4500px, 6.4 MB)

Fotografia 9 (8000x4500px, 5.97 MB)

Fotografia 10 (1280x720px, 179.05 kB)

Fotografia 11 (1280x720px, 190.4 kB)

Fotografia 12 (1280x720px, 185.38 kB)

Fotografia 13 (1280x720px, 203.14 kB)

Fotografia 14 (3840x2160px, 2.08 MB)

Fotografia 15 (3840x2160px, 1.87 MB)

Fotografia 16 (3840x2160px, 1.96 MB)

Fotografia 17 (3840x2160px, 1.91 MB)

Fotografia 18 (3840x2160px, 1.96 MB)

Fotografia 19 (3840x2160px, 1.92 MB)